Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Κλάδος Ειδικών Κινδύνων

Επαγγελματική Ευθύνη, γιατί…

…δεν νοείται άσκηση επαγγέλματος χωρίς αυτή.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Η κάλυψη αφορά ευθύνη από λάθη και παραλείψεις του μελετητή (πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα) κατά την εκπόνηση της μελέτης και μπορεί να υλοποιηθεί ή σε μεμονωμένη βάση για μια συγκεκριμένη μελέτη, ή σε ετήσια βάση για τις μελέτες που αναλαμβάνει κατά την διάρκεια ενός έτους ο ασφαλισμένος. 

Λογιστές, ελεγκτικές εταιρίες, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, ασφαλιστικοί σύμβουλοι, φαρμακοποιοί, ιατροί, μεταφραστές, αρχιτέκτονες και σχεδόν κάθε επαγγελματίας είναι εκτεθειμένος σε απαιτήσεις από πελάτες για πράξεις ή παραλείψεις που τους ζημίωσαν.

Η πώληση του λάθος ή ληγμένου φαρμάκου, η καθυστερημένη απόδοση φόρου, η απώλεια δικαιώματος άσκησης έφεσης, η εσφαλμένη απόδοση ενός όρου στη μετάφραση ενός συμβολαίου που μπορεί να προξενήσουν σωματική βλάβη ή οικονομική απώλεια είναι μερικά παραδείγματα.

Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη είναι ήδη υποχρεωτική κάλυψη για ορισμένες επαγγελματικές ομάδες, είναι όμως απαραίτητη στην πραγματικότητα σε όλους τους επαγγελματίες.  Μερικά παραδείγματα υποχρεωτικής κάλυψης είναι οι Tour Operators και οι Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.

 
 
ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
 
Οι διευθυντές και τα στελέχη μιας εταιρίας μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι για κάποια λανθασμένη απόφαση στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Το συμβόλαιο κάλυψης Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών καλύπτει τις αρνητικές επιπτώσεις, όπως έξοδα υπεράσπισης ή/και αποκατάσταση της οικονομικής ζημιάς, που μπορεί να προκύψουν από μια τέτοια λανθασμένη απόφαση.

ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙΤΕ
Τι θα σήμαινε οικονομικά για εσάς μία απαίτηση
για βλάβη από πράξη ή παράλειψή σας από ένα
καλό πελάτη σας;


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
Φαρμακοποιός ασφαλίζει την επαγγελματική ευθύνη
του για 45.000€ ανά άτομο και έως 150.000€ το έτος
με μόλις 100€/έτος.

Για να λάβετε προσφορά ασφάλισης πατήστε εδώ