Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Στεγαστικά Δάνεια

Με τον όρο στεγαστικό δάνειο εννοούμε την χορήγηση πίστωσης σε κάποιον ιδιώτη έτσι ώστε να προβεί στην απόκτηση κάποιου ακινήτου ή την επισκευή του, στην αγορά οικοπέδου, την αγορά επαγγελματικής στέγης ή για την αναχρηματοδότηση μεταφορά στεγαστικών δανείων που έχουν χορηγηθεί από άλλες τράπεζες.

Για την αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου προς την τράπεζα υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις:

 

  • Τοκοχρεωλυτικά στεγαστικά δάνεια. Σ' αυτή την περίπτωση στεγαστικού δανείου ο υπόχρεος θα πρέπει να καταβάλει κάθε μήνα στην τράπεζα το ποσό της δόσης που αναλογεί στο δάνειο που έχει λάβει. Η δόση περιλαμβάνει ένα μέρος των τόκων και ένα μέρος του κεφαλαίου. Στο αρχικό στάδιο αποπληρωμής του τοκοχρεωλυτικού δανείου ο πελάτης καλείτε να τακτοποιεί μεγαλύτερο ποσοστό τόκων και μικρότερο κεφαλαίου και προς το τέλος του δανείου η σχέση αυτή αντιστρέφεται με αποτέλεσμα να πληρώνει περισσότερο κεφάλαιο και λιγότερο τόκο.
  • Στεγαστικά δάνεια τοκοπληρωμής. Σ' αυτή την περίπτωση στεγαστικού δανείου ο υπόχρεος τακτοποιεί κάθε μήνα τους τόκους που αναλογούν στο κεφάλαιο. Όσο αφορά στην αποπληρωμή του κεφαλαίου τακτοποιείται μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
    Η διαδικασία αυτή έχει ως εξής: ο πελάτης καταβάλλει στην ασφαλιστική εταιρεία το ποσό το οποίο θα κατέθετε και στην τράπεζα. Η ασφαλιστική εταιρεία από μέρος της ασχολείται με την επένδυση αυτών των χρημάτων και βάσει των αποδόσεων τακτοποιείτε και η οφειλή προς την τράπεζα. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να υπάρξει πιο άμεση πληρωμή του στεγαστικού δανείου. Για να γίνει αυτό βέβαια θα πρέπει να γίνει σωστή τοποθέτηση των χρημάτων.

    Και στις 2 περιπτώσεις αποπληρωμής στεγαστικού δανείου προς εξασφάλιση της τράπεζας το χρηματοδοτούμενο ακίνητο ή και κάποιο άλλο ακίνητο, προσημειώνεται και αποτελεί 'κτήμα' της τράπεζας μέχρι την αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου.

     
  • Η σύγχρονη σειρά από ευέλικτα Στεγαστικά Δάνεια των συνεργαζόμενων με την Εταιρία μας Τραπεζών, δίνει ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές λύσεις για να αποκτήσετε το σπίτι που ονειρεύεστε και με δικαίωμα απόκτησης ανοικτού δανείου.

Για να μπορείτε να προγραμματίζετε κάθε μήνα τα έξοδά σας και να είστε ελεύθεροι να κάνετε σχέδια για το μέλλον, σας προσφέρουμε τα Στεγαστικά Σταθερά, με σταθερή δόση για περίοδο 1, 2, 3, 4, 5 και 10 ετών, ανεξάρτητα από τις μεταβολές των επιτοκίων. Επιπλέον, σας δίνουμε τη δυνατότητα να ανανεώσετε την περίοδο σταθερού επιτοκίου μετά τη λήξη της. 

Τα Κυμαινόμενα στεγαστικά δάνεια σας βοηθάνε να ακολουθείτε τις τάσεις της αγοράς, και να μπορείτε να εκμεταλλεύεστε άμεσα τις αλλαγές των επιτοκίων, επιλέγοντας το νόμισμα του δανείου σας, Ευρώ ή Ελβετικό (CHF). Τα κυμαινόμενα επιτόκια συνδέονται άμεσα με το διατραπεζικό επιτόκιο Euribor/Libor.

Σας προσφέρουμε και επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια για αγορά και κατασκευή πρώτης κατοικίας, με την επιδότηση του ελληνικού δημοσίου, σε όλους εσάς που πληρείτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται ανάλογα με την οικογενειακή σας κατάσταση, το ετήσιο εισόδημά σας και την αντικειμενική αξία του ακινήτου.

Επιδοτούμενο στεγαστικό δάνειο (επιδότηση Ελληνικού Δημοσίου) έως το 100% της αξίας του ακινήτου με σκοπό αγορά, κατασκευή ή αποπεράτωση πρώτης κατοικίας.

Το ελάχιστο ποσό δανείου είναι τα 15.000€ και η διάρκεια αποπληρωμής μπορεί να φτάσει μέχρι τα 40 χρόνια, ενώ έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο ανάλογα με τις ανάγκες σας.

 

Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας και θα σας βοηθήσουμε
να επιλέξετε το κατάλληλο δάνειο για τις ανάγκες σας


ΚΑΝΤΕ CLICK ΕΔΩ