Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Ακύρωσης Γεγονότος
Ασφάλεια ακύρωσης γεγονότος
 

Η ασφάλιση ακύρωσης εκδηλώσεων αποζημιώνει τους διοργανωτές η χορηγούς μιας εκδήλωσης λόγω της ακύρωσης του γεγονότος από τυχαίο και απρόβλεπτο λόγο. Με το ασφαλιστήριο αυτό καλύπτονται συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικά γεγονότα, εμπορικές η μη εκθέσεις, συνέδρια, κύκλους σεμιναρίων, εταιρικές εκδηλώσεις κλπ.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τελική “σύνθεση” του πακέτου είναι ασφαλώς πολλοί.
Κυριότεροι : η φύση, η διάρκεια και η έκταση της εκδήλωσης, ο τόπος και χρόνος που πραγματοποιείται, ο αριθμός των συμμετεχόντων και οι ιδιαιτερότητες που, κατά κανόνα, συνοδεύουν τις εκδηλώσεις αυτές
.
 

Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι και καλύψεις.

Το πρόγραμμα  παρέχει ασφαλιστική προστασία στους εξής βασικούς τομείς:

1. Κάλυψη Περιουσίας για όλες τις εγκαταστάσεις και το περιεχόμενο της εκδήλωσης (γιγαντοοθόνες, περίπτερα,εκθεσιακό υλικό κλπ.) κατά κινδύνων φωτιάς, κεραυνού, έκρηξης, πλημμύρας, θεομηνιών κλπ.

2. Κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης
- έναντι οποιωνδήποτε τρίτων (περιλαμβανομένου και του χώρου όπου πραγματοποιείται η εκδήλωση)
- έναντι του απασχολούμενου προσωπικού για την πέραν του ΙΚΑ ευθύνη του εργοδότη
- έναντι τρίτων λόγω ιδιαίτερα επικίνδυνων εκδηλώσεων (special events liability).

3. Κάλυψη ∆απανών (Extra Expenses)
που αφορά στην κάλυψη πρόσθετων και εξαιρετικών δαπανών σε περίπτωση επέλευσης του καλυπτόμενου κινδύνου (π.χ. αναπαραγωγή εκθεσιακού υλικού, κόστους υπερωριών, κόστος επανασχεδιασμού του προγράμματος κλπ.).

4. Κάλυψη Εξοπλισμού κατά παντός κινδύνου
δηλαδή του ηλεκτρονικού / ηχογραφικού εξοπλισμού αλλά και των κάθε φύσης μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης (video, μηχανές λήψης κλπ.).

5. Κάλυψη Χρημάτων και άλλων αξιογράφων
τόσο κατά τη μεταφορά τους, όσο και κατά τη φύλαξή τους, στη διάρκεια της εκδήλωσης.

6. Κάλυψη Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων
για τις περιπτώσεις δόλιων ή εσκεμμένων ενεργειών προσώπων στα οποία έχει ανατεθεί η ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης της εκδήλωσης.

7. Κάλυψη Προσωπικών Ατυχημάτων και Ασθένειας
των πρωταγωνιστικών συντελεστών της εκδήλωσης, συνεπεία των οποίων μπορεί να υποστεί οικονομική καθίζηση η όλη οργάνωση.

8. Κάλυψη Ταξιδίων και Αποσκευών
για όσους συμμετέχουν στην εκδήλωση (προσωπικό, σύνεδροι, επισκέπτες κλπ.) σε περίπτωση που μπορεί να υποστούν κάποιο ατύχημα ή σε περίπτωση απώλειας/ζημίας των αποσκευών τους ή των προσωπικών ειδών τους.

9. Κάλυψη Εκθεμάτων
από ειδικούς κινδύνους (φωτιά, πλημμύρα κλπ.) περιλαμβανομένης και της κλοπής, κατά τον χρόνο έκθεσής τους.

10.* Κάλυψη Απεργιών, Στάσεων, Πολιτικών Ταραχών, Κακόβουλης Ενέργειας,
Σαμποτάζ, Τρομοκρατικής Πράξης κλπ. σε περίπτωση που αυτό συνεπάγεται σωματικές βλάβες ή ύλικές ζημίες ή έχει οικονομικές συνέπειες στην διεξαγωγή της εκδήλωσης.

11. * Kάλυψη Αναβολής/Ματαίωσης της εκδήλωσης (Special events cancellation)
λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλων συγκεκριμένων λόγων, από τους οποίους πάντως ρητά εξαιρείται ο πόλεμος, οι επίσημες εχθροπραξίες ή η μη εγγραφή επαρκούς αριθμού συνέδρων.

* Πρέπει να έχετε πάντα υπόψη σας ότι οι καλύψεις 10 και 11 ∆ΕΝ παρέχονται από την ασφαλιστική εταιρεία αλλά μπορούμε να τις τοποθετήσουμε στη διεθνή αγορά (κυρίως του Λονδίνου) .

12. Κάλυψη της Βιντεοσκόπησης της εκδήλωσης
λόγω βλάβης των μηχανημάτων λήψης ή λόγω άλλων συγκεκριμένων συνθηκών ή λόγω καταστροφής ή μη εμφάνισης, για συγκεκριμένους πάντοτε λόγους, του αρνητικού φίλμ.

13. Κάλυψη των εξόδων για την επανάληψη ειδικών εφφέ ή happenings λόγω μη πραγματοποίησής τους στον δεδομένο χρόνο από συγκεκριμένους λόγους.

Η νέα αυτή πρόταση δίνει την ευχέρεια στο διοργανωτή της εκδήλωσης, έκθεσης ή του συνεδρίου να επιλέξει όποιες καλύψεις τελικά χρειάζεται και με βάση την επιλογή αυτή να διαπραγματευτεί μία ασφάλιση ‘’κομμένη και ραμμένη’’ στα μέτρα του και στις ανάγκες του – λαμβάνοντας υπόψη και το οικονομικό κόστος της κάθε κάλυψης.

Το πρόσθετο πλεονέκτημα είναι ότι η εταιρεία αναλαμβάνει, σε συνεργασία με τον διοργανωτή, να κάνει την ανάλυση και εκτίμηση των επιμέρους κινδύνων, ώστε ο διοργανωτής να είναι σε θέση να κρίνει με σαφήνεια και αντικειμενικότητα τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται, αλλά και τα μέτρα εκείνα που μπορεί να πάρει προκειμένου να τους ελαχιστοποιήσει.
 Για περισσότερα πατήστε εδώ