+ Προγράμματα Ασφάλισης Υγείας
  Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Προγράμματα Ασφάλισης Υγείας

 
 
ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ>ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ>ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ>ΕΙΔΙΚΟ>ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΟ

 
Kάθε πρόγραμμα παρέχει τον ιδανικό συνδυασμό καλύψεων που προσαρμόζεται στις ανάγκες και απαιτήσεις του ασφαλισμένου, με ασφάλιστρο που ανταποκρίνεται στις οικονομικές του δυνατότητες:

 
Απολύτου πρστασίας γι'αυτούς που θέλουν τη μέγιστη δυνατή κάλυψη ανεξάρτητα από τις παροχές του κοινωνικού ταμείου τους.
 
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε πελάτες που θέλουν κάλυψη των δαπανών νοσηλείας τους, συμπληρωματικά με τη χρήση του κοινωνικού ασφαλιστικού τους φορέα και με προσιτό κόστος.
 
Συμπληρωματικό πρόγραμμα, απευθύνεται σε εσάς που κάνετε χρήση του κοινωνικού φορέα ασφάλισης και επιθυμείτε συμπληρωματική κάλυψη των δαπανών υγείας, προκειμένου να εξασφαλίσετε αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας για εσάς και την οικογένειά σας (καλύπτοντας ταυτόχρονα και την πρωτοβάθμια περίθαλψη με προσιτό κόστος).
 
Οικονομικό και Ειδικό πρόγραμμα για όσους έχουν ισχυρές καλύψεις από κοινωνικά ασφαλιστικά ταμεία και ομαδικά ασφαλιστήρια εργοδοτών και θέλουν πρόσθετη κάλυψη για σοβαρά περιστατικά.
Ειδικό Plus για όσους έχουν ισχυρές καλύψεις από κοινωνικά ασφαλιστικά ταμεία ή ομαδικά ασφαλιστήρια εργοδοτών, θέλουν συμπληρωματική κάλυψη για σοβαρά περιστατικά αλλά επιθυμούν και να διατηρήσουν μελλοντικά, το υψηλό επίπεδο νοσοκομειακής περίθαλψης μετά την αποχώρησή τους από το ομαδικό ασφαλιστήριό τους.
 
Πλεονεκτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε πελάτες ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων που επιθυμούν κάλυψη με υψηλά ανώτατα όρια και προκαθορισμένη μικρή συμμετοχή του ασφαλισμένου. 
 
Προσπαθώντας πάντα για το καλύτερο η Εταιρεία μας και σε συνεργασία με την Eθνική Ασφαλιστική, αγκαλιάζει με τη φροντίδα του "Eθνική & Yγεία" το πιο πολύτιμο αγαθό: Tην υγεία. Tη δική σας και της οικογένειάς σας.
Για περισσότερα πατήστε εδώ