ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Ασφάλειες όλων των Κλάδων,σε
Συνεργασία με τις Μεγαλύτερες
Ασφαλιστικές Εταιρείες και στις
Χαμηλότερες τιμές της Αγοράς
  ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
Υπερχρεωμένες Επιχειρήσεις.
Πάρτε Ανάσα.Έμπειροι Οικονομολόγοι.
Ρυθμίζουμε τα Δάνειά σας. Διαγραφές.
Υπευθυνότητα & Επαγγελματισμός
σε όλα τα Στάδια της Διαδικασίας.


  ΑΚΙΝΗΤΑ
Εκτιμήσεις Ακινήτων Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών - Νόμος Κατσέλη. Ειδικές Πραγματογνωμοσύνες και Εκτιμήσεις επί Ακίνητης Περιουσίας. Μέλη της Ένωσης Πιστοποιημένων Ειδικών Πραγματογνομώνων Ελλάδας, ΕΠΠΑ
  ΕΠΙΛΕΞΤΕ
Λόγοι Προτίμησης
 
Συνεντεύξεις
 
Δημοσιεύσεις
 
Σχόλια Πελατών
 
Σχόλια Ειδικών
 
Άρθρα
 
Αστείο & Αλήθεια
 
Στα Σοβαρά
 
Ειδήσεις
 
Πρόγραμμα TV
 
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Αρτέμιδα Αττικής
Λ.Βραυρώνος 211 (6η στάση)
Τ.Κ. 19016
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Τηλ: +30 22940 49597
        +30 22940 45287
        +30 22940 47773
            (8 γραμμές)

Fax: +30 22940 46827


e-mail: financial-solutions@virvilis.grΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

  08:30 έως 20:30
ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

  08:30 έως 21:00
ΠΕΜΠΤΗ

 08:30 έως 16:30 
ΣΑΒΒΑΤΟ
 
08:30 έως 15:30 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
09:00 έως 17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ
09:00 έως 13:00

Αναλαμβάνουμε Υποθέσεις Πανελλαδικά
21/10/2014  Νέα Μεγάλη Διαγραφή Χρεών

Ειρηνοδικείο Περιστερίου 

Εξαίρεση δεύτερης κατοικίας από εκποίηση προκειμένου η εκμίσθωση της σε τρίτους να αποφέρει εισοδήματα για ικανοποίηση των πιστωτών
 

 Μηνιαίες επί τετραετία καταβολές – Εξαίρεση κύριας κατοικίας – Μηδαμινή αξία άλλων ακινήτων – Μίσθωση Β' οικίας.  

Ρύθμιση των οφειλών του αιτούντος με μηνιαίες επί τετραετία καταβολές προς τις πιστώτριες τράπεζες. Καθορισμός ποσού καταβολής και επιμερισμός του σε καθεμιά των πιστωτριών. Εξαίρεση της κύριας κατοικίας του αιτούντος από την εκποίηση. Καθορισμός ποσού και μηνιαίων καταβολών για τη διάσωση της εν λόγω κατοικίας. Απόφαση περί μη εκποίησης άλλων ακινήτων του αιτούντος, λόγω μηδαμινής αξίας. Δεν περιλαμβάνεται στην εξαίρεση η υπάρχουσα δεύτερη κατοικία του οφειλέτη, ωστόσο, εν προκειμένω δεν κρίθηκε απαραίτητη η εκποίηση άλλης κατοικίας (διαμερίσματος) του αιτούντος καθώς η οικονομική της εκμετάλλευση με την εκμίσθωσή της σε τρίτους θα αποφέρει σε αυτόν ικανοποιητικό εισόδημα που θα συμβάλει σημαντικά στην ικανοποίηση των πιστωτών του με καταβολές επί τετραετία.

