Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Παραβάσεις/Πρόστιμα/Ποινές

 

Παραβάσεις/Πρόστιμα/Βαθμοί ποινής
Το όριο των πόντων που μπορεί να συγκεντρώσει κανείς χωρίς να υποστεί
άμεση τιμωρία (εκτός από την κλήση που θα δεχτεί από την Τροχαία για κάθε
μία του παράβαση) είναι οι 25. Σε κάθε παράβαση, το υπουργείο Μεταφορών
καταγράφει τους βαθμούς ποινής και όταν αυτοί ξεπεράσουν τους 25 σε
διάστημα 3 ετών αφαιρείται η άδεια οδήγησης του αυτοκινήτου. Το δίπλωμα
αφαιρείται επίσης σε περίπτωση υποτροπής στην ίδια σημαντική
παράβαση σε διάστημα ενός έτους.
Παράβαση
Πρόστιμο
Βαθμοί ποινής
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας έως 20 χλμ/ώρα
 
40€
 
 
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας από 20 - 30 χλμ/ώρα
 
100€
 
5
 
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας από 30 χλμ/ώρα
και άνω.
 
300€
 
5
 
Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
 
700€
 
9
 
Αντικανονικό προσπέρασμα
 
700€
 
7
 
Παραβίαση STOP - παραχώρησης
προτεραιότητας
 
700€
 
9
 
Αυτοσχέδιοι αγώνες
 
700€
 
9
 
Επικίνδυνοι ελιγμοί
 
700€
 
9
 
Παραβίαση σιδηροδρομικών διαβάσεων
 
700€
 
9
 
Αντιστροφή ή οποσθοπορεία σε δρόμο ταχείας
 κυκλοφορίας
 
700€
 
9
 
Μη χρήση ζώνης ασφαλείας
 
350€
 
5
 
Αντικανονική συμπεριφoρά οδηγών προς
τους πεζούς
 
200€
 
7
 
Παραβίαση λεωφορειόδρομου
 
200€
 
5
 
Αντικανονική χρήση κινητού τηλεφώνου
 
100€
 
3
 
 Παραβίαση Δακτυλίου
200€
 
Μη τήρηση κανόνων χρήσης φώτων
 
80€
 
 
Κυκλοφορία οχήματος που δεν έχει
υποστεί εμπρόθεσμοτεχνικό έλεγχο
 
400€
 
 

 

Δείτε επίσης