Αναζήτηση Ακινήτου
Τύπος Ακινήτου:
     
Περιοχή:
   
 
 
 
     
Από:
Έως:
 
Από:
Έως:
 
 
 
  Αναζήτηση κωδικού
Κωδικός Ακινήτου:
 
 
  Κατηγορίες Ακινήτων
  Κατοικίες
  Ενοικιάσεις Κατοικιών
  Εξοχικές Κατοικίες
  Οικόπεδα
  Οικόπεδα - Εκτός Σχεδίου
  Επαγγελματικά Οικόπεδα
  Επαγγελματικοί Χώροι
  Ενοικιάσεις Επαγγελματικών Χώρων
  Βιομηχανικά Ακίνητα
  Τουριστικά Ακίνητα
  Ειδικά Ακίνητα
 
 
Μεσιτικές Εντολές
Ανάθεσης-Υπόδειξης

Πληροφορίες: Μεσιτικές Εντολές για Πώληση/Ενοικίαση Ακινήτου
 
Οι μεσιτικές Εντολές είναι, η έγγραφη σύμβαση-συμφωνία, μεταξύ της Κτηματομεσιτικής Εταιρίας και των πελατών της, η υπογραφή των οποίων αποτελεί την αμοιβαία εξασφάλιση των συναλλασσόμενων.
 
 
1. ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (από πωλητή ή εκμισθωτή)
 
α) Αποκλειστική Εντολή Ανάθεσης. Είναι η έγγραφη συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και κτηματομεσιτικής εταιρείας, ορισμένης χρονικής διάρκειας, όπου την αποκλειστική διάθεση του ακινήτου, έχει Μόνο η κτηματομεσιτική εταιρεία,
 
Με την αποκλειστική εντολή ανάθεσης, διασφαλίζετε την εχεμύθεια της πώλησης του ακινήτου σας, απαλλάσσεστε από διάφορες οχλήσεις και το άγχος της διαδικασίας, αποφεύγετε να "πέσετε" στην παγίδα διαφόρων "εταιρειών πώλησης".
 
Η δε Κτηματομεσιτική Εταιρεία, επενδύει στο ακίνητό σας, για την όσο το δυνατόν καλύτερη προώθηση – προβολή, προς επίτευξη του θεμιτού αποτελέσματος.
 
β) Απλή Εντολή Ανάθεσης. Είναι η έγγραφη συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και κτηματομεσιτικής εταιρείας, χωρίς χρονική διάρκεια.

 
2. ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ( από αγοραστή ή μισθωτή )
 
Είναι η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της κτηματομεσιτικής εταιρείας και υποψηφίου αγοραστή ή μισθωτή, για την υπόδειξη ακινήτων.
Σε όλες τις περιπτώσεις, αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των συναλλασσόμενων , τα στοιχεία των ακινήτων, η μεσιτική αμοιβή σε ποσόν, υπογράφονται και ο πελάτης παίρνει αντίγραφο της εντολής.

Ερωτήσεις σχετικά με βιβλίο καταχωρήσεων μεσιτικών εντολών κλικ ΕΔΩ