Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Ανασφάλιστο Κυρώσεις

Κυρώσεις ανασφάλιστου οχήματος

 •  

  A. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
   
  Οι ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων οχημάτων θα ενημερώνονται γραπτώς με επιστολή από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ότι πρέπει να ασφαλίσουν το όχημά τους εντός 8 ημερών από τη στιγμή που λάβουν τη σχετικήειδοποίηση.
  Δεν υποχρεούνται ωστόσο να ασφαλιστούν οι ιδιοκτήτες των οχημάτωνγια τα οποία έχουν κατατεθεί πινακίδες.
  Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση είναι να καταβληθεί πρώτα παράβολο €250 υπέρ του Δημοσίου. Στη συνέχεια, οι ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων οχημάτων πρέπει να το προσκομίσουν, μαζί με την ειδοποιητήρια επιστολή, που έλαβαν από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, στην ασφαλιστική εταιρία της επιλογής τους, για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
  Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων οχημάτων δεν προβούν στις παραπάνω κινήσεις, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα αποστέλλει τα στοιχεία τους στο Αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής τους για την επιβολή προστίμου. Το πρόστιμο για ανασφάλιστα δίκυκλα θα ανέρχεται στα €250, για επιβατικά αυτοκίνητα στα €500 και για φορτηγά στα €1.000. Παράλληλα, θα αφαιρούνται οι πινακίδες, η άδεια κυκλοφορίας και το δίπλωμα για 10 μέρες.
  Σε περίπτωση που ένα ανασφάλιστο όχημα προκαλέσει ζημιά σε άλλο ασφαλισμένο όχημα, τότε ο νόμος προβλέπει διοικητικές κυρώσεις, δηλαδή: αφαίρεση πινακίδων για 2 χρόνια, αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας, ποινικές κυρώσεις και τα χρηματικά πρόστιμα που ορίστηκαν με το νέο νομοσχέδιο.
  Καθώς η διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων των ανασφάλιστων οχημάτων θα επαναλαμβάνεται τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο, εάν το όχημα παραμείνει ανασφάλιστο και προκαλέσει ξανά ζημιά, ισχύουν εκ νέου οι παραπάνω κυρώσεις, μόνο που η αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας θα ισχύει για 3 χρόνια.
  Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά το χρονικό διάστημα που προβλέπεται, θα απαιτείται από τις Αστυνομικές αρχές η προσκόμιση του σχετικού σήματος ασφάλισης.
  Το παράβολο των €250, θα το αποφύγουν οι ιδιοκτήτες που θα έχουν ασφαλίσει το όχημά τους ή θα έχουν καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας, μέχρι τις 15 Απριλίου 2013.
   
   
  Β. ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ
   
  Σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα, θα πρέπει να ακολουθηθεί η ακόλουθη διαδικασία:
  Κλήση Τροχαίας, καθώς η καταγραφή του συμβάντος, των στοιχείων του ανασφάλιστου οχήματος και του οδηγού του είναι απαραίτητη
  Η Γραμμή Φροντίδας ατυχήματος, προσφέρει σημαντική υπηρεσία, καθώς οι άνθρωποι της ασφαλιστικής σας θα έρθουν στο χώρο του ατυχήματος για την καταγραφή του περιστατικού και τη φωτογράφηση των εμπλεκόμενων οχημάτων.
  Με τα παραπάνω μέτρα, αναμένεται να περιοριστεί σημαντικά το φαινόμενο τωνανασφάλιστων οχημάτων, αφού τα πρόστιμα που θα κληθούν να πληρώσουν οι ανασφάλιστοι οδηγοί θα ξεπερνούν κατά πολύ το χρηματικό ποσό μιας ασφάλισης αυτοκινήτου, ενώ παράλληλα θα υποστούν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
  Επιπλέον, αξίζει να επισημάνουμε το σημαντικό ρίσκο που αναλαμβάνει κάποιος με την έλλειψη ασφάλισης του οχήματος του, καθώς είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το σύνολο της ζημιάς που θα προκύψει, τόσο για τις υλικές ζημιές, αλλά και για τις σωματικές βλάβες.
  Για τη διευκόλυνση σας, πλήρες κείμενο του νόμου (σελ.23/άρθρο 26) ΚΛΙΚ ΕΔΩ.
   

