+ Ε Ι Χ
  Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Ε Ι Χ

                 ΕΚΠΛΗΞΗ!!!

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΩΣ 100 ΕΥΡΩ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ!!!


Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας και 
κάντε τη πιο συμφέρουσα ασφάλεια !
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 
ΒΑΣΙΚΗ
 
*ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
α)ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
β)ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
*ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ
*ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
*ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Β/Μ
*ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
*ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ


 
ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗ
 
*ΠΥΡΚΑΓΙΑ
*ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
*ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
*ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ
*ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ
*ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
*ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
*ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
*ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
 
*ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

Μιλήστε μαζί μας κλικ ΕΔΩ


Ασφάλιση ΙΧ :Τι να προσέξετε. Πώς να αποφύγετε τις παγίδες

Πριν προχωρήσετε στην σύναψη ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το αυτοκίνητο σας δώστε προσοχή στους όρους του συμβολαίου και στην αποσαφήνιση όλων των καλύψεων είτε αφορούν τις υποχρεωτικές καλύψεις είτε τις προαιρετικές που εσείς επιλέξατε:

Έτσι γνωρίζεται τι ακριβώς καλύψεις έχετε και αποφεύγεται τα ψηλά γράμματα των συμβολαίων.

Για να μην κληθείτε να πληρώσετε από την τσέπη σας ζημιές που θα προκαλέσετε σε όχημα τρίτου στην περίπτωση που είστε υπαίτιοι ατυχήματος ελέγξτε στο συμβόλαιο αν υπάρχουν εξαιρέσεις στις καλύψεις και για ποιο λόγο.Υπάρχει περίπτωση στο συμβόλαιο να υπάρχουν στα ψιλά εξαιρέσεις τόσο για τις υποχρεωτικές καλύψεις όσο και τις πρόσθετες που έχετε επιλέξει.

Γι αυτό δείτε προσεκτικά τους αναλυτικούς όρους κάθε κάλυψης γιατί εκεί παρουσιάζονται οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν από εταιρία σε εταιρία και από πρόγραμμα σε πρόγραμμα.

Βασικές υποχρεωτικές καλύψεις

Συνήθως «στην αστική ευθύνη προς τρίτους» δεν σημαίνει πάντα ότι καλύπτεστε από τις υποχρεωτικές καλύψεις οι οποίες μερικές φορές θέτουν και εξαιρέσεις. Έτσι μπορεί στα περισσότερα ασφαλιστικά προγράμματα να υπάρχει κάλυψη μόνο για τις ζημιές που συνιστούν αποτέλεσμα σύγκρουσης με άλλο όχημα ,αλλά να μην υπάρχει κάλυψη όταν αυτές προκληθούν από διαρροή λαδιών, όταν το όχημα είναι σε χώρο στάθμευσης (παρκιν) η σε πλοίο.

Υπάρχει το ενδεχόμενο αυτές οι καλύψεις να έχουν εξαιρεθεί και να απαιτούν πρόσθετη ασφάλιση για αυτούς τους κινδύνους

Ακόμα θα πρέπει να γνωρίζεται ότι η ασφάλιση για αστική ευθύνη πυρκαγιάς δεν είναι μέσα στις υποχρεωτικές καλύψεις και προκείμενου να έχετε μία τέτοια κάλυψη απαιτείτε να κάνετε συμπληρωματική ασφάλιση.

Επίσης πρέπει να γνωρίζεται ότι δεν καλύπτονται με τις υποχρεωτικές ασφαλίσεις οι ζημιές που προκαλούνται σε τρίτους όταν αυτές προέλθουν από αντικείμενο που μεταφέρει με το αυτοκίνητό του ο οδηγός που ευθύνεται. Αυτό σημαίνει ότι αν με το αυτοκίνητο σας μεταφέρεται αντικείμενα που ενδεχόμενος να προκαλέσουν ατύχημα σε τρίτους πρέπει να προνοήστε για την καταβολή πρόσθετου ασφαλίστρου.


Μικτές ασφαλίσεις

Πολλές εταιρίες προσφέρουν ασφαλιστικές καλύψεις για ζημίες του ιδίου του αυτοκινήτου οι λεγόμενες μικτές ασφαλίσεις

Σε αυτές τις καλύψεις που είναι προαιρετικές και αποτελούν συμπληρωματικές ασφαλίσεις οι περισσότερες εταιρίες συνήθως περιλαμβάνουν τις ζημιές του ασφαλισμένου αυτοκινήτου που προκαλούνται από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και η πτώση του ίδιου του οχήματος.

Αλλά και εδώ μπαίνουν εξαιρέσεις που αφορούν συνήθως πρόσθετο εξοπλισμό και εξαρτήματα του αυτοκινήτου. Ακόμα στις μικτές ασφαλίσεις δεν υπολογίζονται οι φυσιολογικές φθορές στο οχημα από την χρήση του.

Επιπλέον αυτό που πρέπει να προσεχθεί σε αυτές τις καλύψεις είναι ότι καλύπτουν μόνο τον νόμιμο κάτοχο του οχήματος και όχι από άλλο οδηγό . Αυτό σημαίνει ότι οι καλύψεις μιας μικτής ασφάλισης δεν θα ισχύουν αν το ατύχημα και οι φθορές προκληθούν από άλλο οδηγό και όχι τον νόμιμο κάτοχο του ΙΧ

Ακόμα εξαιρέσεις υπάρχουν από πολλά προγράμματα εταιριών για τις ζημιές στα ελαστικά η σε δρόμο που έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία από τις αρχές


Ατύχημα από ανασφάλιστο όχημα

Αν οι ζημιές προκληθούν από ανασφάλιστο όχημα καλύπτονται από τις εταιρίες μόνο όταν το ατύχημα έχει καταγραφεί από δημόσια αρχή και αυτό αποδεικνύεται από έγγραφα.

