Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης

Ασφάλιση κλοπής περιεχομένου χρηματοκιβωτίου

 
Στην ασφάλιση περιεχομένου χρηματοκιβωτίου παρέχεται κάλυψη για τα μετρητά και/ή επιταγές και/ή λοιπές αξίες (συναλλαγματικές, ένσημα, χαρτόσημα) που ο ασφαλιζόμενος φυλάσσει στο χρηματικιβώτιο/χρηματοκιβώτια που βρίσκονται εγκατεστημένα στα γραφεία του.

 
Οι κίνδυνοι που καλύπτονται είναι:
 
Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως και/ή ένοπλης ληστείας.
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ των καλύψεων αποτελεί η ύπαρξη εμφανών ενδείξεων παραβίασης και / ή ένοπλης ληστείας.
 
Το ασφάλιστρο ορίζεται κατά περίπτωση, βάσει των φυλασσομένων στο ασφαλιζόμενο χρηματοκιβώτιο μετρητών / αξιών, τον τύπο του χρηματοκιβωτίου (εντοιχισμένο ή φορητό, κλπ) και τα μέτρα προστασίας που υπάρχουν στο χώρο.

Ο κλάδος χρηματικών απωλειών ασφαλίζει τα χρήματα μιας επιχείρησης από τους κινδύνους διάρρηξης ή κλοπής με συμβόλαια :
1. Διάρρηξης Χρηματοκιβωτίου
2. Μεταφοράς Χρημάτων

Πρόσθετα προσφέρει κάλυψη και για τις περιπτώσεις Απιστίας Υπαλλήλων ( Fidelity Guarantee )

ΔΗΛ. Καλύπτεται η οικονομική απώλεια / ζημιά από κατάχρηση, υπεξαίρεση, ιδιοποίηση χρημάτων από υπαλλήλους του ασφαλιζομένου.
Για να λάβετε προσφορά ασφάλισης πατήστε εδώ