Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Εξωδικαστικός Μηχανισμός
Ρύθμισης Οφειλών
Επιχειρήσεων

O Νόμος 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» ο οποίος δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως εξασφαλίζει στους πιστωτές τη δυνατότητα να προβούν σε ρύθμιση των χρεών τους εξωδικαστικά, προκειμένου και το χρέος να τακτοποιείται σταδιακά αλλά και ο οφειλέτης να μπορεί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του πληρώνοντας το.

Ο νόμος καλύπτει όλα τα είδη των οφειλετών είτε πρόκειται για κάποιον που πήρε κάποια χρηματοδότηση προκειμένου να κάνει κάποια νέα επιχειρηματικά βήματα ή προκειμένου να καλύψει τις ήδη υπάρχουσες ανάγκες της επιχείρησής του ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κι αν τον έκανε να ακολουθήσει αυτή τη γραμμή του δανεισμού.

Ο κ. Φώτης Κουρμούσης, γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, ο νόμος 4469/2017 θα ισχύει έως την ημερομηνία 31/12/2018. Ο κ. Κουρμούσης επισήμανε επίσης πως από τις 4/8/2017 θα υπάρχει διαθέσιμη για το ευρύ κοινό και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα με την οποία ο πιστωτής θα είναι σε θέση να καταθέσει την αίτηση του από το δικό του χώρο.

Ποιοι έχουν δικαίωμα αίτησης για την ένταξη στο νόμο 4469/2017;

Κάθε φυσικό πρόσωπο που διαμένει και φορολογείται στον Ελλαδικό χώρο έχει δικαίωμα να καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο νόμο 4469/2017 εάν και εφόσον έχει πτωχευτική ικανότητα, αλλά και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο έχει συμμετάσχει σε κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα και αποκτά εισοδήματα από αυτή.

Οι προϋποθέσεις της εισόδου στο νόμο είναι οι εξής:

  1. Αν και εφόσον την 31/12/2016 είχε ήδη κάποια χρηματική οφειλή σε κάποιο φορέα, της οποίας την καταβολή είχε καθυστερήσει για ένα χρονικό διάστημα από 90 ημέρες και επάνω. 
  2. Αν είχε οφειλή της οποίας η ρύθμιση έγινε μετά το πέρας της 1/7/2016.
  3. Αν έχει οφειλές ως προς τον ασφαλιστικό του φορέα ή την εφορία ή και ως προς οποιοδήποτε άλλο φορέα που υπάγεται στο δημόσιο δίκαιο όπως για παράδειγμα είναι και οι οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  4. Αν είχε καταβάλει ληξιπρόθεσμες επιταγές οι οποίες δεν εξοφλήθηκαν γιατί δεν επαρκούσε το υπόλοιπο του λογαριασμού του σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται από το άρθρο 40 του ν. 5960/1933 (Α΄ 401).
  5. Αν είχε εκδιωχθεί με κάποια διαταγή πληρωμής λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.
  6. Αν διαθέτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 3.
  7. Αν τα χρέη του στο σύνολό τους ξεπερνούν τα 200.000 ευρώ.
  8. Αν πρόκειται για επιχείρηση που τηρεί το απλογραφικό λογιστικό σύστημα, θα πρέπει να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων αθροιστικά με αποσβέσεις και τόκους.
  9. Αν πρόκειται για επιχείρηση που τηρεί το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, θα πρέπει να διαθέτει θετικά αποτελέσματα προ τόκων αθροιστικά με φόρους και αποσβέσεις.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων ένταξης στο νόμο 4469/2017

Ο νόμος 4469/2017 θα είναι σε ισχύει 3 μήνες μετά το πέρας της επίσημης δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι πολίτες συνεπώς θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την 3η του Αυγούστου.

Αφού υποβληθεί η αίτηση θα μπορούνε τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για τον δανειστή ή το φορέα στον οποίο είναι να καταβληθεί η οφειλή έρχονται ηλεκτρονικά σε εξωδικαστική συνεννόηση μεταξύ τους χωρίς να χρειαστεί να υπάρξει κάποια φυσική συνάντηση.

Οι διαπραγματεύσεις θα χρειαστούν πολύ χρόνο καθώς θα διαχωρίζονται σε 10 διακριτά στάδια.

Τι θα ισχύει για τους συντονιστές της υπόθεσης;

Οι συντονιστές των υποθέσεων θα χρειαστεί να συντάξουν αίτηση ένταξης στο μητρώο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του νόμου 3898/2010 (Α’ 211). Θα χρειαστούν περί τους 320 διαμεσολαβητές, η αμοιβή των οποίων θα συμφωνείται από τους συμμετέχοντες και εφόσον αυτό δεν γίνει τότε σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 4469/2017 η αμοιβή θα ορίζεστε στα 200 ευρώ για τις οφειλές των μικρών επιχειρήσεων και στα 400 ευρώ για τις οφειλές των μεγάλων επιχειρήσεων.

Για να μάθετε περισσότερα για την ένταξή σας στο νόμο 4469/2017 επικοινωνήστε μαζί μας

Η εταιρεία μας από το 1944 δραστηριοποιείται και ειδικεύεται, στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των τραπεζικών προϊόντων και των ακινήτων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας και να δώσετε λύση
στα οικονομικά θέματα που σας απασχολούν. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον Νόμο 4469/2017 για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων θα χαρούμε να ζητήσετε τις υπηρεσίες μας και να σας εξυπηρετήσουμε. 

Δείτε περισσότερα:

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 
 
Κατεβάστε: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