Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Σκάφος
Ασφάλεια σκάφους

Σαλπάρω με ασφάλεια...Βάση Νόμου 2743/1999, ο οποίος ισχύει από την 13η Ιανουαρίου 2000, προβλέπεται η Υποχρεωτική Ασφάλιση για την Κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων σε όλα τα επαγγελματικά και ιδιόκτητα σκάφη αναψυχής που μετακινούνται και κυκλοφορούν εντός των Ελληνικών χωρικών υδάτων.

Υποχρέωση για ασφάλιση έχουν τα Ελληνικής ή ξένης σημαίας σκάφη ή άλλα θαλάσσια πλωτά μέσα που θεωρούνται ταχύπλοα δηλ. με ιπποδύναμη μηχανής άνω των 30 ΗΡ ή ειδικής κατασκευής εξωλέμβια μηχανή άνω των 15 ΗΡ η που μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα άνω των 15 κόμβων. Εξαιρούνται τα σκάφη με ιπποδύναμη κάτω των 15 ΗΡ και τα μικρά ιστιοφόρα με μήκος μικρότερα των 7 μέτρων

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΩΣ 100 ΕΥΡΩ

Για να λάβετε προσφορά ασφάλισης πατήστε εδώ

Υποχρεωτικά όρια ασφάλισης:

 • Θάνατος και Σωματικές βλάβες έως € 300.000
 • Υλικές ζημιές έως € 150.000
 • Ρύπανση έως € 90.000

Πρόσθετες Καλύψεις:

 • Ιδίων Ζημιών
 • Πυρκαγιάς
 • 'Εκρηξης
 • Ολικής / Μερικής Κλοπής
 • Νομικής προστασίας
 • Σύγκρουσης-Πρόσκρουσης
 • Προσάραξης
 • Βύθισης

Συνοπτικά:

Ολική απώλεια λόγω κακοκαιρίας, κλοπής ή πυρκαϊάς (μέσα και έξω από την θάλασσα).
 
 
 Μερική ζημιά από πυρκαϊά ή από κλοπή κατόπιν διαρρήξεως.
 
 
 Ίδιες ζημιές από σύγκρουση ή προσάραξη.
 
  
Τεκμαρτή ολική απώλεια (όταν το ολικό κόστος επισκευής ξεπερνά την ασφαλιζόμενη αξία).
 
 
 Ρυμούλκηση.
 
 
 Ναυαγιαιρεσία.
 
 
Τον κίνδυνο της Αστικής Ευθύνης του ιδιοκτήτη του σκάφους για ζημιά ή ατύχημα που μπορεί να προκληθεί σε τρίτους ή σε επιβαίνοντες, καθώς και από πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.
 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των ιδιοκτητών πλωτών μέσων αναψυχής, οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή του Νόμου 2743/99, παρέχουμε τις προβλεπόμενες καλύψεις ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ για σωματικές βλάβες ή θάνατο, για υλικές ζημιές, καθώς και για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης σε ετήσια ή εξάμηνη βάση.

Λόγω της ιδιομορφίας που έχει το σκάφος αναψυχής, τόσο από την άποψη της κατασκευής του όσο και από αυτήν της χρήσης του, τα ασφαλιστικά μας προγράμματα παρέχουν την δυνατότητα να καλυφθεί σύμφωνα με τις ρήτρες του Ινστιτούτου Ασφαλιστών Λονδίνου για σκάφη αναψυχής 1/11/85 (cl. 328).

 

Δείτε επίσης