ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Ασφάλειες όλων των Κλάδων,σε
Συνεργασία με τις Μεγαλύτερες
Ασφαλιστικές Εταιρείες και στις
Χαμηλότερες τιμές της Αγοράς

  ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
Υπερχρεωμένες Επιχειρήσεις ή Ιδιώτες
Ρυθμίζουμε τα Δάνειά σας Διαγραφές
   Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών
Διαπραγμάτευση Οφειλών προς Όλους
    Επικοινωνήστε Μαζί μας Άμμεσα
  Βγείτε από το Αδιέξοδο των Χρεών
  ΑΚΙΝΗΤΑ
Πωλήσεις Ακινήτων. Ειδικές Πραγματογνωμοσύνες και Εκτιμήσεις. Μέλη της Ένωσης Πιστοποιημένων Πραγματογνομώνων Ακινήτων, ΕΠΠΑ και NAR
  ΕΠΙΛΕΞΤΕ
Λόγοι Προτίμησης
 
Συνεντεύξεις
 
Δημοσιεύσεις
 
Σχόλια Πελατών
 
Σχόλια Ειδικών
 
Άρθρα
 
Αστείο & Αλήθεια
 
Στα Σοβαρά
 
Ειδήσεις
 
Πρόγραμμα TV
 
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Αρτέμιδα Αττικής
Λ.Βραυρώνος 203 (πρώην 211)  
(6η στάση) Τ.Κ. 19016
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Τηλ: +30 22940 49597
        +30 22940 47773
            (6 γραμμές)


e-mail: financial-solutions@virvilis.grΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

  08:30 έως 19:30
ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

  08:30 έως 20:30
ΠΕΜΠΤΗ

 08:30 έως 16:30 
ΣΑΒΒΑΤΟ
 
08:30 έως 15:30 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
09:00 έως 17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Αναλαμβάνουμε Υποθέσεις Πανελλαδικά

Άρθρο Στην Εφημερίδα "ΑΛΗΘΕΙΑ"

  Ρύθμιση  Υπερχρεωμένων  Φυσικών  Προσώπων-Νοικοκυριών
...«Η πτώση του τζίρου άρα και των εσόδων είναι κάτι που ακούμε όλοι καθημερινά από όλο και περισσότερο κόσμο. Η οικονομική κρίση μέσα στο 2011 θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο τα έσοδά μας και θα φέρει περισσότερες Ελληνικές οικογένειες σε δυσμενή οικονομική θέση.
Με δεδομένο ότι για να πάρουμε την τέταρτη δόση του δανείου από το ΔΝΤ θα πρέπει να έχουμε κάνει πράξη τις διαρθρωτικές αλλαγές που μας έχουν τεθεί ως όροι, τα τέλη Φεβρουαρίου θα είναι ένας σημείο αναφοράς και εκτίμησης του τι μέλη γενέσθαι, άρα και ένα σημείο αναφοράς και αποφάσεων για τις επιχειρήσεις μας, όσο μικρές ή μεγάλες και αν είναι αυτές, για τη στάση που θα κρατήσουμε απέναντι στο ενδεχόμενο πτώχευσης, όπως επίσης και επιδείνωσης της οικονομικής κρίσης.
Ένα μέτρο ανάσα στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι ο νέος νόμος  ΦΕΚ Αρ. Φύλ. 130 Νόμος 3869/2010 Ρύθμιση Οφειλών» για τον οποίο θα μιλήσουμε.
ΞΕΚΙΝΗΣΕ λοιπόν σήμερα και δικαστικά  η εφαρμογή του νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις, καθώς οι υπερχρεωμένοι πολίτες, καταναλωτές και επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, θα μπορούν πλέον να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη και να επιτύχουν τη ρύθμιση, με βάση τις πραγματικές τους δυνατότητες, ενός μέρους των χρεών τους για τέσσερα έτη και, εφόσον ανταποκριθούν στη ρύθμιση, να απαλλαγούν από το υπόλοιπο των χρεών τους.
_______________________________________________________________________________

