+ Οι παγίδες των Προγραμμάτων
  Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Οι παγίδες των Προγραμμάτων

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που διατρέχει ο υποψήφιος πελάτης ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος είναι να μην καταλάβει την ουσία του προϊόντος που του προσφέρεται. Μερικές λοιπόν παγίδες στις οποίες ενδεχομένως μπορεί να υποπέσει είναι οι ακόλουθες:

Πρώτον, να πιστέψει ότι με χαμηλό ύψος ετήσιων καταβολών, τελικά θα καταφέρει να απολαύσει μια υψηλή πρόσθετη σύνταξη. 
 
Δεύτερον, να πιστέψει ότι το ελάχιστο ποσό που η ασφαλιστική εταιρία υπόσχεται να του καταβάλει ως μηνιαία σύνταξη (π.χ., 700 ευρώ το μήνα) θα έχει την ίδια πραγματική αξία, με όση έχουν τα 700 ευρώ σήμερα.
 
Τρίτον, να βασίσει το ύψος της σύνταξής του σε πολύ υψηλές αποδόσεις που νομίζει ότι θα επιτύχει η ασφαλιστική εταιρία, διαχειριζόμενη τα χρήματά του.
 
Τέταρτον, να μην κατανοήσει την έννοια και το μέγεθος της δέσμευσης των κεφαλαίων του.
 
Για να γίνει κατανοητό το τί θα πρέπει να περιμένει ένας υποψήφιος πελάτης από ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, θα πρέπει προηγουμένως να περιγραφεί το πώς ένα τέτοιο πρόγραμμα λειτουργεί. 
Στα κλασικού τύπου προγράμματα που αποτελούν και τη συνηθέστερη περίπτωση, οι εκάστοτε καταβολές του πελάτη επενδύονται σε ένα φάσμα επενδύσεων, που συνήθως περιλαμβάνει μετοχές, ομόλογα, καταθέσεις, ακίνητα, αμοιβαία κεφάλαια, repo's, κ.λπ. Η ασφαλιστική εταιρία εγγυάται κάθε χρόνο μια ελάχιστη απόδοση που συνήθως κυμαίνεται από 2,75%-3,35% και το 90% της όποιας υπεραπόδοσης ενδεχομένως προκύψει. 
Τι σημαίνει αυτό; Ότι αν η απόδοση του χαρτοφυλακίου τον πρώτο χρόνο είναι -2%, τότε ο πελάτης θα καρπωθεί το ελάχιστο 3,35% που του εγγυάται κάθε χρόνο η ασφαλιστική εταιρία. Αν τώρα το δεύτερο χρόνο, η απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι 10%, τότε ο πελάτης θα πάρει το ελάχιστο 3,35% και το 90% της υπεραπόδοσης, δηλαδή το 90% του 10%-3,35%, δηλαδή 3,35%+6,075%= 9,335%.
Στην πράξη τώρα, από τη στιγμή που οι ασφαλιστικές εταιρίες εγγυώνται μια ελάχιστη ετήσια απόδοση της τάξεως του 2,75% έως 3,35%, αυτό σημαίνει ότι συνήθως (και προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους) επενδύουν σε ένα αμυντικού χαρακτήρα χαρτοφυλάκιο. Με τον τρόπο αυτό, όταν οι αγορές είναι αρνητικές (π.χ., έντονη υποχώρηση μετοχών στα χρηματιστήρια), η ζημιά είναι σχετικά περιορισμένη για την εταιρία, ενώ όταν οι αγορές είναι πολύ θετικές, ο πελάτης είναι αυτός που καρπώνεται σχετικά μικρό ποσοστό ανόδου λόγω του αμυντικού χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου, στο οποίο η ασφαλιστική εταιρία τον έχει τοποθετήσει.
Με τα σημερινά δεδομένα λοιπόν, μια ετήσια απόδοση της τάξεως του 5%-6% κρίνεται ως σαφώς ικανοποιητική και σε μια τέτοια περίπτωση η ετήσια απόδοση για τον ασφαλισμένο του συνταξιοδοτικού προγράμματος κυμαίνεται μεταξύ 4,82% και 5,72%. Και αν αφαιρέσουμε τον πληθωρισμό που κατά τα τελευταία χρόνια προσεγγίζει κατά μέσο όρο το 3% (ο επίσημος πληθωρισμός, γιατί υπάρχουν φόβοι ότι ο πραγματικός πληθωρισμός είναι υψηλότερος), τότε η καθαρή (αποπληθωρισμένη) ετήσια απόδοση για τον πελάτη είναι μεταξύ του 1,82% και του 2,72%. Και μάλιστα οι αποδόσεις αυτές θα αφορούν όχι σε ολόκληρο το ποσό που κατέβαλε ο πελάτης, αλλά ένα μικρότερο ποσό, γιατί θα πρέπει να αφαιρεθούν η προμήθεια που εισπράττει η ασφαλιστική εταιρία και κάποια έμμεση φορολογία.
 
