Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων

Η Ασφάλιση Πιστώσεων είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την διαχείριση και αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου στον οποίο εκτίθενται οι επιχειρήσεις όταν πωλούν επί πιστώσει, εμπορεύματα ή παρέχουν υπηρεσίες, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

 

Ασφάλιση Πιστώσεων για πωλήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό
 
Ο στόχος μας είναι να γίνουμε ο παγκόσμιος συνεργάτης σας στην διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, συνεργαζόμενοι στενά με τον εσωτερικό υπεύθυνο πιστωτικού ελέγχου της επιχείρησης. Δεν μπορούμε, ούτε θέλουμε να τον αντικαταστήσουμε. Ο μόνος μας σκοπός είναι να αυξήσουμε την παραγωγικότητά του και την απόδοσή του. 
 
Τι προσφέρουμε ;
 
O στόχος μας είναι να προσφέρουμε κάλυψη για όλο τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης. Το πραγματοποιούμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της εταιρίας σας.
 
Προσφέρουμε κάλυψη για βραχυπρόθεσμες πιστώσεις στην Ελλάδα και στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Η κάλυψη των απαιτήσεών σας εγγυάται την αποζημίωσή σας αν οι πελάτες σας σε Ελλάδα και εξωτερικό πτωχεύσουν ή αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους.
 
Καθόσον η Euler Hermes Emporiki προσφέρει κάλυψη για πελάτες που συναλλάσσονται σε όλο τον κόσμο, παρακολουθούμε συνεχώς την οικονομική κατάσταση όλων των χωρών.
 
Υπάρχουν ακόμα και άλλες υπηρεσίες, όπως αξιολόγηση οικονομικής κατάστασης και φερεγγυότητας αγοραστών και διεκδίκηση απαιτήσεων.
 
Αν θέλετε :
 
- Να ενισχύσετε τον πιστωτικό έλεγχο στην επιχείρησή σας :
 
Προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες αναλύοντας την οικονομική κατάσταση των αγοραστών σας, ταυτόχρονα με την διεκδίκηση των απαιτήσεών σας
 
 
- Να χρησιμοποιήσετε τις απαιτήσεις σας σαν εγγυήσεις στη σχέση σας με κάποιο πιστωτικό ίδρυμα ή εταιρία Factoring :
 
H δυνατότητα εκχώρησης του δικαιώματος καταβολής αποζημίωσης σας ενδιαφέρει ΒΑΣΙΚΑ ΩΦΕΛΗ

- Κάλυψη όλων των μεγάλων διεθνών αγορών
 
- Κάλυψη του εμπορικού κινδύνου και προαιρετική κάλυψη και του πολιτικού κινδύνου
 
- Επέκταση των πωλήσεων με ασφάλεια σε υπάρχοντες και νέους πελάτες - αγοραστές
 
- Αμεση και ασφαλής πρόσβαση στη Σύμβαση Ασφάλισης μέσω INTERNET
 
- Δυνατότητα καλύτερης χρηματοδότησης από Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα (π.χ. εταιρίες Factoring)
 
- Διαδικασία ευκολότερη και φθηνότερη από το άνοιγμα πίστωσης (L/C)
 
- Η συνεχής παρακολούθηση και επαναξιολόγηση των ορίων εξασφαλίζει έγκαιρη ειδοποίηση για πιθανές επισφάλειες
 
- Προκαθορισμένο ποσοστό κάλυψης