Το Νομοσχέδιο Για Τη Ρύθμιση Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων & Επιχειρήσεων Προβλέπει:
Ρυθμίσεις οφειλών σε:
Καταναλωτικά δάνεια-Πιστωτικές κάρτες. Στεγαστικά - Επαγγελματικά δάνεια.
Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών με πάγωμα έως και 18 μήνες και αναχρηματοδότηση με χαμηλότερο επιτόκιο αγοράς. Επιμήκυνση του δανείου, έως και 3 χρόνια επιπλέον και μείωση της δόσης κάτω του 50%.
Σε ειδικές περιπτώσεις μεγάλης ύφεσης των εισοδημάτων, λόγω απώλειας της εργασίας  ή λόγω προβλημάτων υγείας κλπ., πολύ χαμηλή δόση έως και μηδενική, ανάλογη των οικονομικών δεδομένων, για τέσσερα χρόνια και παραγραφή του υπολοίπου των δανείων, με την πάροδο των τεσσάρων ετών
 Η κατάθεση των αιτήσεων μπορεί να γίνει από 3/1/2011 στο Ειρηνοδικείο του τόπου όπου κατοικεί ο υπερχρεωμένος και ευρισκόμενος σε μόνιμη αδυναμία να ανταποκριθεί σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Σε ρύθμιση υπάγονται τόσο οι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, όσο και αυτές που ακόμη εξυπηρετούνται. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσφυγή στο δικαστήριο είναι να έχει πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές και να έχει αυτή αποτύχει.
Η αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης ενώπιον του Ειρηνοδικείου πρέπει να περιέχει: α) έκθεση της μόνιμης αδυναμίας του οφειλέτη να πληρώσει ληξιπρόθεσμες οφειλές,
β) κατάσταση της περιουσίας του και των πάσης φύσεως εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του,
γ) κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και
δ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και σε συσχέτιση τα συμφέροντα των πιστωτών και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη.
Με την αίτηση ή το αργότερο εντός μηνός από την υποβολή της, ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση για την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει και τα πάσης φύσεως έγγραφα που αποδεικνύουν τις οφειλές του.
Οι τράπεζες από το Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι και σήμερα δεν έχουν δείξει διάθεση ανταπόκρισης σχετικά με τα προβλεπόμενα από το νόμο.
Εκτίμηση μου είναι ότι «τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα δεν έχουν την πλήρη ευθύνη της μη ανταπόκρισης διότι πολύ λίγα έως ελάχιστα σχέδια συμβιβασμού  έχουν συνταχθεί στηριζόμενα σε οικονομοτεχνικές μελέτες, που έχουν εκπονηθεί από επιστήμονες. Η κάθε περίπτωση υπαγωγής στο νόμο είναι διαφορετική. Η πιο απλή έχει δυσκολία στην ορθή τοποθέτηση και ανάλυση των οικονομικών δεδομένων του δανειολήπτη, γι αυτό πιστεύω ότι η ρεαλιστική αποτύπωση αυτών μπορεί να γίνει μόνο από ειδικούς, (Οικονομολόγους) και στη συνέχεια σε συνεργασία με Νομικούς συμβούλους και σε καμία περίπτωση από τους ίδιους τους δανειολήπτες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν και κάθε λάθος, μπορεί να κοστίσει και να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στα συμφέροντα τους, αφού ο νόμος λέει ξεκάθαρα ότι μόνο μία φορά στη ζωή του ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα υπαγωγής του σε αυτόν».
________________________________________________________________________________