 
Τα κύρια σημεία
 
Μετά από όλα αυτά, ερχόμαστε τώρα να αναφερθούμε και πάλι στις λάθος εντυπώσεις που μπορεί να  αποκομίσει ο πελάτης.
 
Πρώτον, έγινε κατανοητό ότι η ασφαλιστική εταιρία είναι μεν διαχειρίστρια, αλλά δεν είναι και θαυματοποιός. ’ρα μικρές ετήσιες καταβολές που γίνονται για δέκα ή δεκαπέντε χρόνια και μάλιστα ξεκινώντας από το 40ο ή το 45ο έτος της ηλικίας του πελάτη, δεν είναι σε θέση να προσφέρουν μια σημαντική σύνταξη για τα υπόλοιπα είκοσι ή τριάντα χρόνια που κατά μέσο όρο ο ασφαλισμένος θα λαμβάνει σύνταξη.
 
Δεύτερον, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι από το 5% που περίπου αποδίδει κάθε χρόνο η ασφαλιστική εταιρία στον πελάτη, το 3% καλύπτει τον πληθωρισμό και μόνο το υπόλοιπο 2% αποτελεί πραγματική απόδοση. ’ρα, μετά από δεκαπέντε ή είκοσι χρόνια συμβολαίου, είναι βέβαιο ότι η ελάχιστη σύνταξη που μας υπόσχεται από τώρα το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, θα πρέπει να την υπολογίσουμε με την τότε πραγματική αξία που θα έχει και όχι με τη σημερινή.
 
Τρίτον, τα συνταξιοδοτικά προγράμματα περιοδικών καταβολών απευθύνονται σε άτομα που, έστω και με κάποια δυσκολία, πιστεύουν ότι θα είναι σε θέση να αποταμιεύουν, π.χ., 50 ευρώ το μήνα και να μην βασίζονται σ' αυτά για τις άμεσες ανάγκες τους. Συχνά λοιπόν, αποκτούν τέτοια προγράμματα, άτομα που είτε έχουν ασταθέστατο εισόδημα (σύντομα σταματούν να καταβάλλουν τις εισφορές τους), είτε άτομα που σε δύο ή τρία χρόνια θα χρειαστούν τα χρήματα αυτά, προκειμένου να καλύψουν μια άμεση ανάγκη τους. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το πιθανότερο σενάριο είναι η ρευστοποίηση του συμβολαίου πολύ πριν τη λήξη του, με όρους που στις περισσότερες των περιπτώσεων αποβαίνουν σε βάρος του πελάτη-ασφαλισμένου.
 
 
Τα πλεονεκτήματα
 
Και μετά από όλα αυτά, το ερώτημα που προκύπτει είναι το αν και πότε συμφέρει η σύναψη ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος. Η απάντηση, στις περισσότερες των περιπτώσεων, είναι θετική, για τους παρακάτω λόγους:
 
1. Η ύπαρξη ενός συνταξιοδοτικού συμβολαίου πιέζει πολλά νοικοκυριά να περιορίσουν κάποιες μικροσπατάλες και ουσιαστικά να τις μετατρέψουν σε αποταμιεύσεις, οι οποίες επενδύονται για λογαριασμό τους και προς όφελος τόσο το δικό τους, όσο και των συγγενικών τους προσώπων. 
 
2. Η ελάχιστη ετήσια απόδοση της συγκεκριμένης επένδυσης είναι 2,75% έως 3,25% και η συνήθης είναι ανώτερη του 4%. Οι αποδόσεις αυτές είναι πολλαπλάσιες του επιτοκίου ταμιευτηρίου που προσφέρουν οι τράπεζες (συνήθως χαμηλότερο του 1%), στις οποίες θα κατευθύνονταν κατά κύριο λόγο οι πελάτες μικρής αποταμίευσης (5.000, 15.000 ή και των 30.000 ευρώ).
 
