Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Γιατί Μέσω Εμάς
Οι λόγοι για τους οποίους σας προτείνουμε να μας αναθέσετε τη σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, σχετικά με τη ρύθμιση και πληρωμή των δανειακών σας οφειλών είναι :

α) Η επιστημονική κατάρτιση, καθώς η ομάδα της Εταιρίας μας η οποία θα αναλάβει την υποθεσή σας αποτελείται από     έμπειρους Οικονομολόγους.

β) Η αμεσότητα και η πληρέστερη κατάρτιση του φακέλου σας για ταχύτατη και αποτελεσματική διεκπεραίωση.

γ) Η σύγκριση όλων των παραμέτρων και δεδομένων σας για την επιλογή της καλύτερης πρότασης με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή διαφύλαξη των συμφερόντων σας.

δ) Η πλήρη υποστήριξη του αιτηματός σας με τους συνεργαζόμενους Δικηγόρους ή και της επιλογής σας, εφ΄ όσον δεν ευδοκιμήσει η εξωδικαστική ρύθμιση σε τυχόν υπαγωγή στην υφιστάμενη νομοθεσία, χωρίς ταλαιπωρία από μέρους σας και χωρίς άσκοπα τρεξίματα και καθυστερήσεις.

ε) Η προστασία  σας σε κάθε στάδιο με την ανάδειξη όλων των χαρακτηριστικών και προϋποθέσεων της διαφορετικότητας ανά υπόθεση.

στ) Η αποτελεσματικότητα καθώς ο χειρισμός πολλών διαφορετικών περιπτώσεων μας κάνει γνώστες στις επιλογές ευέλικτων λύσεων για την ολοκλήρωση της συμφωνίας των μερών.

ζ) Η εγγυημένη επιτυχία αφού οι μέχρι τώρα πελάτες μας, έχουν ρυθμίσει επιτυχώς τις οφειλές τους. 

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνείτε μαζί μας.

Τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων


Κωτσάκη Ιωάννα
Οικονομολόγος

Καγιανά Ειρήνη
Οικονομολόγος

Βασιλείου Εύη
Οικονομολόγος

Κούλη Βασιλική
Οικονομολόγος

Σάββα Ελένη
Οικονομολόγος

Ζέκη Άννα
Οικονομολόγος

Πετρογιάννη Σταυρούλα
Οικονομολόγος

Καραδήμα Ευθυμία
ΟικονομολόγοςΤηλ. Κέντ:  2294049597, & 2294045287  
                                (8 γραμμές)

Φαξ 2294046827     

e-mail: financial-solutions@virvilis.gr

* ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