Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Ιστορικό Επιτοκίων
Επιτόκιο είναι το κόστος του χρήματος, δηλαδή η τιμή για τη χρήση συγκεκριμένου χρηματικού κεφαλαίου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
Υπάρχουν πολλά είδη επιτοκίων μέσα σε μια καπιταλιστική οικονομία. Επιτόκιο δανεισμού, καταθέσεως, πιστωτικών καρτών, διατραπεζικό, διακρατικό και πολλά άλλα. Συνήθως όταν αναφερόμαστε στο επιτόκιο ως τιμή εννοούμε μια συνισταμένη που αντιπροσωπεύει όλα τα είδη των επιτοκίων. Όλα τα είδη των επιτοκίων έχουν την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή είτε όλα αυξάνονται, είτε όλα μειώνονται. Λέγοντας πως το επιτόκιο π.χ δανεισμού είναι 4 % εννοούμε πως αν κάποιος θέλει να αγοράσει σήμερα κάποιες χρηματικές μονάδες (να δανειστεί χρήμα) θα πρέπει στο τέλος της περιόδου αναφοράς να πληρώσει μαζί με το κεφάλαιο που αγόρασε και 4 % παραπάνω. Σύμφωνα με την καθημερινή πρακτική το σύνηθες χρονικό διάστημα κατά το οποίο υπολογίζεται το επιτόκιο είναι το ένα έτος 360 ημέρες (όχι 365) χωρίς όμως να αποκλείονται και άλλα χρονικά διαστήματα. Επίσης το επιτόκιο αποτελεί τον τόκο κεφαλαίου για 100 χρηματικές μονάδες γι’ αυτό συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό.
Το επιτόκιο υπόκειται σε αλλαγές που αντανακλούν τις συνθήκες της αγοράς. Ωστόσο η ρύθμιση των επιτοκίων δεν γίνεται αυτόματα, αλλά με αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών. Τα κριτήρια με βάση τα οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις μπορεί να είναι αρκετά σύνθετα, αφορούν στο σχεδιασμό της νομισματικής πολιτικής μιας οικονομίας, και είναι από τα κεντρικά θέματα που εξετάζει η μακροοικονομική.

Ακολουθεί πίνακας


ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1946 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

 
Από 21-08-1946 έως 31-08-1979 10% Δικ. 12% Υπερ. ΒΔ 21/21-08-46
 
Από 01-09-1979 έως 10-10-1979 19% Δικ. 21% Υπερ. ΠΥΣ 127/79
 
Από 11-10-1979 έως 29-10-1990 23% Δικ. 25% Υπερ. ΠΥΣ 145/79, ΠΥΣ 193/79, ΠΥΣ 120/90
 
Από 30-10-1990 έως 17-09-1992 32% Δικ. 34% Υπερ. ΠΔΤΕ 1761/90
 
Από 18-09-1992 έως 20-10-1992 42% Δικ. 44% Υπερ. ΠΔΤΕ 2124/92 (162/30-09-92)
 
Από 21-10-1992 έως 15-06-1993 37% Δικ. 39% Υπερ. ΠΔΤΕ 2137/92, ΠΔΤΕ 2185/93
 
Από 16-06-1993 έως 30-09-1993 31% Δικ. 33% Υπερ. ΠΔΤΕ 2214/93
 
Από 01-10-1993 έως 25-10-1993 34% Δικ. 36% Υπερ. ΠΔΤΕ 2253/93 (170/1-10-93)
 
Από 26-10-1993 έως 15-5-1994 32% Δικ. 34% Υπερ. ΠΔΤΕ 2255/93 ΦΕΚ Α 191/26-10-93
 
Από 16-5-1994 έως 27-9-1994 35% Δικ. 37% Υπερ. ΠΔΤΕ 2304/16-5-94 ΦΕΚ Α 80/16-5-94
 
Από 28-9-1994 έως 30-3-1995 32% Δικ. 34% Υπερ. ΠΔΤΕ 2331/27-9-94 ΦΕΚ Α 159
 
Από 31-3-1995 έως 19-4-1995 30% Δικ. 32% Υπερ. ΠΔΤΕ 2356/1995, ΦΕΚ Α 71/13-4-1995
 
Από 20-4-1995 έως 30-7-1995 28% Δικ. 30% Υπερ. ΠΥΣ 136/1995,ΦΕΚ Α 76/20-4-1995
 
Από 31-7-1995 έως 21-4-1996 27% Δικ. 29% Υπερ. ΠΔΤΕ 2365/1995,ΦΕΚ Α 158/31-7-1995
 
Από 22-4-1996 έως 22-8-1996 26% Δικ. 28% Υπερ. ΠΔΤΕ 2386/1996,ΦΕΚ Α 74
 
Από 23-8-1996 έως 16-2-1997 23% Δικ. 25% Υπερ. ΠΥΣ 261/1996,ΦΕΚ Α 193
 
Από 17/2/1997 έως 12/5/1997 24 % Υπερ. ΠΔΤΕ 2406/97,ΦΕΚ Α 23
 
Από 13/5/1997 έως 8/1/1998 23 % Υπερ. ΠΔΤΕ 2411/97,ΦΕΚ Α 94
 
Από 9/1/1998 έως 30/3/1998 27 % Υπερ. ΠΔΤΕ 2528/98
 
Από 31/3/1998 έως 4/8/1998 23 % Υπερ. ΕΝΠΘ 1/98 (ΦΕΚ Α 74),ΠΥΣ 39/98,ΦΕΚ Α
 
Από 5/8/1998 έως 13/1/1999 23 % Υπερ. ΕΝΠΘ 1/98 (ΦΕΚ Α 74)
 