3. Η συγκεκριμένη επένδυση οδηγεί σε φορολογικό όφελος, καθώς, σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που αναμένεται μάλιστα να ενισχυθεί περαιτέρω, τα ποσά που καταβάλονται για ιδιωτικές ασφαλίσεις μειώνουν ως ένα βαθμό το φορολογητέο εισόδημα του πελάτη.
 
Και στο σημείο αυτό, θα πρέπει να κάνουμε μερικές ακόμη επισημάνσεις. Προτιμότερο θα ήταν:
 
. Το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα να αρχίσει σε όσο το δυνατόν χαμηλότερη ηλικία και να διαρκέσει για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Π.χ., είναι προτιμότερο ο πελάτης να ξεκινήσει το πρόγραμμα από το τριακοστό έτος της ηλικίας του και να αρχίσει να εισπράττει σύνταξη από τότε που θα αποχωρήσει από την εργασία του (πχ στο 65ο έτος του) και άρα το πράγραμμα να διαρκέσει 35 χρόνια και να αφορά μια συντάξιμη περίοδο είκοσι ετών (μέσος όρος ζωής τα 85 έτη), παρά το πρόγραμμα να ξεκινήσει το πρόγραμμα στο 45ο έτος της ηλικίας του, να αρχίσει να εισπράξει σύνταξη από το 60ο έτους. Γιατί τότε η διάρκεια της επένδυσης θα είναι μόλις 15 χρόνια και θα προσπαθήσει να καλύψει μια συντάξιμη περίοδο 25 ετών!
 
. Να προτιμώνται, εφ' όσον αυτό είναι δυνατόν και τα χρήματα υπάρχουν, προγράμματα εφ' άπαξ καταβολών (πχ 15.000 ευρώ στο 35ο έτος της ηλικίας) τα οποία στη συνέχεια θα ενισχύονται κατά διαστήματα (ανάλογα και με την ευχέρεια του ασφαλισμένου) και με πρόσθετες καταβολές.


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

 Η "ΕΘΝΙΚΗ Σύνταξη" είναι ένα πρόγραμμα βασικής ασφάλισης ζωής περιοδικών καταβολών, που ανήκει στην κατηγορία των ασφαλιστηρίων τύπου Unit-Linked (ασφαλίσεις συνδεδεμένες με επενδύσεις). Ετσι οι αποταμιεύσεις σας αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο επενδυόμενες σε ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.α. Επιπλέον έχετε την δυνατότητα να ενσωματώσετε στο πρόγραμμα οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη επιλέξετε, προστατεύοντας έτσι τον εαυτό σας και την οικογένεια σας από τις οικονομικές επιπτώσεις μιας ασθένειας ή ενός ατυχήματος.

 
 
Λειτουργία του προγράμματος
 
Το πρόγραμμα σας παρέχει την δυνατότητα να επιλέξετε:
 
Το ποσό που επιθυμείτε να αποταμιεύσετε κάθε χρόνο, με ελάχιστο ετήσιο τακτικό ασφάλιστρο 600 ευρώ αν η διάρκεια του προγράμματος είναι από 15 έτη και άνω και 1000 ευρώ αν η διάρκεια του προγράμματος είναι από 10 έως 14 έτη.
 
Τη διάρκεια του προγράμματος, με ελάχιστη διάρκεια τα 10 έτη
 
Το ύψος του κεφαλαίου ασφάλισης ζωής, με ελάχιστο τα 3000 ευρώ
 
Τις πρόσθετες ασφαλιστικές καλύψεις που αφορούν ανικανότητα νοσοκομειακό επίδομα, νοσοκομειακή περίθαλψη, προσωπικό ατύχημα, απώλεια εισοδήματος.
 
Το ποσό του ασφαλίστρου που αποτελεί το ασφάλιστρο επένδυσης επενδύεται σε μονάδες του εσωτερικού μεταβλητού κεφαλαίου " ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ", οι οποίες πιστώνονται στον ατομικό λογαριασμό επένδυσης σας. Η επενδυτική διαχείριση του κεφαλαίου γίνεται σε συνεργασία με τον όμιλο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Στη λήξη του προγράμματος η συσσωρευμένη αξία του λογαριασμού επένδυσης θα δημιουργήσει τις συνταξιοδοτικές παροχές σας. 
 
