Αναζήτηση Ακινήτου
Τύπος Ακινήτου:
     
Περιοχή:
   
 
 
 
     
Από:
Έως:
 
Από:
Έως:
 
 
 
  Αναζήτηση κωδικού
Κωδικός Ακινήτου:
 
 
  Κατηγορίες Ακινήτων
  Κατοικίες
  Ενοικιάσεις Κατοικιών
  Εξοχικές Κατοικίες
  Οικόπεδα
  Οικόπεδα - Εκτός Σχεδίου
  Επαγγελματικά Οικόπεδα
  Επαγγελματικοί Χώροι
  Ενοικιάσεις Επαγγελματικών Χώρων
  Βιομηχανικά Ακίνητα
  Τουριστικά Ακίνητα
  Ειδικά Ακίνητα
 
 
Δασικό-Ιδιοκτησιακό


Πηγή: Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.Ι.Δ.Α.)

Η Κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα εφαρμοστεί ως έχει ο νέος δασικός νόμος 3208/2003, πλην όμως δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική εγκύκλιος προς τα δασαρχεία με οδηγίες για την εφαρμογή του!


Με το νόμο αυτό δεν καταργείται μεν το άρθρο 62 του Δασικού Κώδικα (Ν. 998/79), με το οποίο καθιερώνεται η ύπαρξη τεκμηρίου κυριότητας δασικών εκτάσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για όλη τη χώρα, εκτός από Κυκλάδες, Ιόνια, Δωδεκάνησα και Κρήτη, πλην όμως επιλύονται σημαντικά προβλήματα που ταλαιπωρούν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα, που κάθε άλλο παρά καταπατητές δασών είναι, αλλά απλώς είναι όμηροι των ισχυουσών ασαφών νομοθετικών ρυθμίσεων.

Τα κυριότερα από τα προβλήματα αυτά, τα οποία επανειλημμένα είχε επισημάνει η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε, και τα οποία επιλύονται με το νέο δασικό νόμο, είναι:

1. ο χαρακτηρισμός του τι είναι δάσος ή δασική έκταση γίνεται πλέον βάσει του τι ορίζει ο νόμος και όχι του τι κρίνει κατά περίπτωση ο κάθε δασάρχης (άρθρο 1)

2. το ιδιοκτησιακό πρόβλημα των ακινήτων για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους έχουν τίτλο μέχρι και το 1946 και νόμιμα μεταγεγραμμένο (άρθρο 12)

3. οι σοβαρότατες κοινωνικές αναταραχές που έχουν προκύψει από τον λανθασμένο χαρακτηρισμό ως δημοσίων δασών ολόκληρης της νήσου Σαλαμίνας και των περιοχών Ειδυλλίας (Βίλλια Αττικής) & περιοχών στην Κορινθία  (άρθ.15)

Όμως με το νόμο αυτό παραμένει ανοικτό ένα σημαντικό πρόβλημα που πιθανότατα θα δημιουργήσει προβλήματα στην μελλοντική πορεία του Εθνικού Κτηματολογίου. Συγκεκριμένα στο άρθρο 5 § 3 του νόμου, με το οποίο προστέθηκαν εδάφια στην § 4 του άρθρου 27 του ν. 2664/1998, προβλέπεται η δυνατότητα αναμόρφωσης ενός κυρωθέντος δασικού χάρτη με την προσθήκη σ' αυτόν δασικών εκτάσεων. Η κύρωση όμως των δασικών χαρτών και η σύνταξη του δασολογίου και στη συνέχεια η κατάρτιση Εθνικού Κτηματολογίου πρέπει να θέσει οριστικό τέρμα στην μεγάλη ανασφάλεια που διακατέχει τον κόσμο ως προς το τι είναι δάσος ή δασική έκταση. Εάν ένα ιδιωτικό ακίνητο εμφανίζεται ως μη δασικό στον κυρωμένο χάρτη, και χρόνια μετά την κύρωση του χάρτη εμφανίσει δασική βλάστηση λόγω απουσίας του ιδιοκτήτη του, αυτό δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να δίνει το δικαίωμα στη δασική υπηρεσία να το προσθέσει στον κυρωμένο δασικό χάρτη ως δήθεν νέα δασική έκταση, ανατρέποντας και τις σχετικές εγγραφές στο Εθνικό Κτηματολόγιο! Αυτό συνιστά υπέρμετρη δέσμευση και ουσιαστική δήμευση της περιουσίας του πολίτη και εν πάση περιπτώσει, η διαιώνιση μιας τέτοιας απειλής θα οδηγεί μοιραία σε καταπίεση των πολιτών και σε συναλλαγές.