Ασφάλιση κλοπής

Στις περιπτώσεις ασφαλιστικής κάλυψης για κλοπή πρέπει να γνωρίζετε ότι για να αποζημιωθείτε από την εταιρία σας πρέπει η κλοπή να έχει δηλωθεί στην αστυνομία και να έχει παρέλθει διάστημα τριών μηνών από την κλοπή χωρίς να βρεθεί το όχημα.

Στην περίπτωση που βρεθεί ανεξάρτητα από την κατάσταση του στην περίπτωση που μπορεί να πιστοποιηθεί ότι είναι το συγκεκριμένο όχημα η εταιρία δεν υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση


Ασφάλιση μερικής κλοπής

Στις περιπτώσεις που έχετε ασφαλίσει το αυτοκίνητο σας για μερική κλοπή θα πρέπει να γνωρίζεται ότι θα αποζημιωθείτε μόνο για τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου που είναι στερεά και προσδεμένα στο σώμα του αυτοκινήτου. Ενώ στις περιπτώσεις που έχετε ασφαλίσει ραδιοκασετόφωνο η αποζημίωση συνήθως δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ και ποτέ δεν ασφαλίζονται από τις εταιρίες ακριβά ηχοσύνολα που έχετε τοποθετήσει στο όχημα σας

Ασφάλιση Πυρός

Στις ασφαλίσεις πυρός χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να ξέρετε ποιες πότε καλύπτεστε από αυτή. Η κάλυψη αυτή αφορά την πυρκαγιά και την πτώση κεραυνού αλλά όχι πάντα και από τρομοκρατικές ενέργειες.

Έτσι απαιτείται να ελέγξτε αν αυτή η περίπτωση είναι ενσωματωμένη στην συγκεκριμένη ασφάλιση από τρομοκρατική ενέργεια η αποτελεί συμπληρωματική.

Επίσης πρόσθετη ασφάλιση απαιτείται και για ζημιές που θα προκληθούν από διαδηλώσεις, στάσεις ή επεισόδια Τέλος στην περίπτωση των τρομοκρατικών ενεργειών πρέπει να αποδειχθεί από την αστυνομία ότι όντως υπήρξε τρομοκρατικό χτύπημα.


Θραύση κρυστάλλων

Η Ασφάλιση για θραύση κρυστάλλων καλύπτει οι ζημιές στα τζάμια του αυτοκινήτου συνεπεία θραύσης από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία. Βέβαια εδώ από πολλές εταιρίες μπαίνουν εξαιρέσεις όπως για τα φανάρια, τους καθρέφτες τα φλας.

Ασφάλιση για ζημιές από φυσικά φαινόμενα

Αυτές οι ασφαλίσεις αφορούν καλύψεις για ζημιές που προκαλούνται από καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χαλάζι , χιόνι ,σεισμό.

Όμως εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχουν και ορισμένες εταιρίες που εξαιρούν γι αυτή την κατηγορία τις ζημιές στην μηχανή του αυτοκινήτου ή και μηχανικές βλάβες εξαιτίας παγετού.


Κακόβουλες ενέργειες

Κακόβουλες ενέργειες αποτελούν οι ασφαλιστικές καλύψεις για ζημιές που προκαλούνται κακόβουλα στο σώμα του αυτοκινήτου.

Ειδικές προϋποθέσεις εξαιρέσεων στις ασφαλιστικές καλύψεις που επιβάλουν οι εταιρίες


Όλες οι ασφαλιστικές καλύψεις τίθενται σε εξαίρεση για μια σειρά περιπτώσεις που πάντα περιλαμβάνονται στα συμβόλαια και οι πιο βασικές αφορούν :

Όταν το όχημα οδηγείται από οδηγό κάτω των 23 ετών δεν καλύπτονται οι ζημιές αστικής ευθύνης, αν δεν έχει προηγουμένως δηλωθεί η ηλικία του στην εταιρεία, ενώ στην περίπτωση των ιδίων ζημιών του αυτοκινήτου η εταιρεία καταβάλλει το 50% της αποζημίωσης.

Όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου συμμετέχει σε επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή σε επίσημους ή αυτοσχέδιους αγώνες.

Όταν ο οδηγός δεν έχει το κατάλληλο δίπλωμα.

Όταν βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών.

Όταν μεταφέρονται επιβάτες πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου.
 

 
Υπάρχουν πολλά πακέτα καλύψεων ανάλογα με τις ανάγκες... Επικοινωνήστε μαζί μας. Πάρτε προσφορά ασφάλισης στο πακέτο καλύψεων που εξυπηρετεί τις δικές σας ανάγκες.

 

Για να λάβετε προσφορά ασφάλισης πατήστε εδώ


Τηλ:  2294 0 49597,        2294 0 45287

e-mail: financial-solutions@virvilis.gr

 
Κα  Γκλέζου Ελπίδα