Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

 
Από τον Ιανουάριο του 2000, έχοντας την υποστήριξη των κορυφαίων παραδοσιακών αντασφαλιστών, προσφέρουμε στους Έλληνες πλοιοκτήτες, ασφαλιστική προστασία αξιόπιστη, αλλά και ευέλικτη, ικανή να κατανοεί τις ανάγκες τους στο απρόβλεπτο θαλάσσιο περιβάλλον μέσα από τις κορυφαίες συνεργασίες μας.
 Με αυστηρά κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης κινδύνου, παρέχουμε ανταγωνιστική κάλυψη υψηλού επαγγελματικού επιπέδου σε όλες τις κατηγορίες εμπορικών πλοίων, με κύρια εξειδίκευση στα ακόλουθα αντικείμενα:
 
Hull and Machinery
War Risks, I.V.
Θαλάσσιες Ευθύνες
Οικονομική Απώλεια (Loss of Hire)
Ενδιαφέροντα Ενυπόθηκου Δανειστή (Μ.Ι.Ι)
 
Ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα, προσαρμόζουμε τις καλύψεις ανάλογα με τις ανάγκες του πλοιοκτήτη, κάνοντας χρήση όλων των διεθνώς αναγνωρισμένων ασφαλιστικών ρητρών, όπως του Ινστιτούτου των Ασφαλιστών του Λονδίνου, της Νορβηγικής ή Γαλλικής Αγοράς και άλλων παρόμοιων.
 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
 
Από την ίδρυση της κορυφαία Ασφαλιστική δημιούργησε πρώτη στην Ελλάδα, τον Κλάδο Μεταφορών Εμπορευμάτων. Με κύριους άξονες την παράδοση, την πρωτοπορία σε οργάνωση και ανταγωνιστικά προϊόντα, κυρίως όμως με την πείρα της, η Εταιρία μας εξακολουθεί και κατά το νέο αιώνα να βρίσκεται κοντά στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία, εμπόρου, παραγωγού και ιδιώτη στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
 
Στον Κλάδο Μεταφορών Εμπορευμάτων κορυφαίας Ασφαλιστικής, μοναδικό στην Ελλάδα με πιστοποίηση EN ISO 9001:2000, καλύπτουμε τις πιθανές ζημιές ή απώλειες των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους με οποιοδήποτε μέσο.
 
Ασφαλίζουμε κάθε είδους αγαθά (μηχανήματα, πρώτες ύλες, τρόφιμα, μεταφερόμενα αυτοκίνητα και γενικά πάσης φύσεως εμπορεύματα), που διακινούνται με όλα τα αναγνωρισμένα μέσα μεταφοράς στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα. Ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες του πελάτη, παρέχουμε κάλυψη σύμφωνα με τις ρήτρες του Ινστιτούτου των Ασφαλιστών του Λονδίνου (Ι.C.C.) ή με οποιουσδήποτε άλλους αναγνωρισμένους όρους ασφάλισης, ώστε να διασφαλίζονται πλήρως τα συμφέροντα των ασφαλισμένων μας.
 
Με την εγγύηση και την πείρα της Εταιρίας μας, ασφαλίζουμε τις εξαγωγές και τις εισαγωγές, καθώς και τις εντός της Ελλάδος διακινήσεις, συμβάλλοντας στην προστασία του εξωτερικού και του εσωτερικού εμπορίου. Είμαστε πάντα κοντά στον επιχειρηματία - έμπορο - παραγωγό, τον συμβουλεύουμε και τον διασφαλίζουμε με έμπειρους ασφαλιστικούς συμβούλους, πραγματογνώμονες και διακανονιστές.
 
Σήμερα, ο Κλάδος Μεταφορών Εμπορευμάτων είναι :
 
O πρώτος που ιδρύθηκε από Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία
Ο μοναδικός στην Ελλάδα με πιστοποίηση ISO 9001:2000 από τον ΕΛΟΤ
Ο μεγαλύτερος σε αναληπτική ικανότητα ασφαλιζομένων κεφαλαίων (capacity)
O πρώτος σε παραγωγή ασφαλίστρων
 
 
ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ
 
Ακόμη και αν δεν ανήκετε σε κάποιο club, το ποσό που θα συμφωνηθεί ή, σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό μέχρι το ύψος της απαλλαγής σας (deductible) στο club, εξασφαλίζοντας σας έτσι οικονομία χρόνου και δαπάνης.
 
Σε κάθε περίπτωση ατυχημάτων ή ασθενειών,  σας παρέχεται απόλυτη κάλυψη, χωρίς περιορισμούς:
Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Για πλοία κάθε σημαίας
Για πληρώματα κάθε εθνικότητας
Για δαπάνες σε ευρώ ή σε συνάλλαγμα
 
Ακόμη σας παρέχει:
 
Πλήρη αποζημίωση σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις (ελληνικές και ξένες) σε περίπτωση ασθένειας
Ολοκληρωμένη κάλυψη του Ν.551 για ατυχήματα των ναυτολογημένων πληρωμάτων
Κάλυψη των εξόδων αντικατάστασης και παλιννόστησης μελών πληρωμάτων λόγω ασθένειας ή ατυχήματος
Επιπλέον, για τη ναυτολόγηση πληρωμάτων, προσφέρονται:
Δωρεάν όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις
Δωρεάν εφοδιασμό με κάρτα υγείας
 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 
Οι ασφαλίσεις αεροσκαφών αποτελούν ένα εξειδικευμένο αντικείμενο, που απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις, και μόνο ένας μικρός αριθμός ασφαλιστικών εταιρειών παγκοσμίως αναλαμβάνει αυτόν τον τομέα.
 
Αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία μας, μπορούμε να προσφέρουμε ασφαλιστική κάλυψη σε:
Αεροδρόμια: Ασφαλίζεται η Ευθύνη του κυρίου του αεροδρομίου, για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν, στους κοινόχρηστους χώρους, σε τρίτους ή σε ταξιδιώτες
 
Αερογραμμές: Λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση του στόλου, τον ετήσιο αριθμό επιβατών, τις ετήσιες πτήσεις, την ειδίκευση των πιλότων, προσφέρουμε τις πλέον ανταγωνιστικές λύσεις
 
Απώλεια Πτυχίου Ιπτάμενου Προσωπικού: Ασφαλίζουμε το Iπτάμενο Προσωπικό Αεροπορικών Εταιριών, καλύπτοντας την απώλεια εισοδήματος που θα προκύψει σε περίπτωση που ανακληθεί το πτυχίο του από ατύχημα ή ασθένεια

Για να λάβετε προσφορά ασφάλισης πατήστε εδώ