  Ασφάλεια αυτοκινήτου ανασφάλιστο όχημα
  Τι κάνουμε σε περίπτωση ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα

  Ανασφάλιστο όχημα θεωρείτε το όχημα που κινείται στους δρόμους χωρίς να έχει την προβλεπόμενη κάλυψη  προς τρίτους για τυχόν σωματικές βλάβες η υλικές ζημιές που μπορεί να προκαλέσει.


   
  Σε περίπτωση που εμπλακεί το όχημα μας σε ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα με Ελληνικές Πινακίδες , ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε ;


  1. Καλούμε την τροχαία ώστε να γίνει καταγραφή του συμβάντος.
  2. Ειδοποιούμε τον ασφαλιστή μας ή την ασφαλιστική μας εταιρεία.
  3. Δείτε αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σας καλύπτει για τυχόν ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα. Αν σας καλύπτει είναι μεγάλη ευκολία για εσάς γιατί αναλαμβάνει η εταιρία σας μέσω του ασφαλιστή σας όλα τα διαδικαστικά ώστε να αποζημιωθείτε από το Επικουρικό Κεφάλαιο. Αν δεν σας καλύπτει η ασφαλιστική σας με την παροχή ¨κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα ¨ απευθύνεστε μόνοι σας στο Επικουρικό κεφάλαιο το οποίο λειτουργεί με τις ίδιες διαδικασίες που ενεργεί κάθε ασφαλιστική εταιρία. Ασφαλώς αν έχετε την κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα γλιτώνετε από περιττή ταλαιπωρία και ενδεχομένως να αποζημιωθείτε σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Αυτό που σας συμβουλεύω να κάνετε είναι να ελέγξετε αν έχετε την κάλυψη και αν δεν την έχετε ζητήσετε να προστεθεί. Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες την συγκεκριμένη κάλυψη την παρέχουν δωρεάν στους πελάτες τους.
       
   Η διεύθυνση και το  τηλέφωνο του επικουρικού κεφαλαίου είναι
   Υπατίας 5, Τ.Κ. 10557 Αθήνα Τηλ 210-3327400 FAX 210-3327427
   
  Το καλοκαίρι φτάνει και μαζί με αυτό και οι εκδρομείς του εξωτερικού.
  Ο κίνδυνος να εμπλακούμε με κάποιο όχημα με ξένες πινακίδες είναι αυξημένος σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες. Παρακάτω θα σας ενημερώσω για το τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που το όχημα που οδηγούμε συγκρουστεί με κάποιο άλλο όχημα με ξένες πινακίδες εντός Ελληνικής επικράτειας.

  1.      Ειδοποιούμε την τροχαία.

  2.      Ειδοποιούμε την ασφαλιστική εταιρία μέσω της παροχής Φροντίδα Ατυχήματος  (δες φροντίδα ατυχήματος ).
  3.      Κόβουμε και κρατάμε από  την πράσινη κάρτα του αλλοδαπού οχήματος το σχετικό απόκομμα.
  4.      Αν αυτό δεν είναι εφικτό συμπληρώνουμε το φιλικό διακανονισμό ..  το πιο πιθανό είναι να έχει και ο οδηγός του αλλοδαπού οχήματος ανάλογο έντυπο στην γλώσσα του όπου το συμπληρώνει. Σημ. Ο φιλικός διακανονισμός δεν θα σας βοηθήσει στο να αποζημιωθείτε από την ασφαλιστική σας εταιρία απλά είναι ένα επιπλέον έντυπο που θα βοηθήσει στον διακανονισμό του ατυχήματος.
  5.      Απευθυνόμαστε εμείς η ο Ασφαλιστής μας στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Διεύθυνση : Ξενοφώντος 9  στο Σύνταγμα  Αθήνα Τ.Κ. 10557 τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3223324, 210-3236562 FAX 210-3238370).

  6.      Συνήθως οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν μια ασφαλιστική εταιρία που λειτουργεί ως ανταποκριτής τους στην Ελλάδα, Το Γραφείο Διεθνούς ασφάλισης θα σας ενημερώσει για το ποια εταιρία είναι αυτή . Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανταποκρίτρια εταιρία στην Ελλάδα αναλαμβάνει το γραφείο Διεθνούς ασφάλισης να ορίσει μια εταιρία. 

 

Δείτε επίσης