Αναζήτηση Ακινήτου
Τύπος Ακινήτου:
     
Περιοχή:
   
 
 
 
     
Από:
Έως:
 
Από:
Έως:
 
 
 
  Αναζήτηση κωδικού
Κωδικός Ακινήτου:
 
 
  Κατηγορίες Ακινήτων
  Κατοικίες
  Ενοικιάσεις Κατοικιών
  Εξοχικές Κατοικίες
  Οικόπεδα
  Οικόπεδα - Εκτός Σχεδίου
  Επαγγελματικά Οικόπεδα
  Επαγγελματικοί Χώροι
  Ενοικιάσεις Επαγγελματικών Χώρων
  Βιομηχανικά Ακίνητα
  Τουριστικά Ακίνητα
  Ειδικά Ακίνητα
 
 
Γίνε Συνεργάτης
ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ
 
1. Τι πρέπει να κάνω για να συνεργαστώ με τη "ΒΙΡΒΙΛΗΣ FINANCIAL SOLUTIONS" Ε.Π.Ε.
  
    
Πώς θα στείλω το βιογραφικό μου σημείωμα και την αίτησή μου;
Κάνε κλικ στο e-mail :  financial-solutions@virvilis.gr γράψε τα στοιχεία σου και επισύναψε το Βιογραφικό σου.  Μη ξεχάσεις να αναφέρεις για ποιο τμήμα ενδιαφέρεσαι.
 
Πώς θα ενημερωθώ για την πορεία της αίτησής μου;
 
Στο Ασφαλιστικό Τμήμα της "ΒΙΡΒΙΛΗΣ FINANCIAL SOLUTIONS" Ε.Π.Ε.
 
Υπεύθυνη: κ. Γκλέζου Ελπίδα
 
Στο Τραπεζικό Τμήμα της  "ΒΙΡΒΙΛΗΣ FINANCIAL SOLUTIONS" Ε.Π.Ε.
 
Υπεύθυνη: κ. Κωτσάκη Ιωάννα
 
Στο Τμήμα Χρηματοοϊκονομικών Συμβούλων της "ΒΙΡΒΙΛΗΣ FINANCIAL SOLUTIONS" Ε.Π.Ε.
 
Υπεύθυνη: κ. Καγιαννά Ειρήνη
 
Στο Τμήμα Ακινήτων της "ΒΙΡΒΙΛΗΣ FINANCIAL SOLUTIONS" Ε.Π.Ε.
 
Υπεύθυνη: κ. Σάββα Ελένη
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2294 0 49597,  2294 0 45287
  
Ποια είναι η διαδικασία για την επιλογή των συνεργατών;
1o στάδιο: Αξιολόγηση βιογραφικού σημειώματος
2o στάδιο: Συνέντευξη  
  
Κάθε πότε γίνεται η επιλογή νέων συνεργατών;
ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ!  
  
 
2. Ποια είναι τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχω για να υποβάλλω το βιογραφικό μου σημείωμα και την αίτηση μου;  
    
Πτυχίο Ανώτατης  Εκπαίδευσης Οικονομικής Κατεύθυνσης.
 
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας Επίπεδο Proficiency
    
Άριστη Χρήση Η/Υ excel, word, power point, photoshop κλπ
  
 
 3. Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συνεργασία μου με τη "ΒΙΡΒΙΛΗΣ FINANCIAL  SOLUTIONS"   Ε.Π.Ε.?
    
Αστυνομική ταυτότητα 
  
Αποδεικτικό σπουδών (Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ -ΤΕΙ για τα τμήματα Τραπεζικών Προϊόντων & Χρηματοοϊκονομικών Συμβούλων - Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα τμήματα Ασφαλιστικών Προϊόντων & Ακινήτων) 
 
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
  
Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου  
  
Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως (Εκτός υπαγωγής στο ν. 3869/10)
  
Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη 
 
 
 
 
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 
Επικοινωνείτε στα τηλέφωνα :  2294049597 & 2294045287
 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
 
Κα Γκλέζου Ελπίδα
Υποδιευθύντρια
 
ή συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο και κάντε το αποστολή
 
1) Είδος επιχείρησης  βάση έναρξης
2) Έτος ίδρυσης
3) Νομική μορφή  ( ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΤΟΜΙΚΗ) ?
4) Έδρα επιχείρησης
5) Τομέας συνεργασίας
6) Υπεύθυνος επικοινωνίας
7) Τηλέφωνα επικοινωνίας