Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Μεταφορά Υπολοίπου

Απαλλαχθείτε από τα βάρη των παλιών προσωπικών - καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών, και επωφεληθείτε από την συγκέντρωση των οφειλών σας σε μία μόνο δόση, με τους ευνοϊκότερους όρους της αγοράς για όλη την διάρκεια του δανείου σας! 
 
Τα προγράμματα συγκέντρωσης οφειλών από δάνεια και κάρτες σε έναν μόνο πιστωτικό λογαριασμό με χαμηλότερο επιτόκιο αποτελούν έξυπνη λύση για την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων χρεών σας.

Πολλοί από εμάς καλούμαστε να διευθετήσουμε εκκρεμείς οφειλές από πιστωτικές κάρτες ή κάρτες συνεργασίας με επιχειρήσεις, τραπεζικά δάνεια ή αγορές με δόσεις. Η συγκέντρωση όλων αυτών των οφειλών σε ένα μόνο δάνειο με το χαμηλότερο δυνατό επιτόκιο είναι μια σωστή τακτική, που ωστόσο δεν μπορούν να υιοθετήσουν όλοι.

Κατά τη συγκέντρωση και μεταφορά των οφειλών σας σε ένα μόνο δάνειο πρέπει να βεβαιωθείτε ότι:

  • Το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο του συγκεκριμένου δανείου είναι χαμηλότερο από τα αντίστοιχα επιτόκια των προηγούμενων δανείων σας
  • Οι μηνιαίες δόσεις είναι χαμηλότερες από το συνολικό ποσό που πληρώνετε αυτή τη στιγμή
  • Είστε σε θέση να καταβάλετε τις μηνιαίες δόσεις του νέου δανείου για όλο το χρονικό διάστημα έως την αποπληρωμή του
  • Έχετε λάβει υπόψη τις ενδεχόμενες ποινές πρόωρης εξόφλησης των δανείων σας
  • Δεν πρόκειται να προχωρήσετε σε νέα δάνεια επειδή νιώθετε ξαλαφρωμένοι έχοντας συγκεντρώσει τα παλιά σας δάνεια σε έναν ενιαίο λογαριασμό

Εάν έχετε βεβαιωθεί για όλα τα παραπάνω, η επόμενη απόφαση την οποία καλείστε να πάρετε είναι εάν θα επιλέξετε ένα δάνειο με εμπράγματη ασφάλεια ή ένα δάνειο χωρίς εξασφαλίσεις.

Πίστωση με εμπράγματη ασφάλεια ή πίστωση χωρίς εξασφαλίσεις;

Η πίστωση με εμπράγματη ασφάλεια είναι ένα δάνειο που χορηγείται με υποθήκη την αξία ενός περιουσιακού σας στοιχείου. Σε περίπτωση που έχετε πάρει δάνειο με υποθήκευση του σπιτιού σας και δεν πληρώνετε τις μηνιαίες δόσεις σας, το πιστωτικό ίδρυμα έχει το δικαίωμα κατάσχεσης της περιουσίας σας. Κατ’ εξαίρεση τα πιστωτικά ιδρύματα δεν έχουν δικαίωμα κατάσχεσης της μοναδικής κατοικίας σας για την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες έως του ποσού των € 20.000, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου για την προστασία των καταναλωτών.

Τα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις δεν ενέχουν τέτοιους κινδύνους, ωστόσο τις περισσότερες φορές έχουν υψηλότερα επιτόκια. Εάν δεν πληρώνετε τις δόσεις σας, το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής διεκδίκησης της διευθέτησης των οφειλών σας. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση θα είναι πολύ δύσκολο να σας χορηγηθεί πίστωση ή δάνειο στο μέλλον.

Η συγκέντρωση οφειλών και οι σχετικοί υπολογισμοί μπορεί να είναι μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία. Αρκετοί δανειολήπτες προτιμούν άλλες εναλλακτικές λύσεις, όπως την επαναδιαπραγμάτευση των δανείων τους στα υπάρχοντα πιστωτικά ιδρύματα.

Πριν αποφασίσετε τη συγκέντρωση δανείων και πιστωτικών λογαριασμών σε έναν ενιαίο δανειακό λογαριασμό, θα ήταν καλό να συμβουλευτείτε έναν οικονομικό σύμβουλο.

Προγράμματα συγκέντρωσης οφειλών

Αρκετές τράπεζες προσφέρουν προγράμματα συγκέντρωσης οφειλών, τα οποία έχουν φυσικά κάποιο τίμημα. Παρέχουν ελκυστικές, ενδιαφέρουσες προτάσεις μέσω ιστότοπων και τηλεφωνικών πωλήσεων, ωστόσο τους ενδιαφέρει ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν ένα αρκετά υψηλό κέρδος από αυτή τη διαδικασία.

Τα κέρδη από τα δάνεια συγκέντρωσης οφειλών για τις τράπεζες προέρχονται από τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνεστε και τα οποία προστίθενται στη συνολική σας οφειλή και από τους τόκους. Σε κάθε περίπτωση, οι τράπεζες πληρώνονται για να διευθετήσουν τις λεπτομέρειες των οφειλών σας. Όλα τα προγράμματα συγκέντρωσης οφειλών περιλαμβάνουν επιπλέον έξοδα.

Πριν δεσμευτείτε σε οποιαδήποτε νέα δανειακή σύμβαση, θα ήταν καλό να συμβουλευτείτε έναν οικονομικό σύμβουλο.

Διαχείριση οφειλών

Οι εταιρείες διαχείρισης οφειλών, σας βοηθούν να καταρτίσετε τον προϋπολογισμό σας και να διαπραγματευτείτε με τους δανειστές σας σχετικά με την αποπληρωμή των χρεών σας. Συνήθως προσπαθούν να επιτύχουν το "πάγωμα" των επιτοκίων ή της καταβολής των δόσεων προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω συσσώρευση οφειλών.
 

Συμβουλευτείτε μας    e-mail: financial-solutions@virvilis.gr

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:  2294049597 & 2294045287