Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Ασφάλιση Δανείου

Εξασφάλιση για μια ζωή

Ποιες ανάγκες καλύπτει:

Ο αιφνίδιος θάνατος του Ασφαλισμένου μπορεί να έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στη οικογένεια και να ανατρέψει τον οικογενειακό οικονομικό προγραμματισμό. Η Ισόβια Ασφάλεια Ζωής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

 • Την πληρωμή φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς,
 • Την αποπληρωμή των τακτικών υποχρεώσεων της οικογένειας (στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, εφορία κλπ),
 • Την αποπληρωμή των εκτάκτων υποχρεώσεων της οικογένειας (έξοδα νοσηλείας, ταφής του θανόντος, κλπ),
 • Την απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών των παιδιών.
 

Ασφαλιστική προστασία της οικογένειας με επιπλέον δυνατότητα αποταμίευσης.

 • Εγγυημένο κεφάλαιο κάλυψης
 • Δυνατότητα αύξησης του κεφαλαίου επιπλέον του εγγυημένου
 • Για την αποπληρωμή των οικονομικών υποχρεώσεων της οικογένειας
 • Χαμηλό κόστος σε σχέση με το ύψος της κάλυψης
 • Δυνατότητα προσαρμογής του προγράμματος στις προσωπικές σας ανάγκες

 


Επίσης η Ισόβια Ασφάλεια Ζωής λειτουργεί παράλληλα και ως αποταμιευτικό πρόγραμμα αφού εάν κάποια στιγμή, μετά τη συμπλήρωση των 3 πρώτων ετών, δεν είναι επιθυμητή η συνέχιση του προγράμματος, τότε παρέχεται ένα εγγυημένο εφάπαξ ποσό που μπορεί να συμβάλλει για:

 • Την χρηματοδότηση σημαντικών αγορών (σπίτι, αυτοκίνητο, κλπ),
 • Την οικονομική κάλυψη των σπουδών των παιδιών,
 • Την οικονομική στήριξη των επαγγελματικών σχεδίων των παιδιών,
 • Την οικονομική αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας.

Η Εταιρεία μας σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Εταιρείες, σας προσφέρει οικονομικά προγράμματα ασφάλισης του  δανείου σας για αγορά οικοπέδου, κατοικίας, κεφαλαίου κίνησης κλπ.

Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ασφάλισης επικοινωνήστε μαζί μας.

Τηλ.     2294 0 49597,      2294 0 45287

Κα Γκλέζου Ελπίδα

΄Η

Για να λάβετε προσφορά ασφάλισης πατήστε εδώ