ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Ασφάλειες όλων των Κλάδων,σε
Συνεργασία με τις Μεγαλύτερες
Ασφαλιστικές Εταιρείες και στις
Χαμηλότερες τιμές της Αγοράς
  ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά,
Υπερχρεωμένες Επιχειρήσεις.
Πάρτε Ανάσα. Πληρώστε ότι
μπορείτε. Ρυθμίζουμε τα Δάνειά
σας. Εξωδικαστικά ή "Δικαστικά".
Οριστική Διαγραφή Χρεών.


  ΑΚΙΝΗΤΑ
Εκτιμήσεις Ακινήτων Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών - Νόμος Κατσέλη. Ειδικές Πραγματογνωμοσύνες και Εκτιμήσεις επί Ακίνητης Περιουσίας. Μέλη της Ένωσης Πιστοποιημένων Ειδικών Πραγματογνομώνων Ελλάδας, ΕΠΠΑ
  ΕΠΙΛΕΞΤΕ
Λόγοι Προτίμησης
 
Συνεντεύξεις
 
Δημοσιεύσεις
 
Σχόλια Πελατών
 
Σχόλια Ειδικών
 
Άρθρα
 
Αστείο & Αλήθεια
 
Στα Σοβαρά
 
Ειδήσεις
 
Πρόγραμμα TV
 
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Αρτέμιδα Αττικής
Λ.Βραυρώνος 211 (6η στάση)
Τ.Κ. 19016
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Τηλ: +30 22940 49597
        +30 22940 45287
        +30 22940 47773
            (8 γραμμές)

Fax: +30 22940 46827


e-mail: financial-solutions@virvilis.grΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

  08:30 έως 20:30
ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

  08:30 έως 21:00
ΠΕΜΠΤΗ

 08:30 έως 16:30 
ΣΑΒΒΑΤΟ
 
08:30 έως 15:30 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
09:00 έως 17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ
09:00 έως 13:00

Αναλαμβάνουμε Υποθέσεις Πανελλαδικά
Λόγοι Προτίμησης

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Ο έλεγχος για μας δεν είναι μια τυπική διαδικασία αλλά ένα μέσο εντοπισμού προβλημάτων και κυρίως διατύπωσης λύσεων. Η ελεγκτική προσέγγιση της virvilis financial solutions L.T.D. καθορίζεται με βάση την επιχείρηση. Σε αντίθεση με παλαιότερες εποχές που οι ελεγκτές εξέταζαν κυρίως το λογιστικό σύστημα και τα βιβλία, σήμερα πρωταρχικό μέλημα αποτελεί η κατανόηση της επιχείρησης του πελάτη. Αυτό φαίνεται ως εξής:
• Ο έλεγχος επικεντρώνεται στην ίδια την επιχείρηση και όχι μόνο στις οικονομικές καταστάσεις.
• Με βάση τις γνώσεις μας για την επιχείρηση και άλλες υπηρεσίες που παρέχουμε, καθορίζουμε τις ελεγκτικές διαδικασίες και τις κατάλληλες πηγές συγκέντρωσης στοιχείων για τον έλεγχο.
• Για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη διοίκηση, αξιοποιούμε πληροφορίες που αποκτήσαμε κατά την εκτέλεση προηγούμενων εργασιών ενδεχομένως για την επιχείρηση στη διάρκεια του έτους.
Κατά την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες μας, έχουμε την δυνατότητα να συγκεντρώνουμε πληροφορίες για την επιχείρηση, τη διοίκηση, τους ιδιοκτήτες, τους στόχους και τις φιλοδοξίες τους. Ωστόσο, οι ελεγκτικές διαδικασίες δεν αποτελούν τη μοναδική πηγή συγκέντρωσης πληροφοριών για την επιχείρηση. Εξίσου σημαντική είναι η στενή συνεργασία του προσωπικού μας με την επιχείρηση, καθώς και η ενημέρωσή μας για τις εξελίξεις που επηρεάζουν τον τομέα δραστηριοτήτων του πελάτη, τη θέση ή το μέγεθος της επιχείρησής του.
Η μέθοδος που εφαρμόζουμε εστιάζοντας την προσοχή μας στην επιχείρηση του πελάτη επιτρέπει όχι μόνο την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή του ελέγχου, αλλά και την υπόδειξη χρήσιμων συστάσεων στον πελάτη. Βασικός στόχος μας είναι να συνειδητοποιήσει ο πελάτης, ότι ο έλεγχος δεν αποτελεί παθητική διαδικασία, αλλά δραστικό εργαλείο προστιθέμενης αξίας για την επιχείρηση συμβάλλοντας στην ανάπτυξή της.

