Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
FAQ `S
Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα τις ερωτήσεις για τις οποίες χρειάζεστε περεταίρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες.
 
Οι ερωτήσεις και απαντήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γύρω από θέματα που αφορούν στο άνοιγμα διεθνών τραπεζικών λογαριασμών αλλά και στη γενική πληροφόρηση γύρω από τις διεθνείς τράπεζες και συστήματα.
 
Διεθνείς Τράπεζες και Διεθνείς Τραπεζικοί Λογαριασμοί
 
Τι είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός;
 
Ένας τραπεζικός λογαριασμός είναι ένας λογαριασμός νομισμάτων σε συνεργασία με ένα τραπεζικό ίδρυμα που καταγράφει το ισοζύγιο των χρημάτων που του έχει καταθέσει ο πελάτης. Ένας τραπεζικός λογαριασμός μπορεί να έχει θετικό ή πιστωτικό υπόλοιπο, όπου η τράπεζα κατέχει τα χρήματα αυτά για λογαριασμό του πελάτη της, ή, αρνητικό ή χρεωστικό υπόλοιπο, όπου ο πελάτης οφείλει χρήματα στην τράπεζα. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί σχεδιάζονται για να διευκολύνουν τη διακίνηση ενός μεγάλου αριθμού συναλλαγών που μπορεί να προσφέρουν πιστωτικές είτε χρεωστικές διευκολύνσεις.
 
Τι είναι μια διεθνής τράπεζα;
 
Ο ευρύς ορισμός της διεθνούς τράπεζας, είναι μια τράπεζα που βρίσκεται σε δικαιοδοσία ή χώρα, διαφορετική από τη δικαιοδοσία ή χώρα διαμονής του καταθέτη της.
 
Τι είναι ο διεθνής τραπεζικός λογαριασμός;
 
Ο απλός ορισμός του διεθνή τραπεζικού λογαριασμού είναι, ένας λογαριασμός που τηρείται σε μια τράπεζα που βρίσκεται έξω από τη χώρα διαμονής του καταθέτη της. Συνήθως ένας τέτοιος λογαριασμός βρίσκεται σε χαμηλή φορολογική δικαιοδοσία και προσφέρει ορισμένα οικονομικά ή / και νομικά οφέλη στον κάτοχο του λογαριασμού.
 
Πού θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας διεθνής λογαριασμός;
 
Είναι σημαντικό να επιλεγεί σε ποια δικαιοδοσία θα χρησιμοποιηθεί ο διεθνής λογαριασμός τραπέζης. Η πλειοψηφία των διεθνών δικαιοδοσιών έχει συνετούς, ισχυρούς κανονισμούς ως προς την προστασία των καταθέσεων και τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας τους. Ωστόσο, ορισμένες ποντάρουν στα οφέλη που προσφέρουν στον τομέα της φορολογίας, ενώ άλλοι στην εμπιστευτικότητα και ούτω καθεξής. Αν και όλες οι διεθνείς τράπεζες προσφέρουν ένα συγκριτικά εμπιστευτικό και ασφαλές περιβάλλον, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπογραμμίσουμε ποιοι είναι οι τραπεζικοί στόχοι και μετά να κάνουμε την επιλογή μας ανάλογα.  
 
Ποιος μπορεί να ανοίξει νόμιμα ένα διεθνή τραπεζικό λογαριασμό;
 
Ο καθένας μπορεί να ανοίξει έναν διεθνή τραπεζικό λογαριασμό. Στην πραγματικότητα, οι διεθνείς τραπεζικοί λογαριασμοί χρησιμοποιούνται ευρέως για πολλά χρόνια τόσο από ιδιώτες όσο και από οργανισμούς παγκοσμίως. Επικοινωνήστε με τον λογιστή ή το δικηγόρο σας για να σας ενημερώσει εάν μπορείτε νόμιμα να έχετε έναν διεθνή λογαριασμό.
 
