Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Χρηματοδοτήσεις
  Εξωτερικού για Επιχειρήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Αιτήσεις-Καταγγελίες

Ακολουθήστε τα links και κατεβάστε την αίτηση που σας ενδιαφέρει


    * Αίτηση - καταγγελία παρακράτησης μισθού ή σύνταξης

  ** Υπόδειγμα ανάκλησης εκχώρησης μισθού ή σύνταξης

 *** Υπόδειγμα ανάκλησης πάγιας εντολής

**** Υπόδειγμα αίτησης χορήγησης στοιχείων διαφάνειας


 * Ενημερωτικό Έντυπο 1

** Ενημερωτικό Έντυπο 2

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί σε δύο αντίγραφα εκ των οποίων
τ
ο ένα με σφραγίδα και υπογραφή του υπαλλήλου της τράπεζας
που το παρέλαβε θα σας επιστραφεί αν, δε σας δοθεί αριθμός
πρωτοκόλλου.


Αίτηση αμφισβήτησης χρέωσης πιστωτικής κάρτας

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί σε δύο αντίγραφα εκ των οποίων
τ
ο ένα με σφραγίδα και υπογραφή του υπαλλήλου της τράπεζας
που το παρέλαβε θα σας επιστραφεί αν, δε σας δοθεί αριθμός
πρωτοκόλλου.


* Αίτηση αναπροσαρμογής επιτοκίου

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί σε δύο αντίγραφα εκ των οποίων
τ
ο ένα με σφραγίδα και υπογραφή του υπαλλήλου της τράπεζας
που το παρέλαβε θα σας επιστραφεί αν, δε σας δοθεί αριθμός
πρωτοκόλλου.* Αίτηση απαγόρευσης μετάδοσης προσωπικών δεδομένων

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί ή να σταλεί με συστημένη επιστολή
προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. οδός Αλαμάνας 1 & Πρεμετής 151 25 Μαρούσι.*Αίτηση γνωστοποίησης κόστους τραπεζικού προϊόντος


Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί πριν την υπογραφή των συμβάσεων
στο αρμόδιο κατάστημα αλλά και μετά τη χορήγηση του προϊόντος.


***Εξώδικο σε Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για παύση όχλησης

Το εξώδικο αποστέλεται και επιδίδεται με δικαστικό κλητήρα τόσο στην
τράπεζα όσο και στην ή στις εισπρακτικές εταιρείες που παρανομούνΣυμβουλευτείτε μας

e-mail:
 financial-solutions@virvilis.gr

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ   2294049597, 2294045287 & 2294047773