                                                                

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αποκτούν σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, εξαιρετική σπουδαιότητα για την επιτυχή εφαρμογή των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών στρατηγικών.
Μέσα από ένα ολοκληρωμένο φάσμα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε αδυναμίες και πλεονεκτήματα και να προτείνουμε λύσεις άμεσες και αποτελεσματικές, με τελικό στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων.

Το Συμβουλευτικό Τμήμα Επιχειρήσεων παρέχει ευρεία σειρά από υπηρεσίες που περιλαμβάνουν :
• Ετοιμασία τεχνοοικονομικών μελετών.
• Ετοιμασία και παρακολούθηση προϋπολογισμών.
• Βοήθεια και εξεύρεση δανεισμού για πελάτες.
• Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών συμπεριλαμβανομένης συμβουλής και βοήθειας στον σχεδιασμό,    εγκατάσταση και λειτουργία λογιστικών συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
• Συγχωνεύσεις, εξαγορές, πωλήσεις και αποτιμήσεις εταιρειών.
• Λογιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.
• Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικών αναφορών ή χρηματοοικονομικές αναφορές κατά περίπτωση.
• Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού.
• Σχεδιασμός και υποστήριξη για την υλοποίηση κάθε μορφής συστήματος αποδοχών, παροχών και κινήτρων, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη.
• Μηχανογραφική υποστήριξη της μισθοδοσίας από το γραφείο μας ανεξάρτητα από τα λογιστήρια των εταιρειών.
• Προληπτικοί έλεγχοι μισθοδοσίας.
• Προετοιμασία των προϋπολογισμών.
• Ανάλυση διακύμανσης, και σύγκριση των αποτελεσμάτων κατά την αξιολόγηση των πραγματικών αποτελεσμάτων με αυτά του προϋπολογισμού.
• Διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.
• Έρευνες για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
• Κοστολόγηση προιόντος.

                                

