Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Καταθέσεις

Εύχρηστοι και ευέλικτοι λογαριασμοί καταθέσεων μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών θα σας προταθούν από την Εταιρία μας, με σκοπό να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Επιλέξτε μαζί μας το λογαριασμό που σας ταιριάζει, μέσα από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, και απολαύστε τα προνόμια που σας προσφέρουν.

Καταθέσεις για Επιχειρήσεις

1. Καταθέσεις Όψεως
 
Αυτή η μορφή καταθέσεων είναι συνήθως άτοκη και σας παρέχει απόλυτη ασφάλεια στη διακίνηση των χρηματικών ποσών της επιχείρησής σας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Με το άνοιγμα ενός λογαριασμού καταθέσεων όψεως σας παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών, ενώ παράλληλα σας προσφέρεται ένας μεγάλος αριθμός προνομίων που αφορούν την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας: μισθοδοσία υπαλλήλων, αναλυτική ενημέρωση της κίνησης του λογαριασμού, αυτόματη εξόφληση λογαριασμών Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.ΑΠ. κ.λπ. με πάγια εντολή , δωρεάν κάρτα αναλήψεων ή/και αγορών VISA debit.
 
2. Προνομιακός Επιχειρήσεων
 
Ένας ευέλικτος και προνομιούχος λογαριασμός, ο οποίος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιοτική εξυπηρέτηση και κυρίως στη μέγιστη απόδοση των χρηματικών διαθεσίμων της επιχείρησής σας. Σας προσφέρει υψηλά, κλιμακούμενα επιτόκια, ανάλογα με το μέσο διαθέσιμο υπόλοιπο, όπως αυτό διαμορφώνεται κατά την περίοδο του εκτοκισμού.
 
Παράλληλα με τη δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών, σας προσφέρεται ένας μεγάλος αριθμός προνομίων που αφορούν την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας: μισθοδοσία υπαλλήλων, αναλυτική ενημέρωση της κίνησης του λογαριασμού, αυτόματη εξόφληση λογαριασμών Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.ΑΠ. κ.λπ. με πάγια εντολή, δωρεάν κάρτα αναλήψεων ή/και αγορών VISA debit.
 
Το επιτόκιο υπολογίζεται σε ολόκληρο το ποσό της κατάθεσης και κυμαίνεται:

Από € 0 έως € 9.000,00 0,20%
Από € 9.000,01 έως € 30.000,00 0,35%
Από € 30.000,01 έως € 88.000,00 0,45%
Από € 88.000,01 έως € 147.000,00 0,80%
Από € 147.000,01 και άνω 1,30%

3. Υπερανάληψη
 
Με το συγκεκριμένο προϊόν προσφέρεται στις μικρές επιχειρήσεις δυνατότητα υπερανάληψης (overdraft) στο λογαριασμό όψεώς τους, με σκοπό τη διασφάλιση της κάλυψης προσωρινών τους αναγκών όταν το τρέχον υπόλοιπο του λογαριασμού όψεως δεν επαρκεί για την άμεση ανταπόκριση σε αυτές.
 
Το  Υπερανάληψη απευθύνεται σε μικρές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, με τουλάχιστον 2 έτη λειτουργίας, και με ετήσιο κύκλο εργασιών από €50.000 έως €3.000.000.
 
Συμφέροντες όροι:
 
Μείωση του κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του πελάτη απ΄ όπου και εάν προέρχεται (μεταχρονολογημένες επιταγές, πληρωμές με πάγια εντολή, μισθοδοσία κ.λπ.).
Καλύτερη διαχείριση κόστους καθώς γίνεται χρήση του ορίου μόνο όταν υπάρχει ταμειακή ανάγκη.
Πιστωτικό όριο έως το 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών με ελάχιστο ύψος χρηματοδότησης €5.000 και ανώτερο ποσό €50.000.
Ευελιξία και ευκολία στην διαχείριση του λογαριασμού
Ειδική προσφορά  με ιδιαίτερα προνομιακό επιτόκιο που καθορίζεται από το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων της Τράπεζας (Β.Ε.Χ σήμερα 8,90%) + εισφορά του Ν. 128/75 (σήμερα 0,60%) και χωρίς έξοδα αξιολόγησης.
 
 
4. ΈξυπνοΤαμείο
 
Εσείς επικεντρώνεστε στη λειτουργία και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας, ενώ το Έξυπνο Ταμείο διαχειρίζεται τα μετρητά σας, ώστε να εξασφαλίζετε υψηλή απόδοση και τη ρευστότητα που χρειάζεστε σε καθημερινή βάση.
 
Το Έξυπνο Ταμείο είναι η καταθετική πρόταση-υπηρεσία για μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δουλεύει για το συμφέρον σας!
 
Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι:
 
Να ανοίξετε ένα λογαριασμό όψεως που γίνεται το ΈξυπνοΤαμείο της επιχείρησής σας
Να καθορίσετε:
Το «ποσό ασφαλείας» που χρειάζεται να παραμένει στο λογαριασμό για τις καθημερινές συναλλαγές σας
Τις ημέρες που έχετε αυξημένες υποχρεώσεις (π.χ. προμηθευτές, ενοίκια, μισθοδοσία)
 
 
Από εκεί και πέρα, αναλαμβάνει το ΈξυπνοΤαμείο ώστε να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα ταμειακά σας διαθέσιμα, εξασφαλίζοντας παράλληλα μεγιστοποίηση των αποδόσεών σας.
 
Βασικά χαρακτηριστικά-πλεονεκτήματα και παροχές:
 
Σε καθημερινή βάση καταθέτετε τα ταμειακά σας διαθέσιμα, και τα ποσά που υπερβαίνουν το «ποσό ασφαλείας» μεταφέρονται σε μία ειδική τρίμηνη προθεσμιακή κατάθεση, ώστε να εξασφαλίζετε υψηλές αποδόσεις
Τις ημέρες αυξημένων υποχρεώσεων, θα μεταφέρει αυτόματα ποσό της προθεσμιακής κατάθεσης στο λογαριασμό όψεως για τις πληρωμές σας και μετά την εξόφλησή τους, το υπόλοιπο ποσό θα το επανατοποθετεί στην προθεσμιακή σας κατάθεση
 
Μπορείτε να τροποποιείτε όποτε θέλετε τις εντολές σας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:
 
Ελάτε να μιλήσουμε από κοντά
ή Τηλεφωνήστε μας
2294049597 &  2294045287