Αναζήτηση Ακινήτου
Τύπος Ακινήτου:
     
Περιοχή:
   
 
 
 
     
Από:
Έως:
 
Από:
Έως:
 
 
 
  Αναζήτηση κωδικού
Κωδικός Ακινήτου:
 
 
  Κατηγορίες Ακινήτων
  Κατοικίες
  Ενοικιάσεις Κατοικιών
  Εξοχικές Κατοικίες
  Οικόπεδα
  Οικόπεδα - Εκτός Σχεδίου
  Επαγγελματικά Οικόπεδα
  Επαγγελματικοί Χώροι
  Ενοικιάσεις Επαγγελματικών Χώρων
  Βιομηχανικά Ακίνητα
  Τουριστικά Ακίνητα
  Ειδικά Ακίνητα
 
 
Αγοραστής-Πωλητής

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

 • Έξοδα δικηγόρου για έλεγχο τίτλων
  Περίπου 1% επί της τιμής αγοράς
 • Έξοδα δικηγόρου για παράσταση
  Μέχρι 44.020€ 1%
  Από 44.021€ - 1.500.000€ 0,5%
  Από 1.500.001€ υπάρχει περαιτέρω μείωσης.
 • Έξοδα Συμβολαιογράφου
  1,2% επί της μεγαλύτερης δηλωμένης αξίας στο συμβόλαιο, πλέον 200-300€ για τα υπόλοιπα έξοδα ( ήτοι αντίγραφα, δηλώσεις κ.λ.π.)
 • Έξοδα Υποθηκοφυλακείου
  4,75 τοις χιλίοις πλέον 50€ περίπου
 • Έξοδα Προσημείωσης
  7,75 τοις χιλίοις πλέον 50€ περίπου.
 • Φόρος μεταβίβασης
  Μέχρι 15.000€ 9% ή 7% εάν το ακίνητο είναι σε περιοχή που δεν έχει Π.Υ.
  Από 15.001€ 11% ή 9% εάν το ακίνητο είναι σε περιοχή που δεν έχει Π.Υ.
 • Φ.Π.Α
  19% για νεόδμητα με άδεια οικοδομής από 01/01/2006. Απαλλάσσεται η αγορά Α΄ κατοικίας

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΩΛΗΤΗ

 • Έξοδα δικηγόρου για παράσταση
  Μέχρι 44.020€ 1%
  Από 44.021€ - 1.500.000€ 0,5%
  Από 1.500.001€ υπάρχει περαιτέρω μείωσης.
 • Φ.Α.Υ
  Από 01/01/2006 ο πωλητής θα επιβαρύνεται με Φόρο Αυτόματου Υπερτιμήματος, με κλιμακούμενο συντελεστή, σε σχέση με το έτος αγοράς και το έτος πώλησης.

  Αναλυτικότερα...


  ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
   
   
  Φ.Μ.Α. (Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων) - [επιβαρύνει τον αγοραστή]:
   
  Για αγορασθέντα ΠΡΙΝ το 2006 ο φόρος υπολογίζεται στην αξία του συμβολαίου, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον συμβολαιογράφο του αγοραστή. Στην αγορά κατοικίας, για τα πρώτα 15.000€ το ποσοστό του φόρου είναι 9%, ενώ για το υπόλοιπο ποσό είναι 11%. Σε περιοχές όπου δεν υπάρχει Πυροσβεστική Υπηρεσία, τα παραπάνω ποσοστά μειώνονται κατά 2%, γίνονται δηλ. 9% και 7% αντίστοιχα. Από τον φόρο αυτό απαλλάσσεται η πρώτη κατοικία, έως ποσού 65.000€ για τον άγαμο, 100.000€ για τον έγγαμο, 20.000€ για κάθε ένα από τα 2 πρώτα παιδιά και 30.000€ για το τρίτο παιδί. Στο ποσό του φόρου που προκύπτει επιβάλλεται δημοτικός/κοινοτικός φόρος 3%. Τα αντίστοιχα ποσά για αγορά οικοπέδου, διαφοροποιούνται προς τα κάτω. Ο ΦΜΑ καταβάλλεται από τον αγοραστή στη ΔΟΥ πριν από τη σύνταξη του συμβολαίου, ώστε κατά την υπογραφή του να υπάρχει το αποδεικτικό πληρωμής του φόρου.
   
  Για ακίνητα που έχουν αγορασθεί μετά την 1/1/2006 ο αγοραστής καταβάλει μόνο τέλος μεταβίβασης ακινήτων 1%.
   