Υπηρεσίες Εγγραφής

Η "Virvilis Financial Solutions LTD" παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ίδρυση εταιρειών, παραρτημάτων και συνεταιρισμών στην Κύπρο και Διεθνώς. Χρησιμοποιώντας την πλούσια της εμπειρία στον τομέα των υπηρεσιών και τους μακροχρόνιους της δεσμούς με επαγγελματίες συνεργάτες διεθνώς.
Η
"Virvilis Financial Solutions LTD" είναι σε θέση να προσφέρει τις πιο κάτω υπηρεσίες σε Κυπριακές και Διεθνείς Επιχειρήσεις:
• Συμβουλή για την ίδρυση εταιρειών και άλλων εμπορικών οντοτήτων.
• Έγκριση εταιρειών και άλλων εμπορικών ονομάτων και εμπορικών σημάτων.
• Ενημέρωση των υπό του Περί Εταιρειών Νόμου προβλεπόμένων βιβλίων (Μητρώο μετόχων, Διευθυντών κλπ.)
• Ετοιμασία και υποβολή εγγράφων στον Έφορο Εταιρειών, όπως Ετήσιες Εκθέσεις, Μεταβίβαση Μετοχών, Αλλαγές Διευθυντών και Γραμματέως ως και Εγγεγραμμένου Γραφείου της Εταιρείας.
• Διεκπεραίωση αγορών ακινήτων ή άλλων αξιών της εταιρείας.
• Νομικές και οικονομοτεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με την οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας.
• Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την εταιρεία.
Το Τμήμα Διεθνών Επιχειρήσεων της εταιρίας μας παρέχει τις ακόλουθες εξειδικευμένες υπηρεσίες σε διεθνείς επιχειρήσεις :
• Εγγραφή διεθνών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, παραρτημάτων, έγκριση ονόματος, ετοιμασία Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Εταιρείας, Άδεια της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (όπου χρειάζεται) και άλλα Έγγραφα Εταιρείας.
• Δυνατότητα παραχώρησης της διεύθυνσης του γραφείου μας για να χρησιμοποιηθεί σαν εγγεγραμμένο γραφείο.
• Δυνατότητα διορισμού γραμματέα από το γραφείο μας.
• Δυνατότητα διορισμού εμπιστευματοδόχου (trustees) από το γραφείο μας.
• Δυνατότητα διορισμού Διευθυντών.
• Διευθέτηση για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στην Κύπρο τόσο για εταιρείες όσον και για άτομα.
• Διευθέτηση για μετάφραση, πιστοποίηση και την αποστολή εγγράφων για εταιρείες.
• Εξασφάλιση αδειών εργασίας για διοικητικούς συμβούλους και υπαλλήλους εταιρειών.
• Καταχώρηση λογιστικών βιβλίων.
• Ετήσιος έλεγχος και ετοιμασία εξελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για να υποβληθούν στην Κεντρική Τράπεζα, Έφορο Φόρου Εισοδήματος, Έφορο Εταιρειών και όπου αλλού ήθελαν ζητηθεί.
Βασικές αρχές των υπηρεσιών μας αποτελούν:
• Η ταχύτατη και άμεση εξυπηρέτηση για την ίδρυση εταιρείας.
• Η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα.
• Η παροχή προσαρμοσμένων υπηρεσιών στις απαιτήσεις και στις ανάγκες του ενδιαφερόμενου και στις προδιαγραφές της εκάστοτε εταιρείας.
• Η απόλυτη εχεμύθεια.
• Λογικό και ανταγωνιστικό κόστος υπηρεσιών ίδρυσης, οργάνωσης και υποστήριξης.

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22940 49597, 22940 45287, 22940 47773
                                                           (8 γραμμές)

 
 
  ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
21/12/2017
Τρίζει η κυβέρνηση..
  από τους πλειστηριασμούς..
  περισσότερα
02/12/2017
Μη Τολμήσουν..
  μη το Διανοηθούν καν..
  περισσότερα
02/11/2017
Χρέη Επιχειρήσεων..
  Σανίδα Σωτηρίας..
  περισσότερα
20/09/2017
Μην Τολμήσουν. Μη το διανοηθούν καν..
  Κανένας πλειστηριασμός, ούτε ενός σπιτιού..
  περισσότερα
25/01/2017
"Κερδίσαμε" την Έφεση..
  Νέα απόφαση σταθμός Εφετείου υπέρ του πελάτη "μας"..
  περισσότερα
24/11/2016
Δεκτή και Μεταρρύθμιση Απόφασής "Μας"
  "Κερδίσαμε" και τη μεταρρύθμιση υπέρ του πελάτη μας..
  περισσότερα
15/03/2016
Απόφαση Κόλαφος..
  Συνυπεύθυνες οι Τράπεζες..
  περισσότερα
01/03/2016
Νέα Συγκλονιστική Διαγραφή Χρεών
  Σώθηκαν & τα Τρία Ακίνητα
  περισσότερα
14/10/2015
Τεράστια Διαγραφή Χρέους
  Τη Λύση Δίνει η Δικαιοσύνη...
  περισσότερα
02/09/2015
Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
  ...Κατάντησε Παραμύθι..,ο Νόμος σαν Παραμύθι...
  περισσότερα
21/10/2014
Νέα Μεγάλη Διαγραφή Χρεών
  Σώθηκε και η Δεύτερη Κατοικία
  περισσότερα
11/09/2014
Ολική Διαγραφή των Δανείων
  Με Προστασία της Κατοικίας...
  περισσότερα
05/02/2014
"Διαγράψαμε" τα 6/8 του Χρέους
  Σώθηκε το Σπίτι της ..
  περισσότερα
11/12/2013
"Διαγράψαμε" το 90% του Χρέους
  Η αίτηση έγινε δεκτή στο σύνολό της ...
  περισσότερα
05/06/2013
Μεγάλη Διαγραφή Χρέους
  Διαγραφή Χρέους στο 90% ...
  περισσότερα
08/04/2013
Νέα Διαγραφή Χρέους 335.000
  Διεγράφη το χρέος κι ας υπήρχε κατοικία...
  περισσότερα
16/01/2013
Διαγραφή Χρέους μαμούθ από το Ειρηνοδικείο
  Απαλλαγή από Οφειλή 520.000 ευρώ...
  περισσότερα
28/08/2012
Διαγραφή χρέους 322.000 ευρώ!
  Σημαντική απόφαση διαγραφής χρέους, ύψους 322.000 ευρώ..
  περισσότερα
20/06/2012
"Διαγράψαμε" τα 7/8 του Χρέους
  Νέα απόφαση με σημαντική Διαγραφή Δανείων
  περισσότερα
02/05/2012
Από την Εταιρεία μας και η Πρώτη Απόφαση..
  Η ΠΡΩΤΗ Απόφαση για ρύθμιση χρεών του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων από την Εταιρεία μας.
  περισσότερα
06/03/2012
Τι αλλάζει στις εισπρακτικές εταιρείες
  Πως προστατέυονται οι καταναλωτές
  περισσότερα
22/02/2012
Άλλη μια Διαγραφή Οφειλών Δανειοληπτών
  Τους δόθηκε το δικαίωμα της Δεύτερης ευκαιρίας. Από σήμερα χαμογελούν ξανά.
  περισσότερα
15/01/2012
Αγωγές Κατά Εισπρακτικών
  Από την Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής για τις Πιεστικές Ενοχλήσεις
  περισσότερα
14/12/2011
Δικαίωση Υπερχρεωμένου Ρεθυμνιώτη
  Νέα Δικαίωση Υπερχρεωμένου Οικογενειάρχη στη Κρήτη...
  περισσότερα
08/12/2011
Διαγραφή 250.000 Ευρώ
  Δικαστήριο Διέγραψε Χρέος Δανειολήπτη Ύψους 250.000 Ευρώ
  περισσότερα
28/11/2011
Διαγραφή του 93% των Οφειλών
  Το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων διέγραψε το 93% των χρεών δανειολήπτριας...
  περισσότερα
20/09/2011
Διαγραφή όλων των Οφειλών
  Το Δικαστήριο Απάλλαξε Οφειλέτιδα από το Σύνολο των Οφειλών της...
  περισσότερα
11/08/2011
Η Πρώτη Απόφαση
  Δημοσιεύτηκε η Πρώτη Απόφαση Στη Θεσσαλονίκη
  περισσότερα
05/07/2011
Λειτουργία του blog.virvilis.gr
  Μπορείτε να ενημερωθείτε, να σχολιάσετε και να ρωτήσετε.
  περισσότερα
01/07/2011
Πρώτη Απόφαση ν. 3869/10
  Δικαίωση Για Υπερχρεωμένο Φυσικό Πρόσωπο..
  περισσότερα
  Εγγραφή σε Newsletter
Διεύθυνση Email:
Επιβεβαίωση Email:
:
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
Για σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης και τυχόν υπαγωγή σας στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νέου νόμου επικοινωνήστε μαζί μας.
περισσότερα
 
ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ρυθμίσεις Οφειλών Επιχειρηματιών...
περισσότερα
 
ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η Εταιρεία μας για τις Νομικές σας υποθέσεις προτείνει...
περισσότερα
 
ΨΗΦΙΣΤΕ
Μια πρωτοβουλία που στόχο έχει τη διαγραφή του χρέους της χώρας έχει ξεκινήσει τις τελευταίες εβδομάδες.
περισσότερα
 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Το Τραπεζικό Μας Τμήμα Είναι Έτοιμο....
περισσότερα
 
ΚΑΡΙΕΡΑ
Προϋποθέσεις Συνεργασίας με την Εταιρία μας
περισσότερα
 
ΔΙΩΞΕ ΤΟ ΦΟΒΟ
Η Ψυχολογία Στην Κρίση...
περισσότερα
 
blog.virvilis.gr
Επισκεφθείτε το BLOG μας
περισσότερα