Ποια είναι μερικά από τα γενικά πλεονεκτήματα ενός διεθνή τραπεζικού λογαριασμού;
 
Δεν υπάρχει καμία οριστική απάντηση στο ερώτημα αυτό, μιας και οι συνθήκες που προβαίνει κάθε άτομο στο να δημιουργήσει έναν τέτοιο λογαριασμό είναι μοναδικές, και υπάρχουν άλλωστε τόσοι πολλοί και διαφορετικοί τύποι λογαριασμών που διατίθενται σε τόσες πολλές διαφορετικές τοποθεσίες στον κόσμο, και κάθε μια προσφέρει στον εκάστοτε πελάτη διαφορετικά χαρακτηριστικά και οφέλη! Αλλά για εκπατρισμένους που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, για παράδειγμα, ένας διεθνής λογαριασμός τραπέζης θα μπορούσε να έχει φορολογικά πλεονεκτήματα, όπως το ότι οι τόκοι του διεθνές αυτού τραπεζικού λογαριασμού θα μπορούσαν να καταβληθούν χωρίς την αφαίρεση του φόρου. Άλλα γενικά οφέλη δεν περιορίζονται σε εκπατρισμένους κατόχους λογαριασμών, αλλά μπορεί να περιέχουν την προστασία περιουσιακών στοιχείων, το σχεδιασμό περιουσίας, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την εμπιστευτικότητα, την καλύτερη απόδοση τόκων, τη χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση, την ευκαιρία να αξιοποιήσει ενεργά τα συμφέροντα των επιχειρήσεων του στο εξωτερικό σε χαμηλή έως χωρίς καθόλου δικαιοδοσία φορολογίας, και την παγκόσμια πρόσβαση σε στοιχεία ακίνητης περιουσίας και εισοδήματος.
 
Ποιοί μπορούν να ωφεληθούν από την μετακίνηση των χρημάτων τους σε μια διεθνή τράπεζα;
 
Ακόμη κι εσείς θα μπορούσατε να επωφεληθείτε, εάν σχεδιάζετε να μεταναστεύσετε ή να συνταξιοδοτηθείτε στο εξωτερικό, ή ζείτε ήδη σε άλλη χώρα. Μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε, αν έχετε σπίτια ή άλλες δεσμεύσεις σε περισσότερες από μία χώρες. Εάν ζείτε σε μια χώρα η οποία είναι πολιτικά και οικονομικά ασταθής, μπορείτε να επιλέξετε να τοποθετήσετε τα χρήματά σας σε μια διεθνή τράπεζα, προκειμένου να προστατεύσετε τα περιουσιακά σας στοιχεία με αποτελεσματικό τρόπο.
 
Είναι εύκολο να διατηρώ λογαριασμό σε μια διεθνή τράπεζα;
 
Ναι. Με το Internet, το e-mail, το φαξ και το τηλέφωνο, καθώς και τη χρήση των ΑΤΜ, τα χρήματά σας είναι εξίσου προσβάσιμα όπως με τον τοπικό σας τραπεζικό λογαριασμό. Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να μεταφέρετε τα χρήματά σας σε όλο τον κόσμο μέσω ηλεκτρονικής διαχείρισης του λογαριασμού σας (e-banking), όπου και αν βρίσκεστε.
 
Είμαι υποχρεωμένος να καταβάλω φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματα που διατηρώ σε μια διεθνή τράπεζα;
 
Ορισμένες χώρες απαιτούν από τους κατοίκους να δηλώνουν το εισόδημά τους σε παγκόσμια βάση, έτσι ώστε ο φόρος να είναι πληρωτέος στο σύνολο του εισοδήματός τους. Ακόμη περισσότερες χώρες δεν έχουν περιορισμούς σχετικά με επιχειρησιακά συμφέροντα, τις επενδύσεις ή τους τραπεζικούς λογαριασμούς που υπάρχουν, παραμένει δική σας ευθύνη αν θα δηλώσετε το εισόδημά σας στην χώρα που διαμένετε. Εάν είστε κάτοικος χώρας που δεν έχει απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων ή έχετε επαναπατριστεί, δε χρειάζεται να δηλώσετε το εισόδημα που κερδίζετε. Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε τον δικηγόρο ή το λογιστή σας για το σχεδιασμό των φορολογικών σας αναγκών και τις απαιτήσεις του.
 
Πώς μπορώ να ανοίξω και να αποκτήσω πρόσβαση στον διεθνή τραπεζικό μου λογαριασμό;
 
Σε γενικές γραμμές δεν χρειάζεται να επισκεφθείτε τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να ανοίξετε ένα λογαριασμό, αλλά ούτε να ταξιδέψετε στη χώρα αυτή για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή. Οι περισσότεροι διεθνείς τραπεζικοί λογαριασμοί που παρέχονται μέσω των νόμιμων διαδικασιών, σας επιτρέπουν να εκτελέσετε όλες τις τραπεζικές σας συναλλαγές μέσω του διαδικτύου, του e-mail, του ταχυδρομείου, του φαξ ή του τηλεφώνου. Επιπλέον, αρκετοί διεθνείς τραπεζικοί λογαριασμοί προσφέρουν πλήρεις υπηρεσίες χρεωστικών καρτών που σας επιτρέπουν την εύκολη και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σας ανά πάσα στιγμή.
 
