Αναζήτηση Ακινήτου
Τύπος Ακινήτου:
     
Περιοχή:
   
 
 
 
     
Από:
Έως:
 
Από:
Έως:
 
 
 
  Αναζήτηση κωδικού
Κωδικός Ακινήτου:
 
 
  Κατηγορίες Ακινήτων
  Κατοικίες
  Ενοικιάσεις Κατοικιών
  Εξοχικές Κατοικίες
  Οικόπεδα
  Οικόπεδα - Εκτός Σχεδίου
  Επαγγελματικά Οικόπεδα
  Επαγγελματικοί Χώροι
  Ενοικιάσεις Επαγγελματικών Χώρων
  Βιομηχανικά Ακίνητα
  Τουριστικά Ακίνητα
  Ειδικά Ακίνητα
 
 
Μεσιτικές Αμοιβές
Αγοραστή-Πωλητή
Μεσιτικές Αμοιβές
 
1. ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
    Προμήθεια 2% επί της πραγματικής τιμής πώλησης του ακινήτου, πλέον Φ.Π.Α. 23%.
 
2. ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ
    Προμήθεια 2% επί της πραγματικής τιμής αγοράς του ακινήτου, πλέον Φ.Π.Α. 23%.
 
3. ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ
    Προμήθεια ίση προς ένα μηνιαίο μίσθωμα, πλέον Φ.Π.Α. 23%
 
4. ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ
    Προμήθεια ίση προς ένα μηνιαίο μίσθωμα, πλέον Φ.Π.Α. 23%
 
ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ σε Ειδικές περιπτώσεις, καθώς επίσης και σε Ακίνητα εκτός Αττικής.