Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Ασφαλιστικές Εταιρίες
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΦΙΛΙΚΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟINTERAMERICAN E.E.A.Z. A.E.                ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α.
 
PROTON A.A.E. (ΩΜΕΓΑ Α.Α.Ε.)              ACTIVA INS. Α.Ε.E.

ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.ΓΑ.                                      ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. 

INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.                ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.E.Ε.Γ.Α.

ING E.Α.Ε.Γ.Α                                              ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.

INTERLIFE S.A. Α.Α.Ε. Γ.Α                        GENERALI HELLAS Α.Ε.Α.Ζ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ - GENERAL TRUST         ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 

ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ (NP INS)           INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. 

ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.                                   AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ - ΜΙΝΕΤTΑ             ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.   
                                     
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.                   ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε.                           ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.                 ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.

VICTORIA Α.Α.Ε.Ζ.   www.virvilis.gr