   
   
  Τ.Α.Π. (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) [οφείλεται από τον Πωλητή]:
   
  Ο συντελεστής καθορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο της περιοχής, από 0,25‰ ως 0,35‰ περίπου.
   
   
  ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ:
   
   
  Τα δικαιώματα του Υποθηκοφυλακείου καθορίζονται σε 4,5‰ της αξίας του ακινήτου όπως εμφανίζεται στο συμβόλαιο και επιβαρύνουν τον αγοραστή. Κάθε πιστοποιητικό που εκδίδεται στοιχίζει περίπου 10€. 
   
   
  ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ:
   
  Τα έξοδα αυτά ανέρχονται στο 2% επί του πραγματικού τιμήματος και επιβαρύνονται με 23% ΦΠΑ. Η πληρωμή γίνεται κατά την υπογραφή του συμβολαίου. 
   
   
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ:
   
  Για αγοραπωλησίες ακινήτων επειδή το τίμημα είναι συνήθως υψηλό, απαιτείται η παράσταση των δικηγόρων του πωλητή και ιδιαίτερα του αγοραστή. Η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή έκαστου, ανέρχεται σε 1% για τα πρώτα 44.020€ και σε 0,5% για το ποσό μέχρι 1.467.351€. Το ποσοστό σταδιακά μειώνεται για το υπόλοιπο ποσό του τιμήματος. Ο αγοραστής επιβαρύνεται και με την αμοιβή του δικηγόρου του για τον έλεγχο των τίτλων. Η παράσταση δικηγόρου είναι εκ του νόμου υποχρεωτική στις πωλήσεις και στις δωρεές εφόσον η αξία του ακινήτου είναι άνω των 29.347 € για τα εντός Αττικής ακίνητα ή άνω των 11.738,80 € για τα εκτός Αττικής ακίνητα. Η παράσταση είναι υποχρεωτική τόσο για τον πωλητή ή δωρητή όσο και για τον αγοραστή ή δωρεοδόχο.
   
   
  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ:
   
   
  Τα συμβολαιογραφικά έξοδα επιβαρύνουν τον αγοραστή και ανέρχονται σε 1,20% της αξίας του συμβολαίου πλέον 130€. Στο ποσό που προκύπτει, αναλογεί 9% στο Ταμείο Νομικών, 6% στο Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων, και 85% στην αμοιβή του συμβολαιογράφου. Τα αντίγραφα χρεώνονται επιπλέον 9,27€.
   
   
  ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ:
   
  Αν η αγορά πραγματοποιηθεί με τραπεζικό δάνειο με προσημείωση ακινήτου, το ποσοστό που επιβαρύνεστε για τη μετεγγραφή της προσημείωσης στο Υποθηκοφυλακείο ανέρχεται στο ποσοστό 0,75-0,80% επί της αξίας της προσημείωσης ενώ η τελευταία μπορεί να υπερβαίνει την αξία του δανείου κατά 120%.
   
   
  Λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις και δικαιώματα αγοραστή ακινήτου:
   
  • Είναι υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου (ΦΜΑ) και να καταβάλει τον φόρο που ενδεχομένως προκύπτει. Υποβάλλεται από κοινού με τον πωλητή και πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και από τους δύο.
   
  • Ο αγοραστής δικαιούται να απαλλαγεί από τον φόρο μεταβίβασης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, εφόσον ικανοποιεί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. 
   
  • Εάν διαφωνείτε με το ύψος του φόρου μεταβίβασης, μπορείτε να προσφύγετε στα Φορολογικά Δικαστήρια εντός 20 ημερών από την υποβολή της δήλωσης.
   
  • Η δήλωση υποβάλλεται από τον αγοραστή ή εκπρόσωπό του στο τμήμα Κεφαλαίου της ΔOY που υπάγεται το ακίνητο.
   
  • Τόσο ο αγοραστής όσο και ο πωλητής πρέπει να έχουν ΑΦΜ.
   
  • Η δήλωση ΦΜΑ υποβάλλεται πριν την υπογραφή του συμβολαίου.
   
  • Ο ΦΜΑ καταβάλλεται μαζί με την υποβολή της σχετικής δήλωσης. Αν το ποσό του φόρου είναι μέχρι 880,41 Ευρώ, ο φόρος πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά. Εάν το ποσό είναι μεγαλύτερο, πρέπει να καταβληθεί τραπεζική επιταγή.