Το σκεπτικό της μη ρευστοποίησης και της Δεύτερης κατοικίας μαζί με την Πρώτη κατοικία αλλά και η μη ρευστοποίηση κανενός περιουσιακού στοιχείου του αιτούντος έχει ως εξής:

...Βάσει όλων των ανωτέρω, οι οφειλές του αιτούντος ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 198.764,18 €. Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος, που μπορούν να εκποιηθούν και να αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα, αποτελούν αφενός η οικία επί της οδού …, συνολικής επιφάνειας (ισογείου και πρώτου ορόφου) 123 τ.μ., επί της οποίας έχει, όπως ήδη προαναφέρθηκε, τη ψιλή κυριότητα, στην οποία κατοικεί ο επικαρπωτής-πατέρας του αιτούντος, και αφετέρου το έτερο διαμέρισμα της αποκλειστικής κυριότητας του, επί της οδού …, επιφανείας 68,05 τ.μ. στο οποίο διαμένει ο αιτών και η οικογένεια του. Πλην όμως, όπως κατέθεσε ο αιτών, ο ίδιος και η οικογένεια του θα μεταφερθούν άμεσα στην οικία της οδού …, και θα μείνουν μαζί με τον πατέρα του, προκειμένου να εκμισθώσει το διαμέρισμα της οδού …. Συνεπώς η ανωτέρω οικία της οδού …, θα αποτελέσει την κύρια κατοικία αυτού. Μετά δε, την υποβολή αιτήματος εκ μέρους του αιτούντος για την εξαίρεση από την εκποίηση της ανωτέρω κύριας κατοικίας του, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην εξαίρεση από τη ρευστοποίηση πρέπει να συμπεριληφθεί και η δυνητική κύρια κατοικία, δηλ. αυτή της οποίας δεν γίνεται χρήση ένεκα σοβαρών λόγων, αλλά δύναται να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον (βλ. ΕιρΛάρ 101/2011, ΕιρΧαν 313/2011, ΕιρΚουφαλ 1/2012 όλες δημ. Νόμος). Επομένως, η ως άνω οικία του αιτούντος που κατά τα ανωτέρω μπορεί ν’ αποτελέσει και την κύρια κατοικία του, πρέπει να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση, συντρεχουσών των προϋποθέσεων του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, και υποχρεωτικής ούσης της εξαίρεσης της από το Δικαστήριο μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος (βλ. Κρητικός σελ. 148 αριθμ. 16).
 
