Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
  Προσθέτω+
  Φροντίζω
 
Αίτηση Προσφοράς Ασφάλισης Οχήματος (ΕΙΧ ή ΦΙΧ ή ΜΟΤΟ)
Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Βοηθήστε μας ώστε η προσφορά ασφάλισης να είναι
προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις σας σε συνάρτηση
με το χαμηλότερο κόστος.
*Δώστε ιδιαίτερη έμφαση στην ορθότητα των στοιχείων επικοινωνίας όπως,
                     ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ και E-MAIL
                                                                          
 
ΟΝΟΜΑ*:
ΕΠΩΝΥΜΟ*:
ΦΥΛΟ*:
ΧΡΗΣΗ *:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ *:
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ *:
ΗΡ ή CC*:
ΕΔΡΑ*:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ*:
ΜΑΡΚΑ-ΜΟΝΤΕΛΟ*:
ΑΞΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ*:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ*:
ΛΗΞΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ*:
ΑΦΜ*:
ΗΜ/ΝΙΑ 1Ης ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ*:
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΥ Ή ΟΔΗΓΟΥ*:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ *:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ *:
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ*:
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ*:
Ε-MAIL*: