Αναζήτηση Ακινήτου
Τύπος Ακινήτου:
     
Περιοχή:
   
 
 
 
     
Από:
Έως:
 
Από:
Έως:
 
 
 
  Αναζήτηση κωδικού
Κωδικός Ακινήτου:
 
 
  Κατηγορίες Ακινήτων
  Κατοικίες
  Ενοικιάσεις Κατοικιών
  Εξοχικές Κατοικίες
  Οικόπεδα
  Οικόπεδα - Εκτός Σχεδίου
  Επαγγελματικά Οικόπεδα
  Επαγγελματικοί Χώροι
  Ενοικιάσεις Επαγγελματικών Χώρων
  Βιομηχανικά Ακίνητα
  Τουριστικά Ακίνητα
  Ειδικά Ακίνητα
 
 
Πραγματογνωμοσύνες
Εκτίμηση Ακινήτων σε Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα βάση των αλλαγών του νόμου, για την κατάθεση αιτήσεων στο ειρηνοδικείο, διάσωση της κατοικίας τους  με διαγραφή μερική ή ολική, των δανείων τους


Ειδικός Μάρτυρας - Πιστοποιημένος Πραγματογνώμονας
 
Ένας ειδικός πραγματογνώμονας- πιστοποιημένος εκτιμητής μπορεί να ενεργήσει ως ειδικός μάρτυρας, ο οποίος λόγω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εμπειρίας του θεωρείται ότι έχει γνώσεις σε θέματα ιδιοκτησίας επαρκείς ώστε κάποιος να μπορεί νομίμως να τον επικαλεστεί ως εξειδικευμένο μάρτυρα ή το δικαστήριο να τον διορίσει σε υποθέσεις για το σκοπό αυτό. Η ομάδα μας είναι επιλέξιμη ώστε να ενεργεί ως μάρτυρες - εμπειρογνώμονες όταν τους ζητηθεί και οι εκθέσεις αποτίμησης είναι αντικειμενικές, αμερόληπτες, ανεξάρτητες και επαρκούς ποιότητας για να αντιμετωπίσει  προκλήσεις ενώπιον των δικαστηρίων. Οι εκτιμήσεις μας, έχουν την πιστοποίηση που ορίζει ο νόμος και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υπαγωγή στα υπερχρεωμένα Νοικοκυριά και διάσωση της κατοικίας σας, με διαγραφή ολική ή μερική, των χρεών σας. Η virvilis financial solutions ltd επίσης παρέχει ολοκληρωμένη εκτίμηση, αξιολόγηση και με δέουσα επιμέλεια συμβουλές σε ένα ευρύ φάσμα πελατών, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών ακινήτων, επενδυτών, ιδιοκτητών δημόσιου τομέα, ενοικιαστών και διαχειριστών κεφαλαίων. Οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τις γνωμοδοτήσεις εκτίμησης μας για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των δυνητικών συναλλαγών, περιουσιακών στοιχείων χρηματοδότησης και της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

περισσότερα

Καλέστε μας στα τηλέφωνα: 2294049597, 2294045287  ή αποστείλατε ηλεκτρονική αλληλογραφία