Χρηματοδοτήσεις
  Νέες Χρηματοδοτήσεις
  Εξωτερικού για Επιχειρήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Business Εξοπλισμού

Το κλειδί της μελλοντικής επιτυχίας για μια επιχείρηση είναι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Αυτός συχνά δημιουργεί ανάγκες επέκτασης της επιχείρησης, όπως είναι η ανάγκη για αγορά εξοπλισμού. Συγκεκριμένα μέσω της Εταιρίας μας μπορείτε να πετύχετε:

• Χρηματοδότηση μέχρι και το 100% της δαπάνης, ανάλογα με την αξία της αγοράς του εξοπλισμού και τη δική σας οικονομική δυνατότητα

• Επιλογή τοκοχρεωλυτικού ή χρεωλυτικού δανείου

• Διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 15 έτη

• Δυνατότητα εφάπαξ ή σταδιακής εκταμίευσης

Ευέλικτα ανταγωνιστικά επιτόκια

• Κυμαινόμενα επιτόκια που διαμορφώνονται ανάλογα με τις τάσεις της αγοράς

• Σταθερά επιτόκια για τον ακριβή προγραμματισμό των ταμειακών σας εκροών


Καλέστε:

Τηλ: +30 22940 49597
         +30 22940 45287

Fax: +30 22940 46827

e-mail: financial-solutions@virvilis.gr