Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Προθεσμιακές Καταθέσεις

Προσφέρουμε σε εσάς που επιθυμείτε υψηλές εγγυημένες αποδόσεις για τα χρήματά σας, τη δυνατότητα επιλογής ενός ή περισσοτέρων προϊόντων μιάς ή περισσοτέρων Τραπεζών προθεσμιακών καταθέσεων που έχουν σχεδιαστεί με βάση τις δικές σας ανάγκες. Οι έμπειροι Οικονομολόγοι της Εταιρίας μας θα σας αναλύσουν και θα θέσουν υπ όψη σας τα πιο ανταγωνιστικά προιόντα της τραπεζικής αγοράς ώστε να εξασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή απόδοση των χρημάτων σας.


Πλεονεκτήματα:

Ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επιτόκια

Ευελιξία λόγω ποικιλίας επιλογής διάρκειας

Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης €20.000

Δυνατότητα ολικής ή μερικής πρόωρης εξόφλησης χωρίς ποινή, αρκεί το ποσό που μένει να είναι τουλάχιστον το εκάστοτε ελάχιστο της αρχικής κατάθεσης

Μηνιαία κλιμάκωση επιτοκίων και πολύ υψηλά επιτόκια τους τελευταίους μήνες

Ο μηνιαίος τόκος κατατίθεται αυτόματα σε έντοκο λογαριασμό του πελάτη.

Εξυπηρέτηση από μεγάλο δίκτυο:
**Καταστήματα

Καλέστε μας να σας ενημερώσουμε, ώστε να πάρετε τη σωστή απόφαση για την τοποθέτηση των χρημάτων σας.