 
 Και ενόψει βεβαίως του ότι η εμπορική αξία της ψιλής κυριότητας του αιτούντος, ανέρχεται, όπως εκτιμάται και προαναφέρθηκε, στο ποσό των 100.000 € και επομένως δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50 % . Περαιτέρω, η εμπορική αξία του ετέρου ισογείου διαμερίσματος επιφανείας 68,05 τ.μ. της πολυκατοικίας επί της οδού …., στο Περιστέρι, της πλήρους κυριότητας του αιτούντος, εκτιμάται στο ποσό των 65.000 €. Το αίτημα όμως του αιτούντος να εξαιρεθεί και αυτό της εκποίησης είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, γενομένων δεκτών ως βάσιμων κατ’ ουσίαν των σχετικών ισχυρισμών των καθ’ ων, διότι σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρ. 9 του ν. 3869/2010, παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να υποβάλει πρόταση στο δικαστήριο, για να εξαιρεθεί από την εκποίηση (μόνο) η κύρια κατοικία του. Ενώ δεν περιλαμβάνεται (στην εξαίρεση) η υπάρχουσα δεύτερη κατοικία του οφειλέτη (βλ. Κρητικός σελ. 212, 213 αριθμ. 15). Περαιτέρω, το δεύτερο ως άνω διαμέρισμα αποτελεί μεν ρευστοποιήσιμο περιουσιακό στοιχείο του αιτούντος, πλην όμως δεν κρίνεται απαραίτητη η εκποίηση του, καθόσον η οικονομική του εκμετάλλευση με την εκμίσθωση του σε τρίτους, αντί εκτιμώμενου μηνιαίου μισθώματος τουλάχιστον 300 €, θα αποφέρει σ’ αυτόν ένα ικανοποιητικό εισόδημα, το οποίο θα συμβάλει σημαντικά στην ικανοποίηση των πιστωτών του με καταβολές επί τετραετία, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων εισοδημάτων του, καθώς και του ύψους των χρεών του (βλ. ΕιρΠατρ 89/2012 Δημ. Νόμος). Επίσης η εμπορική αξία του ποσοστού του αιτούντος επί του 1/4 εξ αδιαιρέτου σε αποθήκη υπογείου πολυκατοικίας επί της οδού …, επιφανείας 37 τ.μ., καθώς και του 1/4 εξ αδιαιρέτου σε αποθήκη υπογείου της ιδίας ως άνω πολυκατοικίας, επιφανείας 50 τ.μ., εκτιμάται ότι είναι πολύ μικρή, καθόσον δεν υπερβαίνει τα 500 € και 510 € αντιστοίχως, και δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα, για την ικανοποίηση των πιστωτών του, μετά την αφαίρεση και των εξόδων της σχετικής διαδικασίας, γι’ αυτό και δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3839/10 εκποίησή τους, ενώ αντίθετα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν βοηθητικούς χώρους και να ενισχύσουν το μίσθωμα που θα εισπράττει ο αιτών από την εκμίσθωση του διαμερίσματος αυτού. Για τους ίδιους λόγους δεν πρέπει να διαταχθεί και η εκποίηση του 33,3 % εξ αδιαιρέτου σε βοσκότοπο, ιδιοκτησίας του αιτούντος, εκτάσεως 243 τ.μ. στο Καλαμάκι Αγ. Χαράλαμπος Κορινθίας, του οποίου η εμπορική αξία του ως άνω μεριδίου, είναι μηδαμινή. Περαιτέρω, η ένσταση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ...........BANK Α.Ε. περί ανακριβούς δηλώσεως των περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος, θα πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν. Καθόσον, αποδείχτηκε ότι ο αιτών δεν έχει πλέον το με αριθμό κυκλοφορίας … Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, που δήλωνε στα εκκαθαριστικά του σημειώματα, διότι αυτό έχει αποσυρθεί λόγω παλαιότητας, όπως προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. …/6-9-2011 προσκομιζόμενη βεβαίωση περί διαγραφής του, λόγω απόσυρσης. Επιπλέον, η μία οριζόντια ιδιοκτησία κατάστημα επιφανείας 48,80 τ.μ. στην οδό …, που ισχυρίζεται η ίδια ως άνω Τράπεζα ότι ανήκει στον αιτούντα και δεν την έχει δηλώσει, ήδη από το 2003 (βλ. 358/2003 συμβόλαιο της συμβ/φου Αθηνών … και 359/2003 πράξη τροποποίησης πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της αυτής ως άνω συμβ/φου), έχει συνενωθεί με την προϋφισταμένη έτερη αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία, κατάστημα επιφανείας 19,25 τ.μ. του ισογείου της οδού …, ιδιοκτησίας του αιτούντος και άλλαξε η χρήση τους από κατάστημα σε διαμέρισμα, το οποίο τελικώς είναι αυτό που δηλώνει ο αιτών (ως δεύτερη κατοικία). Το ίδιο δε προκύπτει και από την από 26-5-2012 έκθεση αυτοψίας του πολιτικού μηχανικού …, ο οποίος διαπίστωσε ότι το δεύτερο κτίσμα στην οδό …, που είναι το ισόγειο διαμέρισμα, προέρχεται από νόμιμη συνένωση δύο μικρότερων καταστημάτων. Με βάση τα παραπάνω εισοδήματα και οφειλές του εκτιμάται, ότι ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις παραπάνω ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του, η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο....

Η Εταιρεία μας λειτουργεί καθημερινά από τις 08.30  έως τις 20.30  και Σάββατο.
 
Οι Οικονομολόγοι και Νομικοί μας, είναι πάντα πρόθυμοι να σας συμβουλεύσουν για το πως θα βγείτε από το οικονομικό αδιέξοδο και πως θα αντιμετωπίσετε οριστικά τα υπέρογκα χρέη, τα οποία οι συνεχείς μειώσεις των αποδοχών και η ανεργία κάνει δυσβάσταχτα...
 
Ουσιαστική Λύση μπορεί να δώσει μόνο η Δικαιοσύνη μέσα από μια σωστή και υπεύθυνη διαδικασία.
                                               Εμπιστευθείτε μας.

Η Εταιρεία μας "virvilis financial solutions ltd", συνεχίζει να έχει το απόλυτο 100% επιτυχία σε όλες τις υποθέσεις που έχει αναλάβει λόγω της τεράστιας εμπειρίας των στελεχών μας και της υπευθυνότητας που αντιμετωπίζει την κάθε υπόθεση με έμφαση στη κάθε λεπτομέρεια που μπορεί να κρίνει την έκβαση.Όσοι μας εμπιστεύθηκαν, τους βγάλαμε από το οικονομικό αδιέξοδο.
 
Αρπάξτε τη δεύτερη ευκαιρία!
Αναλυτικές πληροφορίες για ρύθμιση οφειλών κλικ ΕΔΩ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
Αρτέμιδα Αττικής
Λ.Βραυρώνος 211 (6η στάση)
Τ.Κ. 19016
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
Τηλ: +30 22940 49597  
        +30 22940 45287
        +30 22940 47773
  
              (8 γραμμές)
Fax: +30 22940 46827
e-mail: financial-solutions@virvilis.gr
 
 
 
 
 
  ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
03/12/2018
Εξωδικαστικός Συμβιβασμός
  Η Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών
  περισσότερα
07/05/2018
Τριγμοί λόγω Πλειστηριασμών..
  το πιο σοβαρό θέμα..
  περισσότερα
18/04/2018
Μη Τολμήσουν..
  μη το Διανοηθούν καν..
  περισσότερα
14/03/2018
Χρέη Επιχειρήσεων..
  Σανίδα Σωτηρίας..
  περισσότερα
25/01/2017
"Κερδίθηκε" η Έφεση..
  Νέα απόφαση σταθμός Εφετείου υπέρ πελάτη "μας"..
  περισσότερα
24/11/2016
Δεκτή και Μεταρρύθμιση Απόφασης
  Κερδήθηκε η μεταρρύθμιση υπέρ "πελάτη" μας..
  περισσότερα
15/03/2016
Απόφαση Κόλαφος..
  Συνυπεύθυνες οι Τράπεζες..
  περισσότερα
01/03/2016
Νέα Συγκλονιστική Διαγραφή Χρεών
  Σώθηκαν & τα Τρία Ακίνητα
  περισσότερα
14/10/2015
Τεράστια Διαγραφή Χρέους
  Τη Λύση Δίνει η Δικαιοσύνη...
  περισσότερα
16/01/2013
Διαγραφή Χρέους μαμούθ από το Ειρηνοδικείο
  Απαλλαγή από Οφειλή 520.000 ευρώ...
  περισσότερα
06/03/2012
Τι αλλάζει στις εισπρακτικές εταιρείες
  Πως προστατέυονται οι καταναλωτές
  περισσότερα
08/12/2011
Διαγραφή 250.000 Ευρώ
  Δικαστήριο Διέγραψε Χρέος Δανειολήπτη Ύψους 250.000 Ευρώ
  περισσότερα
28/11/2011
Διαγραφή του 93% των Οφειλών
  Το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων διέγραψε το 93% των χρεών δανειολήπτριας...
  περισσότερα
11/08/2011
Η Πρώτη Απόφαση
  Δημοσιεύτηκε η Πρώτη Απόφαση Στη Θεσσαλονίκη
  περισσότερα
05/07/2011
Λειτουργία του blog.virvilis.gr
  Μπορείτε να ενημερωθείτε, να σχολιάσετε και να ρωτήσετε.
  περισσότερα
01/07/2011
Πρώτη Απόφαση ν. 3869/10
  Δικαίωση Για Υπερχρεωμένο Φυσικό Πρόσωπο..
  περισσότερα
  Εγγραφή σε Newsletter
Διεύθυνση Email:
Επιβεβαίωση Email:
:
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
Για σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης και τυχόν υπαγωγή σας στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νέου νόμου επικοινωνήστε μαζί μας.
περισσότερα
 
ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ρυθμίσεις Οφειλών Επιχειρηματιών...
περισσότερα
 
ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η Εταιρεία μας για τις Νομικές σας υποθέσεις προτείνει...
περισσότερα
 
ΨΗΦΙΣΤΕ
Μια πρωτοβουλία που στόχο έχει τη διαγραφή του χρέους της χώρας έχει ξεκινήσει τις τελευταίες εβδομάδες.
περισσότερα
 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Το Τραπεζικό Μας Τμήμα Είναι Έτοιμο....
περισσότερα
 
ΚΑΡΙΕΡΑ
Προϋποθέσεις Συνεργασίας με την Εταιρία μας
περισσότερα
 
ΔΙΩΞΕ ΤΟ ΦΟΒΟ
Η Ψυχολογία Στην Κρίση...
περισσότερα
 
blog.virvilis.gr
Επισκεφθείτε το BLOG μας
περισσότερα