Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Απαγωγής & Λύτρων
Ασφάλεια απαγωγής & λύτρων
 
Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο Απαγωγής και Λύτρων εκβιασμού απευθύνεται τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα.

 
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου μπορούν να ορισθούν ως ασφαλιζόμενοι και τα μέλη της οικογένειάς του. Σε περίπτωση νομικού προσώπου μπορούν να ορισθούν οι Διευθυντές, τα μέλη του Δ.Σ καθώς και υπάλληλοι της Επιχείρησης.
 
 
Καλυπτόμενοι κίνδυνοι
 
Απαγωγή του Ασφαλιζόμενου με σκοπό την απαίτηση λύτρων.
 
Απειλή/εκβιασμός.
 
Απόσπαση χρηματικών ποσών από τον Ασφαλιζόμενο συνεπεία απειλής ή εκβιασμού για πρόκληση σωματικών βλαβών η Υλικών ζημιών στην περιουσία του.
Μόλυνσης / μετάλλαξης των προϊόντων
 
Αποκάλυψης επαγγελματικών μυστικών η καταστροφής ηλεκτρονικών στοιχείων.
 
Παράνομη κράτηση.
 
Αυθαίρετη κράτηση / περιορισμός του Ασφαλιζόμενου από Κυβερνητική Αρχή η στασιαστική οργάνωση.
 
Πειρατεία σε μέσο μεταφοράς.
 
Παράνομη κράτηση του Ασφαλιζόμενου υπό καταναγκασμό, ενώ ταξιδεύει με οποιοδήποτε εναέριο, μηχανοκίνητο ή θαλάσσιο μέσο.
 
Καλύψεις.
 
Πληρωμή λύτρων ή ποσών εκβιασμού
 
Απώλεια χρημάτων κατά τη μεταφορά τους.
 
Θάνατο που προκύπτει από τους καλυπτόμενους κινδύνους.
 
Απώλεια εσόδων από τη διακοπή των εργασιών.
 
Έξοδα απόσυρσης των προϊόντων.
 
Ιατρικά έξοδα, έξοδα αποκατάστασης (έξοδα εισιτηρίων και διαμονής για ταξίδια αναψυχής μετά το περιστατικό)
 
Άλλα λογικά και απαραίτητα έξοδα.
 
Έξοδα ειδικών συμβούλων ασφαλείας.
 
 
Στόχο απαγωγής και εκβιασμού αποτελούν επώνυμα και εύκολα αναγνωρίσιμα πρόσωπα, άτομα που έχουν πρόσβαση η και διαχειρίζονται χρήματα, εργαζόμενοι σε θέσεις που απαιτούν συχνά ταξίδια καθώς και εργαζόμενοι σε θέσεις γνώσης σημαντικών επιχειρηματικών πληροφοριών.

Για να λάβετε προσφορά ασφάλισης πατήστε εδώ