Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Λογαριασμοί Καταθέσεων

Αλλάζουμε τη γνώμη που έχετε για τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ευελειξία και απόδοση από το πρώτο λεπτό. Ελκυστικά επιτόκια, δυνατότητα ορίου υπερανάληψης, χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες συνδυάζονται ιδανικά στα καταθετικά προϊόντα που θα σας προτείνουν οι έμπειροι Οικονομικοί σύμβουλοι της Εταιρίας μας.

Πλεονεκτήματα:

 1.Τόκος από το πρώτο ευρώ

 2.Άνοιγμα λογαριασμού χωρίς ελάχιστο ποσό κατάθεσης

 3.Τήρηση λογαριασμού χωρίς έξοδα (έξοδα διαχείρισης, αδράνειας κ.τ.λ.)

 4.Ανατοκισμός στο τέλος κάθε εξαμήνου 

 5.Δωρεάν χορήγηση της  χρεωστικής κάρτας  Visa electron  για για απεριόριστες συναλλαγές (π.χ. αναλήψεις, καταθέσεις) μέσω ΑΤΜ και αγορές από καταστήματα της Ελλάδας και του εξωτερικού με άμεση χρέωση του λογαριασμού σας  

 6.Δυνατότητα αυτόματης χρέωσης του λογαριασμού με το ποσό της μηνιαίας δόσης του στεγαστικού/ καταναλωτικού σας δανείου ή της πιστωτικής κάρτας Visa και  MasterCard, μέσω πάγιας εντολής

 7.Δυνατότητα ορισμού συνδικαιούχων

 8.Πληρωμή Συντάξεων

 9.Δυνατότητα πάγιας εντολής πληρωμής λογαριασμού ΔΕΗ με χρέωση €0,50 

10.Δυνατότητα πρόσβασης στο λογαριασμό σας μέσω  e-bank  

Εξυπηρέτηση από:
Καταστήματα Τραπεζών
Δίκτυο ΑΤΜ σε όλη την Ελλάδα  

Επί του ποσού των πιστωτικών τόκων παρακρατείται φόρος 10%, ο οποίος αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο.