Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
"Περιοδικές Καταβολές"

  Λειτουργία του προγράμματος

Ηλικία ασφαλισμένου στην έναρξη της ασφάλισης

Μπορείτε να ασφαλίσετε ένα παιδί από ηλικία 1 μηνός μέχρι 17 ετών

Συμβαλλόμενος
Μπορεί να είναι ο πατέρας ή η μητέρα ή αυτός που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού αλλά και ο παππούς, η γιαγιά, ο θείος, η θεία, ο νονός, η νονά και τα αδέρφια του.
Η ηλικία που πρέπει να έχει ο συμβαλλόμενος είναι από 18 ως 55 ετών.

Το πρόγραμμα σας παρέχει την δυνατότητα να επιλέξετε:

Το ποσό που επιθυμείτε να αποταμιεύσετε κάθε χρόνο, με ελάχιστο ετήσιο τακτικό
ασφάλιστρο τα 600 ευρώ αν η διάρκεια του προγράμματος είναι από 15 έτη και άνω και 1000 ευρώ αν η διάρκεια του προγράμματος είναι από 10 έως 14 έτη.

Τη διάρκεια του προγράμματος, με ελάχιστη διάρκεια τα 10 έτη και

τις ασφαλιστικές καλύψεις.

Για ετήσιο τακτικό ασφάλιστρο επένδυσης μέχρι 5000 ευρώ.

Το 1° έτος επενδύεται το 40% του ασφαλίστρου επένδυσης
Το 2° έτος επενδύεται το 70% του ασφαλίστρου επένδυσης
Το 3° έτος και μετά το 100% του ασφαλίστρου επένδυσης

Για ετήσιο τακτικό ασφάλιστρο επένδυσης μεγαλύτερο των 5000 ευρω, το υπερβάλλον ποσό των 5000 ευρω επενδύεται σε ποσοστό 100% από το 1° έτος της ασφάλισης.

Εκτός από το ετήσιο τακτικό ασφάλιστρο επένδυσης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να καταβάλλετε συμπληρωματικά έκτακτο ποσό οποιαδήποτε χρονική στιγμή της ισχύος του ασφαλιστηρίου σας. Το πόσο του έκτακτου ασφαλίστρου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 300 ευρω και επενδύεται σε ποσοστό 100%.

Το ποσό του ασφαλίστρου που αποτελεί το ασφάλιστρο επένδυσης, επενδύεται σε μονάδες του εσωτερικού μεταβλητού κεφαλαίου "ΕΘΝΙΚΗ & Παιδί", οι οποίες πιστώνονται στον ατομικό λογαριασμό επένδυσης σας. Η επενδυτική διαχείριση του κεφαλαίου γίνεται σε συνεργασία με τον όμιλο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. 
 

Παροχές του προγράμματος

Εγγύηση κεφαλαίου
Ανεξάρτητα από την πορεία των επενδύσεων το πρόγραμμα σας παρέχει στη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου εγγυημένο ποσό το οποίο είναι ίσο με τη συσσωρευμένη αξία των τακτικών ασφαλίστρων επένδυσης, στη λήξη της ασφάλισης με ετήσιο ανατοκισμό 3%.

Bonus λήξης
Με τη λήξη του προγράμματος και εφόσον έχουν πληρωθεί ανελλιπώς όλα τα οφειλόμενα ασφάλιστρα, και δεν έχει γίνει μείωση του τακτικού ασφαλίστρου επένδυσης ο λογαριασμός επένδυσης σας θα πιστώνεται με δωρεάν μονάδες.

Ενημέρωση του πελάτη
Ο Πελάτης ενημερώνεται μία φορά το χρόνο, με επιστολή για την εξέλιξη του ατομικού λογαριασμού επένδυσης του.

Φοροαπαλλαγές
Σύμφωνα με τον νόμο 3091/2002 το ανώτερο ποσό απαλλαγής από το εισόδημα για ασφάλιστρα ζωής, ατυχημάτων και υγείας είναι 1.200 ευρώ.

Συμπληρωματικές καλύψεις
Η κάλυψη της απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας ή θανάτου του συμβαλλομένου είναι υποχρεωτική κάλυψη.

Οι καλύψεις υγείας και ατυχημάτων για το παιδί μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα προαιρετικά. Στο πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί προαιρετικά και η κάλυψη μηνιαίας παροχής για το ασφαλισμένο παιδί σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας ή θανάτου του συμβαλλομένου.

Α) Σε περίπτωση επιβίωσης στη λήξη της ασφάλισης

Θα καταβληθεί στον ασφαλισμένο

 Η αξία του Λ.Ε.Α. (Λογαριασμός Επένδυσης Ασφαλιστηρίου) συν το bonus λήξης ή

 Η εγγυημένη αξία λήξης,

όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Β) Σε περίπτωση θανάτου κατά την διάρκεια της ασφάλισης

Σε περίπτωση θανάτου η εταιρία καταβάλει στο δικαιούχο, την αξία των μονάδων του που είναι πιστωμένες στον λογαριασμό επένδυσης ασφαλιστηρίου τη στιγμή του θανάτου.
 

Για να λάβετε προσφορά ασφάλισης πατήστε εδώ