Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Business Επαγγελματική Στέγη

Χρηματοδότηση της αγοράς, κατασκευής ή ανακαίνισης της επαγγελματικής σας στέγης προσφέροντας μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών:  


• Δυνατότητα χρηματοδότησης μέχρι το 100% της αγοράς, κατασκευής, ανακαίνισης

• Επιλογή τοκοχρεωλυτικού ή χρεωλυτικού δανείου

• Διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 15 έτη

• Δυνατότητα εφάπαξ ή σταδιακής εκταμίευσης

 
Ευέλικτα ανταγωνιστικά επιτόκια: 

• Κυμαινόμενα επιτόκια που διαμορφώνονται ανάλογα με τις τάσεις της αγοράς

• Σταθερά επιτόκια για τον ακριβή προγραμματισμό των ταμειακών σας εκροών


 

Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας και θα σας βοηθήσουμε
να επιλέξετε το κατάλληλο δάνειο για τις ανάγκες σας


ΚΑΝΤΕ CLICK ΕΔΩ