Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Σ.Α.Δ.Φ.

Αναλυτικός Οδηγός των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας    

 
Οδηγός για τους παρακρατούμενους φόρους, βάσει των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχει υπογράψει η Ελλάδα μέχρι και σήμερα.
 
ΧΩΡΑ ΝΟΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗ

ΠΑΡ/ΣΗ

ΣΤΑ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΑΡ/ΣΗ

ΒΑΣΕΙ

2578/1998

ΠΑΡ/ΣΗ

ΣΤΟΥΣ

ΤΟΚΟΥΣ

ΠΑΡ/ΣΗ

ΣΤΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Αζερμπαιτζάν Ν.3826/2010 1.1.2011 8% Δεν υπάγεται 8% 8%
Αίγυπτος Ν.3484/2006 1.1.2007 10% Δεν υπάγεται 15% 15%
Αλβανία Ν.2755/1999 1.1.2001 5% Δεν υπάγεται 5% 5%
Αρμενία Ν.3014/2002 1.1.2003 10% Δεν υπάγεται 10% 5%
Αυστρία Ν.3724/2008 1.1.2010 5% ή 15% 0% 8% 7%
Βέλγιο Ν.3407/2005 1.1.2005 5% ή 15% 0% 5% ή 10% 5%
Βουλγαρία Ν.2255/1994 1.1.2002 40% ή10% 0% 10% 10%
Γαλλία Ν.Δ.4386/1964 31.1.1965 25% 0%   5%
Γερμανία Α.Ν.52/1967 1.1.1964 25% 0% 10%  
Γεωργία Ν.3045/2002 1.1.2003 8% Δεν υπάγεται 8% 5%
Δανία Ν.1986/1991 1.1.1992 38% ή 18% 0% 8% 5%
Ελβετία Ν.1502/1984 1.1.1986 5% ή 15% Δεν υπάγεται 10% 5%
Εσθονία Ν.3682/2008 1.1.2009 5% ή 15% Δεν υπάγεται 10% 5% ή 10%
Ηνωμένο Βασίλειο Ν.Δ.2732/1953 1.1.1951 10% 0%    
Ηνωμένες Πολιτείες Ν.Δ.2548/1953 30.12.1953 0% Δεν υπάγεται 9%  
Ινδία Ν.Δ.4580/1966 1.1.1964   Δεν υπάγεται    
Ιρλανδία Ν.3300/2004 1.1.2005 5% ή 15% 0% 5% 5%
Ισλανδία Ν.3684/2008 1.1.2009 5% ή 15% Δεν υπάγεται 8% 10%
Ισπανία Ν.3015/2002 1.1.2003 5% ή 10% 0% 8% 6%
Ισραήλ Ν.2572/1998 1.1.1999 25% Δεν υπάγεται 10% 10%
Ιταλία Ν.1927/1991 1.1.1984 15% 0% 10% 5%
Καναδάς Ν.3824/2010 1.1.2011 5% ή 15% Δεν υπάγεται 10% 10%
Κατάρ Ν.3823/2010 1.1.2011 5% Δεν υπάγεται 5% 5%
Κίνα Ν.3331/2005 1.1.2006 5% ή 10% Δεν υπάγεται 10% 10%
Κορέα Ν.2571/1998 1.1.1999 5% ή 15% Δεν υπάγεται 8% 10%
Κουβέιτ Ν.3330/2005 1.1.2006 5% Δεν υπάγεται 5% 15%
Κροατία Ν.2653/1998 1.1.1999 5% ή 10% Δεν υπάγεται 10% 10%
Κύπρος Α.Ν.573/1968 1.1.1967 25% 0% 10%  
Λετονία Ν.3318/2005 1.1.2006 5% ή 10% Δεν υπάγεται 10% 5% ή 10 %
Λιθουανία Ν.3356/2005 1.1.2006 5% ή 15% Δεν υπάγεται 10% 5% ή 10%
Λουξεμβούργο Ν.2319/1995 1.1.1999 38% ή 7.5% 0% 8% 5% ή 7%
Μάλτα Ν.3681/2008 1.1.2009 5% ή 10% 0% 8% 8%
Μαρόκο Ν.3820/2010 1.1.2011 5% ή 10% Δεν υπάγεται 7.5% 10%
Μεξικό Ν.3406/2005 1.1.2006 10% Δεν υπάγεται 10% 10%
Μολδαβία Ν.3357/2005 1.1.2006 5% ή 15% Δεν υπάγεται 10% 8%
Ν. Αφρική Ν.3058/2002 1.1.2004 5% ή 15% Δεν υπάγεται 8% 5% ή 7%
Νορβηγία Ν.1924/1991 1.1.1992 40% ή 20% Δεν υπάγεται 10% 10%
Ολλανδία Ν.1455/1984 1.1.1981 5%, 15% ή 35% 0% 10% ή 8% 5% ή 7%
Ουγγαρία Ν.1496/1984 1.1.1985 45% ή 10% Δεν υπάγεται 10% 10%
Ουζμπεκιστάν Ν.2659/1998 1.1.1999 8% Δεν υπάγεται 10% 8%
Ουκρανία Ν.3046/2002 1.1.2004 5% ή 10% Δεν υπάγεται 10% 10%
Πολωνία Ν.1939/1991 1.1.1991 25% Δεν υπάγεται 10% 10%
Πορτογαλία Ν.3009/2002 1.1.2003 15% 0% 15% 10%
Ρουμανία Ν.2279/1995 1.1.1996 20% ή 45% Δεν υπάγεται 10% 5% ή 7%
Ρωσία Ν.3679/2008 1.1.2009 5% ή 10% Δεν υπάγεται 7% 7%
Σαουδική Αραβία Ν.3821/2010 1.1.2011 5% Δεν υπάγεται 5% 10%
Σερβία Ν.3825/2010 1.1.2011 5% ή 15% Δεν υπάγεται 10% 10%
Σλοβακία Ν.1838/1989 1.1.1990 25% Δεν υπάγεται 10% 10%
Σλοβενία Ν.3084/2002 1.1.2004 10% Δεν υπάγεται 10% 10%
Σουηδία Ν.Δ.4300/1963 1.1.1964 25% Δεν υπάγεται 10% 5%
Τουρκία Ν.3228/2004 1.1.2005 15% Δεν υπάγεται 12% 10%
Τσεχία Ν.1838/1989 1.1.1990 25% Δεν υπάγεται 10% 10%
Τυνησία Ν.3742/2009 1.1.2011 35% ή 10% Δεν υπάγεται 15% 12%
Φιλανδία Ν.1191/1981 1.1.1982 47% ή 13% 0% 10% 10%

