Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
Διεθνής τραπεζικός λογαριασμός, είναι ο λογαριασμός που έχει ανοιχθεί στη δικαιοδοσία εκτός της χώρας διαμονής του εκάστοτε δικαιούχου του λογαριασμού. Οι διεθνείς τραπεζικοί  λογαριασμοί ανοίγονται για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες ενός καταθέτη για οικονομικούς ή και νομικούς λόγους, με οφέλη ελκυστικά για τον δικαιούχο που θα αποφασίσει να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση.on line αίτηση
 
 

Οι λόγοι που οδηγούν στο άνοιγμα ενός διεθνή τραπεζικού λογαριασμού είναι συνήθως οι παρακάτω:

 
Μεγαλύτερη προστασία της ιδιωτικής ζωής του δικαιούχου
 
Χαμηλή ή μηδενική φορολογία των ποσών που έχουν κατατεθεί
 
Προστασία από τις πολιτικές, τοπικές και οικονομικές αστάθειες της χώρας διαμονής του δικαιούχου
 
Η διαδικασία ανοίγματος ενός διεθνή τραπεζικού λογαριασμού είναι αρκετά εύκολη και γρήγορη όταν γίνει από έναν εξειδικευμένο συνεργάτη, όπως η virvilis financial solutions.

Οι περισσότερες διεθνείς τράπεζες δεν δέχονται πελάτες εάν δεν έχουν συσταθεί πρώτα από κάποια εταιρία συνεργαζόμενη με αυτές ή από κάποιον άλλο τραπεζικό οργανισμό. Η virvilis financial solutions αναλαμβάνει να σας συμβουλεύσει, να σας συστήσει και να σας καθοδηγήσει στο να δημιουργήσετε τον δικό σας διεθνή τραπεζικό λογαριασμό.


ΤΑ 3 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΙΝΑΙ:Για on-line αίτηση συμπληρώστε τα πεδία της αίτησης

Για περισσότερα πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας 

ΚΑΝΤΕ CLICK ΕΔΩ ή ΚΑΛΕΣΤΕ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:  2294049597 & 2294045287
                          (8 γραμμές)