Παρουσία λοιπόν δημόσιου λειτουργού θα συμπληρώνεται από τον πολίτη η αίτηση που θα πιστοποιεί ότι η τράπεζα δεν έκανε δεκτό το αίτημά του για ένταξη στο πρόγραμμα εξωδικαστικού συμβιβασμού, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Κατά τη συνάντηση που είχε ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή με εκπροσώπους τραπεζών επισημάνθηκε ότι οι περισσότερες τράπεζες πλέον δέχονται τις αιτήσεις πελατών τους για ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, όμως ακόμα υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες.
Σε αυτό το πλαίσιο, για να μην υποχρεώνεται ο πολίτης στην κατάθεση εξωδίκου να πιστοποιεί ότι η τράπεζα αρνείται να κάνει δεκτό το αίτημά του για ένταξη στο πρόγραμμα, η γενική γραμματεία επιδιώκει συνεργασία με τις νομαρχίες.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς και των καταναλωτικών οργανώσεων 150.000 περίπου δανειολήπτες θα θελήσουν να ενταχθούν στο νόμο περί "Ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων", που ψηφίστηκε από τη Βουλή.
Από την πλευρά τους, τα τραπεζικά στελέχη αποφεύγουν να κάνουν εκτιμήσεις για τον αριθμό των δανειοληπτών που θα προστρέξουν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του Νόμου, θεωρούν όμως ότι το νούμερο των 150.000 είναι υπερβολικό. Επισημαίνουν πάντως ότι επιθυμούν και επιζητούν την άριστη συνεργασία με την πελατεία τους που αντιμετωπίζει προβλήματα αδυναμίας αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων -τα οποία έχουν ενταθεί λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης - προς όφελος και των ιδίων και της τράπεζας. Άλλωστε όπως τονίζουν, οι τράπεζες αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά έχουν προχωρήσει τους τελευταίους μήνες στην ανακοίνωση προγραμμάτων αναδιάρθρωσης και αναχρηματοδότησης δανείων με ευνοϊκούς όρους, τα οποία έχουν την θετική ανταπόκριση από την πελατείας τους.
Όπως εκτιμά η ΤτΕ για το 2011 ο πιστωτικός κίνδυνος θα διατηρηθεί ιδιαίτερα υψηλός. Ειδικότερα για τα νοικοκυριά, όπως επισημαίνεται στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η αυξημένη φορολογική επιβάρυνση και το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας θα επηρεάσουν αρνητικά το διαθέσιμο εισόδημα και την ικανότητα ομαλής εξυπηρέτησης οφειλών. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη οι τράπεζες να συμμετάσχουν και να δουν με θετικό μάτι τη ρύθμιση των δανείων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών για αποφυγή κοινωνικών συγκρούσεων και αποτροπή ανεξέλεγκτων καταστάσεων».
 

 
 
Κατεβάστε: Σελίδα Εφημερίδας
  ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
01/12/2023
Σχέδιο Ρύθμισης Οφειλών
 
  περισσότερα
12/09/2022
Εξωδικαστικός Μηχανισμός
  Απλοποιείται η διαδικασία αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών
  περισσότερα
01/06/2021
Νέος Εξωδικαστικός ή & Πτωχευτικός Κώδικας
  Σε ισχύ η Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών προς Τράπεζες, Εφορία, Ασφαλισιτκά Ταμεία, Ιδιώτες κλπ, και ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, Ιδιωτών και Εμπόρων - Επιχειρήσεων
  περισσότερα
15/06/2020
Δάνεια στα Χαρτιά
  Χωρίς δανεισμό η ανάπτυξη είναι ένα μακρινό όνειρο..
  περισσότερα
20/04/2020
Ξεκινάμε από την Αρχή..
  Πως θα επανεκινηθεί η Οικονομία..
  περισσότερα
13/03/2020
Κόκκινα Δάνεια..
  Αναστολές Πληρωμών.. Ελαστικές Ρυθμίσεις.. Κατάργηση Προκαταβολών..
  περισσότερα
14/02/2020
Πυριτιδαποθήκη..
  Τα Κόκκινα Δάνεια..
  περισσότερα
05/07/2011
Λειτουργία του blog.virvilis.gr
  Μπορείτε να ενημερωθείτε, να σχολιάσετε και να ρωτήσετε.
  περισσότερα
  Εγγραφή σε Newsletter
Διεύθυνση Email:
Επιβεβαίωση Email:
:
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
Για σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών σας, επικοινωνήστε μαζί μας.
περισσότερα
 
ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ρυθμίσεις Οφειλών Επιχειρηματιών...
περισσότερα
 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Το Τραπεζικό Μας Τμήμα Είναι Έτοιμο....
περισσότερα
 
ΚΑΡΙΕΡΑ
Προϋποθέσεις Συνεργασίας με την Εταιρία μας
περισσότερα
 
ΔΙΩΞΕ ΤΟ ΦΟΒΟ
Η Ψυχολογία Στην Κρίση...
περισσότερα
 
blog.virvilis.gr
Επισκεφθείτε το BLOG μας
περισσότερα