Πώς μπορώ να ανοίξω και να αποκτήσω πρόσβαση σε ένα διεθνή τραπεζικό λογαριασμό;
 
Έχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για το άνοιγμα διεθνών τραπεζικών λογαριασμών. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις απορίες σας και να σας συμβουλέψουμε σε ότι χρειάζεστε.
 
Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό κατάθεσης για το άνοιγμα ενός διεθνή τραπεζικού λογαριασμού;
 
Όλα εξαρτώνται από το ποια τράπεζα και τι είδους λογαριασμό θα επιλέξετε. Με ορισμένες τράπεζες και ορισμένους τύπους λογαριασμών είναι δυνατό να ξεκινήσετε με μια κατάθεση των 500€, ενώ υπάρχουν άλλες τράπεζες που θα απαιτήσουν τουλάχιστον 200.000€ ή και περισσότερα.
 
Σε ποια νομίσματα μπορώ να ανοίξω έναν διεθνή τραπεζικό λογαριασμό;
 
Οι λογαριασμοί είναι διαθέσιμοι σε όλα τα κύρια νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων των ελβετικών φράγκων, της στερλίνας, του δολαρίου ΗΠΑ και των ευρώ.
 
Τι είδους έγγραφα απαιτούνται για το άνοιγμα ενός διεθνή τραπεζικού λογαριασμού;
 
Οι περισσότερες τράπεζες θα απαιτήσουν τα έγγραφα ταυτότητάς σας, όπως το επικυρωμένο διαβατήριό σας (υπάρχον και ισχύον) και ένα / δύο αντίγραφα του πιο πρόσφατου τραπεζικού σας λογαριασμού, ως αποδεικτικά της κύριας κατοικίας σας και χώρας διαμονής. Φυσικά, μπορεί να σας ζητηθεί να γίνει περαιτέρω έλεγχος, όποτε και αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Επιπλέον, ορισμένες διεθνείς τράπεζες έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν μια συστατική επιστολή από την παρούσα τράπεζά σας, όμως αυτό πάλι εξαρτάται από την επιλογή της τράπεζας που θα κάνετε.
 
Πόσο καιρό χρειάζεται για να ανοιχθεί ένας διεθνής τραπεζικός λογαριασμός;
 
Συνήθως χρειάζονται από 3 έως 28 ημέρες (μετά την υποβολή των εγγράφων και των εντύπων που απαιτούνται από την τράπεζα επιλογής), αλλά αυτό είναι κάτι που ποικίλει ανάλογα από διάφορους παράγοντες. Ωστόσο, εμείς δεσμευόμαστε να ολοκληρώσουμε την αίτησή σας στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
 
Ποιος θα έχει τον έλεγχο του τραπεζικού μου λογαριασμού;
 
Μόνο εσείς έχετε τον έλεγχο του τραπεζικού σας λογαριασμού, ως υπογράφων. Είναι απολύτως και μόνο δική σας απόφαση εάν επιθυμείτε να ορίσετε κάποιον άλλον συνδικαιούχο στο λογαριασμό σας.
 
Μόλις προχωρήσω στην πληρωμή θα μπορέσω να έχω τον προσωπικό μου τραπεζικό λογαριασμό;
 
Δεν αγοράζετε λογαριασμό, όπως και εμείς δεν πουλάμε τραπεζικούς λογαριασμούς, ούτε οι τράπεζες πωλούν τραπεζικούς λογαριασμούς. Εμείς παρέχουμε μια υπηρεσία που αναλαμβάνει τη σύστασή σας στην τράπεζα καθώς και την παροχή συμβουλών δεδομένης της γνώσης και σχέσης μας με τις συνεργαζόμενες διεθνείς τράπεζες και είμαστε κοντά σας για να σας καθοδηγήσουμε στην επιλογή της τράπεζας, στην επιλογή του λογαριασμού και στη διαδικασία που απαιτείται για την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, τα έντυπα των αιτήσεων, κλπ. που θα χρειαστούν για να ανοίξετε τον προσωπικό σας διεθνή τραπεζικό λογαριασμό.
 