 Για ετήσιο τακτικό ασφάλιστρο επένδυσης μέχρι 5000 ευρώ 
Το 1° έτος επενδύεται το 40% του ασφαλίστρου επένδυσης. 
Το 2° έτος επενδύεται το 70% του ασφαλίστρου επένδυσης. 
Το 3° έτος και μετά το 100% του ασφαλίστρου επένδυσης. 
 
 Για ετήσιο τακτικό ασφάλιστρο επένδυσης μεγαλύτερο των 5000 ευρω
Το υπερβάλλον ποσό των 5000 ευρω επενδύεται σε ποσοστό 100% από το 1° έτος ασφάλισης. 
 
 Εκτός από το ετήσιο τακτικό ασφάλιστρο επένδυσης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να καταβάλλετε συμπληρωματικά έκτακτο ποσό οποιαδήποτε χρονική στιγμή της ισχύος του ασφαλιστηρίου σας. Το πόσο του έκτακτου ασφαλίστρου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 300 ευρω και επενδύεται σε ποσοστό 100%.
 
Παροχές του προγράμματος
 

 
 Εγγύηση κεφαλαίου 
Ανεξάρτητα από την πορεία των επενδύσεων το πρόγραμμα σας παρέχει στη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου εγγυημένο ποσό το οποίο είναι ίσο με τη συσσωρευμένη αξία των τακτικών ασφαλίστρων επένδυσης, στη λήξη της ασφάλισης, με ετήσιο ανατοκισμό 3%. 
 
 Bonus λήξης 
Στην λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, και με την προϋπόθεση ότι όλα τα οφειλόμενα ασφάλιστρα έχουν πληρωθεί ανελλιπώς και δεν έχει γίνει μείωση του ασφαλίστρου επένδυσης, ο λογαριασμός επένδυσης του ασφαλιστηρίου σας ( Λ.Ε.Α.) θα πιστώνεται με δωρεάν μονάδες. 
 
Την δυνατότητα της είσπραξης του ποσού της εξαγοράς του συμβολαίου μετά τον τρίτο χρόνο της ασφάλισης
 
Την δυνατότητα δανεισμού του ασφαλισμένου μετά τον τρίτο χρόνο της ασφάλισης με ευνοϊκό επιτόκιο και με ποσό που δεν θα είναι μεγαλύτερο του ποσού εξαγοράς
 
 Φοροαπαλλαγές
Σύμφωνα με τον νόμο 3091/2002 το ανώτερο ποσό απαλλαγής από το εισόδημα για ασφάλιστρα ζωής, ατυχημάτων και υγείας είναι 1.200 ευρω. Για τις συνταξιοδοτικές παροχές, η φοροαπαλλαγή ανέρχεται στο 100% αρκεί ο συνταξιοδοτούμενος να είναι το ίδιο πρόσωπο με αυτό που κατέβαλε τα ασφάλιστρα.
 
 Ενημέρωση του Πελάτη 
Ο Πελάτης ενημερώνεται μία φορά το χρόνο, με επιστολή για την εξέλιξη του ατομικού λογαριασμού επένδυσης του. 
 
Α) Σε περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισμένου στη λήξη της ασφάλισης 
Η εταιρεία καταβάλλει την αξία του ( Λ.Ε.Α.) ή την εγγυημένη αξία λήξης, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. 
 
Εσείς μπορείτε να επιλέξετε:
 
 Να σας καταβληθεί το συνολικό ποσό ΕΦΑΠΑΞ
 
 Να σας καταβάλλεται ΙΣΟΒΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
 
 Να συνδυάσετε τις παραπάνω επιλογές
 
 Να μεταβιβάσετε την σύνταξη στον/στην σύζυγο
 
 
Β) Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά την διάρκεια της ασφάλισης 
Η εταιρία καταβάλει στο δικαιούχο, το κεφάλαιο ασφάλισης ζωής και την αξία των μονάδων που έχουν πιστωθεί στο λογαριασμό επένδυσης ασφαλιστηρίου.
 
 Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