Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Καταθέσεις σε συνάλλαγμα

Για εσάς που επιθυμείτε υψηλές εγγυημένες αποδόσεις σε νομίσματα διαφορετικά του ΕΥΡΩ, σας προσφέρουμε μια σειρά από καταθετικά προϊόντα που απαντούν σε κάθε σας ανάγκη.Οι έμπειροι Οικονομολόγοι της Εταιρίας μας θα σας αναλύσουν και θα θέσουν υπ όψη σας τα πιο ανταγωνιστικά προιόντα συναλλάγματος της Διεθνούς Αγοράς, μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών, ώστε να εξασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή απόδοση των χρημάτων σας.


Απεριόριστες επιλογές στη νέα παγκόσμια νομισματική πραγματικότητα

 • Οι καταθέσεις σε συνάλλαγμα μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε διαπραγματεύσιμο στην Ελλάδα ξένο νόμισμα. Δεκτά για κατάθεση γίνονται τραπεζογραμμάτια, εντολές ή τραπεζικές επιταγές κ.λ.π.
 • Για κάθε νόμισμα δίνεται ξεχωριστό επιτόκιο
 • Το άνοιγμα λογαριασμού καταθέσεων σε συνάλλαγμα μπορεί να γίνει, ανάλογα με την κατηγορία, με συνάλλαγμα που εισάγεται από το εξωτερικό (π.χ. ναυτικός, εργαζόμενος στο εξωτερικό) είτε με συνάλλαγμα που αγοράζεται από κατοίκους Ελλάδος έναντι ΕΥΡΩ

Καταθέσεις συναλλάγματος Ταμιευτηρίου

Πλεονεκτήματα:

 • Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο κατάθεσης
 • Τόκος σε όλο το ποσό
 • Εξαμηνιαίος Εκτοκισμός
 • Απεριόριστος αριθμός συναλλαγών χωρίς χρέωση
 • Άνοιγμα λογαριασμού χωρίς ελάχιστο ποσό κατάθεσης
 • Τήρηση λογαριασμού χωρίς έξοδα

Προθεσμιακές καταθέσεις συναλλάγματος

Οι καταθέσεις προθεσμίας σε συνάλλαγμα μπορεί να είναι:

 • Μηνιαίας διάρκειας
 • Δίμηνης διάρκειας
 • Τρίμηνης διάρκειας
 • Εξάμηνης διάρκειας
 • Ετήσιας διάρκειας

Ελάχιστο ποσό κατάθεσης ισότιμο €3.000.

Δημιουργία καταθέσεων

Το άνοιγμα των λογαριασμών καταθέσεων σε συνάλλαγμα μπορεί να γίνει:

 • Με τραπεζογραμμάτια
 • Με τραπεζική επιταγή
 • Με ταξιδιωτική επιταγή
 • Με εμβάσματα εξωτερικού

Επιτόκια - Αποδόσεις

Για κάθε νόμισμα δίδεται ξεχωριστό επιτόκιο

Η απόδοση γίνεται:

 • Με τραπεζογραμμάτια
 • Με μεταφορά της πίστωσης σε άλλη Τράπεζα
 • Με αποστολή εμβάσματος σε συνάλλαγμα στο εξωτερικό
 • Με επιταγή σε συνάλλαγμα
 • Με ΕΥΡΩ (ευρωποίηση συναλλάγματος)

Δικαιολογητικά λογαριασμών συναλλάγματος