Από 14/1/1999 έως 16/1/2000 21 % Υπερ. ΠΝΣ 12/99(ΦΕΚ Α5)
 
Από 17/1/2000 έως 26/1/2000 18.5 % Υπερ. ΠΥΣ 1/2000 (ΦΕΚ Α7)
 
Από 27/1/2000 έως 08/03/2000 18 % Υπερ. ΠΣΝΠ 29/26.1.2000
 
Από 09/3/2000 έως 19/4/2000 17.25 % Υπερ. ΠΥΣ 31/2000
 
Από 20/4/2000 έως 28/6/2000 16.5 % Υπερ. ΠΣΝΠ 35/18.4.2000
 
Από 29/6/2000 έως 05/09/2000 16 % Υπερ. ΠΣΝΠ 36/2000
 
Από 06/09/2000 έως 14/11/2000 15.25% Υπερ. ΠΣΝΠ 39/5.9.2000
 
Από 15/11/2000 έως 28/11/2000 14.75 % Υπερ. ΠΣΝΠ 40/2000
 
Από 29/11/2000 έως 12/12/2000 14.25% Υπερ. ΠΣΝΠ 42/2000
 
Από 13/12/2000 έως 26/12/2000 13.5 % Υπερ. ΠΣΝΠ 44/2000
 
Από 27/12/2000 έως 10/05/2001 12.75% Υπερ. ΠΣΝΠ 47/2000
 
Από 11/05/2001 έως 30/08/2001 12.5 % Υπερ. Ν.2842/2000 Αρ.3 Παρ.2
 
Από 31/08/2001 έως 17/09/2001 12.25% Υπερ. Ν.2842/2000 47/2000 Αρ.3 Παρ.2
 
Από 18/09/2001 έως 08/11/2001 11.75 % Υπερ. Ν.2842/2000 Αρ.3 Παρ.2
 
Από 09/11/2001 έως 5/12/2002 11.25% Υπερ. Ν.2842/2000 47/2000 Αρ.3 Παρ.2
 
Από 6/12/2002 έως 06/03/2003 10.75 % Υπερ. Ν.2842/2000 Αρ.3 Παρ.2
 
Από 07/03/2003 έως 05/06/2003 10.50% Υπερ. Ν.2842/2000 47/2000 Αρ.3 Παρ.2
 
Από 06/06/2003 έως 05/12/2005 10% Υπερ. ΔΣ ΕΚΤ τις 5/6/2003
 
Από 06/12/2005 έως 07/03/2006 10.25% ΔΣ της ΕΚΤ 5.12.2005
 
Από 08/03/2006 έως 14/06/2006 10.5% Υπερ. ΔΣ ΕΚΤ της 7/3/2006
 
Από 15/06/2006 έως 08/08/2006 10,75% Υπερ. Ν.2842 Αρ.3 Παρ.2
 
Από 09/08/2006 έως 10/10/2006 11% Υπερ. Ν.2842 Αρ.3 Παρ.2
 
Από 11/10/2006 έως 12/12/2006 11,25% Υπερ. Ν.2842 Αρ.3 Παρ.2
 
Από 13/12/2006 έως 13/03/2007 11,5% Υπερ. Ν.2842 Αρ.3 Παρ.2
 
Από 14/03/2007 έως 12/06/2007 11,75% Υπερ. Ν.2842 Αρ.3 Παρ.2
 
Από 13/06/2007 έως 08/07/2008 12% Υπερ. Ν.2842 Αρ.3 Παρ.2
 
Από09/07/2008 έως 07/10/2008 12,25% Υπερ. Ν.2842 Αρ.3 Παρ.2
 
Από 08/10/2008 έως 08/10/2008 11,75% Υπερ. Ν.2842 Αρ.3 Παρ.2
 
Από 09/10/2008 έως 10/11/2008 11,25% Υπερ. Ν.2842 Αρ.3 Παρ.2
 
Από 11/11/2008 έως 09/12/2008 10,75% Υπερ. Ν.2842 Αρ.3 Παρ.2
 
Από 10/12/2008 έως 10/03/2009  10,00% Υπερ. Ν.2842 Αρ.3 Παρ.2
 
Από 11/03/2009 έως 07/04/2009   9,50% Υπερ. Ν.2842 Αρ.3 Παρ.2
 
Από 08/04/2009 έως 12/05/2009   9,25% Υπερ. Ν.2842 Αρ.3 Παρ.2
 
Από 13/05/2009 έως 12/04/2011   8.75 % Υπερ Ν. 2842  Αρ.3 παρ.2
 
Από 13/04/2011 έως ΣΗΜΕΡΑ         9,00%         Ν. 2842  Αρ. 3 παρ. 2