Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Κόστος Κ.Τ.Ε.Ο.

Η λειτουργία των Δημόσιων & Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Παράβολα, διαδικασία

Στη χώρα μας λειτουργούν πλέον Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Το
παράβολο στα Δημόσια ΚΤΕΟ ανέρχεται στα 40 ευρώ, τα Ιδιωτικά
ΚΤΕΟ καθορίζουν τη δική τους τιμολογιακή πολιτική, υπολογίστε
πάντως με παρόμοιες τιμές είτε με ελάχιστα υψηλότερες
(γύρω στα 5 ευρώ).Το παράβολο για την Κάρτα Καυσαερίων κυμαίνεται
εξάλλου γύρω στα 10 ευρώ. Τα οχήματα οφείλουν να είναι εξοπλισμένα
με φαρμακείο, τρίγωνο ασφαλείας και πυροσβεστήρα.

Κατά τον έλεγχο του αυτοκινήτου, ενδέχεται να διαπιστωθούν ελλείψεις.
Εφόσον πρόκειται για δευτερεύουσας σημασίας, καταγράφονται στο
έγγραφο του ΚΤΕΟ που οφείλει να βρίσκεται πάντα μέσα στο όχημα και
ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να τις εξαλείψει μέσα σε δύο μήνες.
Σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων, τότε απαιτείται επανέλεγχος του
οχήματος εντός 20 ημερών, ο οποίος κοστίζει στα Δημόσια ΚΤΕΟ 5,87
ευρώ και σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσέλευσης 11,74 ευρώ. Ορισμένα
Ιδιωτικά ΚΤΕΟ παρέχουν τον επανέλεγχο δωρεάν.

Αν διαπιστωθούν επικίνδυνες ελλείψεις στο αυτοκίνητο, τότε
απαγορεύεται η κυκλοφορία του μέχρι να επισκευαστεί και να
περάσει τον επανέλεγχο.

Προθεσμίες, κυρώσεις

Από το 2007 και μετά έχει αλλάξει η διαδικασία κλήσης των αυτοκινήτων
στα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ). Τώρα πλέον περνά ένα
καινούριο όχημα από τεχνικό έλεγχο τέσσερα χρόνια μετά την ημερομηνία
έκδοσης της άδειάς του και ακολούθως ανά διετία. Ένα μοντέλο, που
κυκλοφόρησε στις 14 Απριλίου του 2007, θα πρέπει να περάσει από τον
πρώτο έλεγχο ΚΤΕΟ έως τις 21 Απριλίου 2011, δηλαδή μέχρι και μία
εβδομάδα μετά τη συμπλήρωση της τετραετίας. Ο επόμενος έλεγχος
προβλέπεται έως τις 28 Απριλίου 2013, δηλαδή μετά από μία διετία
συν το περιθώριο μίας εβδομάδας. Όποιος παραβεί τις προθεσμίες,
θεωρείται εκπρόθεσμος και υφίσταται τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Σε μία τέτοια περίπτωση προβλέπονται για καθυστέρηση έως 15 ημερών
επιπρόσθετα παράβολα μεταξύ 18,19 και 23,54 ευρώ ανάλογα με την
κατηγορία του οχήματος, ενώ σε καθυστέρηση άνω των 15 ημερών
κυμαίνονται τα αντίστοιχα παράβολα υπέρ του δημοσίου μεταξύ 36,38
και 47,08 ευρώ. Προβλέπεται επίσης πρόστιμο 400 ευρώ, εφόσον
διαπιστωθεί καθυστέρηση προσέλευσης στα ΚΤΕΟ από την Τροχαία.

Επειδή είχε συσωρευθεί με το προηγούμενο σύστημα ένας μεγάλος αριθμός
οχημάτων παλαιότερης ηλικίας, που δεν είχαν περάσει από ΚΤΕΟ,
δόθηκε σε κάποια από αυτά η δυνατότητα του τεχνικού ελέγχου εκ
των υστέρων χωρίς επιπρόσθετες επιβαρύνσεις.Έτσι μέσα στην αντίστοιχη ημερομηνία του 2008 μπορούν να περάσουν
ΚΤΕΟ και οχήματα με πρώτη άδεια κυκλοφορίας το 2002, το 2003 και το
2004, χωρίς να θεωρηθούν εκπρόθεσμα. Τα παλαιότερα εμπίπτουν
πλέον στην κατηγορία των εκπροθέσμων.

Διαφορετικές είναι οι προθεσμίες για την Κάρτα Καυσαερίων, η οποία πρέπει
να θεωρείται κάθε χρόνο μετά από τον προβλεπόμενο έλεγχο του οχήματος
είτε σε ΚΤΕΟ είτε σε συνεργείο, που παρέχει αυτή την υπηρεσία.
Εμπρόθεσμος θεωρείσαι έως και μία εβδομάδα μετά τη συμπλήρωση του
έτους. Από εκεί και μετά προβλέπονται 29,35 ευρώ πρόστιμο, εφόσον
είσαι μεν εκπρόθεσμος, αλλά διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι οι
εκπομπές των ρύπων βρίσκονται εντός των ορίων. Αν διαπιστωθεί κατά
τον έλεγχο της τροχαίας ότι έχει περάσει η προθεσμία για την Κάρτα
Καυσαερίων και οι εκπεμπόμενοι ρύποι βρίσκονται πάνω από το όριο,
τότε προβλέπονται 200 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση πινακίδων.