Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Leasing

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING)

Χρηματοδοτική Μίσθωση είναι μία συμφωνία βάσει της οποίας η Εταιρεία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing), διατηρώντας την ιδιοκτησία ενός περιουσιακού στοιχείου, παραχωρεί τη χρήση του στο Μισθωτή – Πελάτη για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο έναντι καταβολής μισθωμάτων.
Η Χρηματοδοτική Μίσθωση είναι δηλαδή ένα εργαλείο με σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα, το οποίο προσφέρει εναλλακτικές χρηματοδοτικές λύσεις σε επενδυτικές προτάσεις, εξασφαλίζοντας τη χρήση κάθε είδους εξοπλισμού ή ακινήτου στον επενδυτή.

ΤΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ LEASING

Κάθε είδους εξοπλισμός, μηχανήματα ή ακίνητα που χρησιμοποιούνται για βιομηχανικό, βιοτεχνικό ή επαγγελματικό σκοπό, όπως:

 • Διάφορος μηχανολογικός εξοπλισμός.
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός γραφείων και καταστημάτων, έπιπλα κ.λπ.
 • Μέσα μεταφοράς (Λεωφορεία, Φορτηγά, Θάλαμοι, Βυτία, Επιβατηγά Αυτοκίνητα κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται από Εταιρείες ή Επαγγελματίες.
 • Μηχανήματα τεχνικών έργων (εκσκαφείς, γερανοί, φορτωτές, χωματουργικά κ.λπ.)
 • Ιατρικά μηχανήματα και τεχνολογικός εξοπλισμός.
 • Ακίνητα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ LEASING

 • Τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως λειτουργικές δαπάνες κι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του Μισθωτή.
 • Τα μισθώματα προσαρμόζονται στο cash-flow της εταιρείας του.
 • Ο πελάτης δεν καταβάλλει αμέσως το Φ.Π.Α., αλλά κατά τη διάρκεια της σύμβασης leasing.
  Διατηρεί ή βελτιώνει τη ρευστότητα της εταιρείας του.
 • Δεν απαιτούνται, κατά κανόνα, εμπράγματες εξασφαλίσεις.
 • Μπορεί να χρηματοδοτήσει μέχρι και το 100% της αξίας του εξοπλισμού του, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μεταφοράς και εγκατάστασης.
 • Διευκολύνεται στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και των ταμειακών προγραμμάτων του.
 • Προκειμένου για ακίνητα, δεν υφίσταται ο κίνδυνος της αναπροσαρμογής του ενοικίου από τον ιδιοκτήτη, καθώς και της ιδιόχρησης ή της καταβολής «αέρα».
 • Διατηρεί τα κίνητρα των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, όπως και των Προγραμμάτων της Ε.Ε.

ΓΙΑΤΙ LEASING ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Στη συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά η Εταιρία μας συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που την διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό, όπως:

 • Άριστη οργάνωση και στελέχωση, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετεί τον πελάτη παντού στην Ελλάδα, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, απλά, γρήγορα και με συνοπτικές διαδικασίες.
 • Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με άριστη γνώση της αγοράς.
 • Υποστήριξη
 • Υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Προσαρμογή των προσφερόμενων προγραμμάτων LEASING, στις ανάγκες του πελάτη.
 • Άμεση και άρτια εξυπηρέτηση του πελάτη κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
 • Διεθνής εμπειρία και τεχνογνωσία.
 • Εξυπηρέτηση μετά την πώληση (after sale service) σε όλη τη διάρκεια του δανείου και μέχρι την αποπληρωμή του, για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη μείωση του συνολικού κόστους δανεισμού.
Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας και θα σας βοηθήσουμε
να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα Leasing

ΚΑΝΤΕ CLICK ΕΔΩ