 

Σημειώσεις:

  • Οι συντελεστές για τα Μερίσματα βασίζονται στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη φορολογία των μερισμάτων σύμφωνα με την οδηγία 90/435/Ε.Ο.Κ που ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο με το ν.2578/1998 και την οδηγία 123/2003 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενσωματώθηκε με το ν.3453/2006.
  • Η Κοινοτική Οδηγία υπερισχύει της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις της Οδηγίας: α) το ποσοστό ιδιοκτησίας να είναι μεγαλύτερο από 10% β) η συμμετοχή να είναι μεγαλύτερη των 2 ετών.
  • Πρακτικά, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1129/2011, για να ισχύει ο Μηδενικός Συντελεστής πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 24 μηνών, το ο οποίο να βεβαιώνεται με βεβαίωση Ορκωτού. Ο Μηδενικός συντελεστής, σύμφωνα πάντα με την κοινοτική οδηγία, ισχύει και πριν τη συμπλήρωση των 24 μηνών και για το λόγο αυτό ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του παρακρατούμενου φόρου.

Έντυπα Εφαρμογής των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα έντυπα για την εφαρμογή των ΣΑΔΦ μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών. Τα έντυπα αυτά χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση της Έδρας των Εταιρειών και της Φορολογικής Κατοικίας των Φυσικών Προσώπων.

 

Συμφωνίες Ανταλλαγή Πληροφοριών για τις καταθέσεις σε Offshore προορισμούς

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών για τις καταθέσεις και τους φόρους επί των τόκων καταθέσεων.