Τι θα συμβεί, αν μια τράπεζα αρνηθεί να ανοίξει το λογαριασμό μου;
 
Σε μια τέτοια ατυχή στιγμή, εμείς θα μεσολαβήσουμε ώστε η αίτησή σας να προχωρήσει σε κάποια άλλη τράπεζα, χωρίς επιπλέον κόστος.
 
Είναι ασφαλείς οι διεθνείς τραπεζικοί λογαριασμοί;
 
Απολύτως. Εμείς θα σας προτείνουμε καθιερωμένες, αξιόπιστες, με μετρήσιμα στοιχεία τράπεζες και διεθνή παρουσία, που ορισμένες έχουν υπάρξει για 100 χρόνια ή περισσότερο, έχουν στιβαρά πάγια και περιουσιακά στοιχεία και έχουν αποδειχθεί ότι είναι προσανατολισμένες στις υπηρεσίες που παρέχουν. Εφ 'όσον οι λογαριασμοί ανοίγονται σε μια τράπεζα που σας έχουμε συστήσει, να είστε σίγουροι πως τα χρήματα του προσωπικού σας λογαριασμού θα είναι ασφαλή και προστατευμένα.

Μπορώ να δω τον διεθνή τραπεζικό μου λογαριασμό και τις επενδύσεις μου online;
 
Ασφαλώς. Οι περισσότερες τράπεζες προσφέρουν υπηρεσία Internet Banking, η οποία σας δίνει άμεσο έλεγχο των χρημάτων σας, οπουδήποτε και αν βρίσκετε στον κόσμο, οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα χρήματά σας από μακριά, από όπου και αν βρίσκεστε σε απευθείας σύνδεση.
 
Θα μπορώ να έχω χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ώστε να έχω πρόσβαση στον τραπεζικό μου λογαριασμό;
 
Ναι. Οι περισσότερες από τις τράπεζες θα σας εκδώσουν χρεωστική κάρτα την οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε για αναλήψεις από ΑΤΜ ή να πραγματοποιείτε τις αγορές σας.
 
Τι είναι το τραπεζικό απόρρητο;
 
Τράπεζα απορρήτου (ή τραπεζικό απόρρητο) είναι μια νομική αρχή σύμφωνα με την οποία οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες των πελατών τους, μέσω της χρήσης αριθμητικών τραπεζικών λογαριασμών ή με άλλο τρόπο. Αποτελεσματικό τραπεζικό απόρρητο επιτυγχάνεται καλύτερα σε ορισμένες χώρες, όπως η Αυστρία, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ κλπ. ή σε φορολογικούς παραδείσους, όπου διεθνείς τράπεζες τηρούν εθελοντικά ή θεσμοθετημένα τα επίπεδα της ιδιωτικής ζωής.
 
Τι είναι το Private Banking;
 
Private Banking είναι ένας όρος που αναφέρεται σε σημαντικές θεσμικές τράπεζες που προσφέρουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε ιδιώτες. Ιστορικά, το Private Banking παρέχεται σαν αποκλειστικότητα, σε άτομα της ανώτατης οικονομικής τάξης με χρηματική ρευστότητα πάνω από 1 εκατομμύρια δολάρια, αν και πλέον μπορεί κανείς να ανοίξει λογαριασμό PrivateBanking με όχι περισσότερο από 50.000 δολάρια. Η Διεύθυνση του Private Banking ενός ιδρύματος, μπορεί να παρέχει διάφορες υπηρεσίες όπως τη διαχείριση του πλούτου, την αποταμίευση, την κληρονομιά και το φορολογικό σχεδιασμό για τους πελάτες της.
 
Τι είδους αποδόσεις μπορώ να έχω από το διεθνή τραπεζικό μου λογαριασμό;
 
Αυτό εξαρτάται από την τράπεζα, το νόμισμα, το ποσό και το είδος του λογαριασμού σας με την τράπεζα. Συνήθως από 0% έως 4%, ανάλογα με την εκάστοτε τράπεζα. Η SUMIT, με εμπειρία σε θέματα συμβουλευτικής χρηματοοικονομικής, είναι έτοιμη να σας βοηθήσει σε οποιοδήποτε θέμα έχει να κάνει με την ισχύουσα φορολογία σε διάφορες χώρες που μπορείτε να διατηρήσετε το διεθνή σας τραπεζικό λογαριασμό.

on line αίτηση
 

Για περισσότερα επικοινωνήστε με την εταιρεία μας και δώστε απάντηση
στα ερωτήματα που σας απασχολούν

ΚΑΝΤΕ CLICK ΕΔΩ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:  2294049597 & 2294045287