Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
προσωπικο ατυχημα
 • Η κάλυψη του Προσωπικού Ατυχήματος παρέχεται πλέον και ως ανεξάρτητη κάλυψη, δηλαδή χωρίς βασική ασφάλιση ζωής.

   
 • Η διάρκεια ασφάλισης προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες σας: μπορεί να είναι 1 έτος, αλλά και υποπολλαπλάσιο του έτους (1 μήνας, 3 μήνες, 6 μήνες).

  Παροχές του προγράμματος
  • Καλύπτονται υποχρεωτικά ο θάνατος από ατύχημα και ο θάνατος από τροχαίο ατύχημα και η μόνιμη ανικανότητα και προαιρετικά η πρόσκαιρη ανικανότητα και τα Ιατροφαρμακευτικά έξοδα.

    
  • Σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα καταβάλλεται στους δικαιούχους το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, το ποσό αυτό διπλασιάζεται εάν το ατύχημα είναι τροχαίο. Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα καταβάλλεται στον ασφαλισμένο το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ή ποσοστό του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου που αντιστοιχεί στον βαθμό της ανικανότητας. Σε περίπτωση πρόσκαιρης ανικανότητας η οποία θα διαρκέσει πάνω από 10 ημέρες καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του ατυχήματος ημερήσια αποζημίωση που εσείς επιλέγετε. Η πρόσκαιρη ανικανότητα διπλασιάζεται σε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό.

    
  • Η πρόσκαιρη ανικανότητα και τα Ιατροφαρμακευτικά έξοδα δεν παρέχονται για διάρκεια ασφάλισης μικρότερη του έτους.


Συγκεκριμένα

Ασφαλίσεις Προσωπικών Ατυχημάτων  
 
Η ΖΩΗ σας είναι ο,τι πιο πολύτιμο υπάρχει γι αυτό φροντίστε την
 
Με την ασφάλιση προσωπικών  ατυχημάτων η ΑΤΕ Ασφαλτική  καλύπτει εσάς και την οικογένεια σας από κίνδυνους  Θανάτου, Μόνιμης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας και Πρόσκαιρης Ανικανότητας. Καλύπτει επίσης Νοσοκομειακό επίδομα, Χειρουργικό επίδομα και ιατροφαρμακευτικές δαπάνες
 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
 
Θάνατος από Ατύχημα
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από ατύχημα
Διπλασιασμός Θανάτου και Μ.Ο.Α. από ατύχημα με μεταφορικά μέσα
Πρόσκαιρη Ανικανότητα από ατύχημα
Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες από ατύχημα
Νοσοκομειακό Επίδομα από ατύχημα η ασθένεια
Νοσοκομειακή Περίθαλψη από ατύχημα η ασθένεια
Χειρουργικό Επίδομα από ατύχημα η ασθένεια
 
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
 
Με ένα Ομαδικό Ασφαλιστήριο Προσωπικών Ατυχημάτων μπορείτε να καλύψετε με αντίστοιχες παροχές το προσωπικό της επιχείρησης σας.
 
Επίσης  προσφέρει καλύψεις Προσωπικών Ατυχημάτων σε ιδιοκτήτες
 
Κατασκηνώσεων (για τους συμμετέχοντες σε καταασκηνωτικά προγράμματα)
Γυμναστήριων (για τα μέλη τους)
Σχολείων – Φροντιστηρίων – Παιδικών Σταθμών (για τους μαθητές τους)
Για να λάβετε προσφορά ασφάλισης πατήστε εδώ