Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Επενδυτικά

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ  "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ"

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ είναι ένα ασφαλιστήριο ΕΦΑΠΑΞ καταβολής ασφαλίστρων που ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες σας για εγγυημένη απόδοση των επενδύσεων και ασφαλιστική προστασία. Συνδυάζει με τον καλύτερο τρόπο τα πλεονεκτήματα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των Ασφαλίσεων Ζωής, εξασφαλίζοντας σας ταυτόχρονα:

 
Δυνατότητα υψηλών αποδόσεων σε μέσο-μακροπρόθεσμη βάση
 
Εγγύηση αποδόσεων με την καταβολή ενός εγγυημένου κεφαλαίου στην λήξη του
 
Ασφαλιστική προστασία για σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
Το πρόγραμμα σας παρέχει την δυνατότητα να επιλέξετε:
 
την διάρκεια του προγράμματος με ελάχιστη διάρκεια τα 10 έτη
 
το ύψος του κεφαλαίου που θέλετε να επενδύσετε με ελάχιστο τα 3.000 ευρώ 
 
Διαχείριση επένδυσης: 
 
Ταυτόχρονα με την καταβολή του ασφαλίστρου δημιουργείται ο Λογαριασμός Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου (Λ.Ε.Α.). Στον λογαριασμό αυτό καταχωρούνται οι Μονάδες του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ" Εθνικής Ασφαλιστικής που αντιστοιχούν στην αξία του επενδυόμενου ποσού.
 
 
Πού επενδύει
 
Επενδύει στα Α / Κ του Ομίλου της ΕΤΕ μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου που έχει συσταθεί από την Εθνική Ασφαλιστική και η επενδυτική του διαχείριση γίνεται σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους φορείς του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Στόχος του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου του Επενδυτικού Ομολόγου είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των χρημάτων σας σε μακροπρόθεσμη βάση. 
 
Στη λήξη του προγράμματος: 
 
Ο ασφαλιζόμενος, στην λήξη της ασφάλισης μπορεί να επιλέξει έναν από τους παρακάτω αναφερόμενους τρόπους διακανονισμού των παροχών του ασφαλιστηρίου. 
 
 Να του καταβληθεί το συνολικό ποσό ΕΦΑΠΑΞ
 
 Να του καταβάλλεται ΙΣΟΒΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
 
 Να συνδυάσει τις παραπάνω επιλογές
 
Παροχές που σας εξασφαλίζουν:

 
Εγγυημένη αξία λήξης: 
Στο πρόγραμμα αυτό προβλέπεται εγγυημένη αξία λήξης, η οποία εξαρτάται από το ύψος του εφάπαξ ασφαλίστρου επένδυσης και από την διάρκεια του συμβολαίου.
 
 
Φορολογικά πλεονεκτήματα: 
Σύμφωνα με τον νόμο 3091/2002 το ανώτερο ποσό απαλλαγής από ασφάλιστρα ζωής, ατυχημάτων και υγείας είναι 1.200 ευρώ.
 
 
Ενημέρωση του πελάτη:
Ο Πελάτης ενημερώνεται μία φορά το χρόνο, με επιστολή για την εξέλιξη του ατομικού λογαριασμού επένδυσης του.
 
Σε περίπτωση θανάτου:
 
 
  Α) λόγω ασθένειας, κατά την διάρκεια της ασφάλισης
 
θα καταβληθεί στον δικαιούχο:
η αξία των μονάδων του Ε/Κ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ που είναι πιστωμένες στον λογαριασμό επένδυσης ασφαλιστηρίου την στιγμή του θανάτου ή
το καταβληθέν ΕΦΑΠΑΞ ασφάλιστρο όποιο από τα δύο ποσά είναι μεγαλύτερο
 
 
  Β) λόγω ατυχήματος κατά την διάρκεια της ασφάλισης
 
θα καταβληθεί στον δικαιούχο:
η αξία των μονάδων του Ε/Κ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ που είναι πιστωμένες στον λογαριασμό επένδυσης ασφαλιστηρίου την στιγμή του θανάτου ή
το καταβληθέν ΕΦΑΠΑΞ ασφάλιστρο όποιο από τα δύο ποσά είναι μεγαλύτερο και επιπλέον ποσό ίσο με το καταβληθέν ΕΦΑΠΑΞ ασφάλιστρο με ανώτερο όριο τις 90.000 ευρώ.

Για να λάβετε πληροφορίες πατήστε εδώ