Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Αστική Ευθύνη Ιατρών

Πρόγραμμα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Ιατρών

                                                                                            
 
Το ασφαλιστικό τμήμα της εταιρείας μας σας παρουσιάζει ένα νέο Πρόγραμμα Ασφάλισης που αφορά Ιατρούς Λοιπών Ειδικοτήτων χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις, με ευρύτατες καλύψεις και ανταγωνιστικά ασφάλιστρα. 
 
Συγκεκριμένα το ασφαλιστικό πρόγραμμα ασφαλίζει : 
 
1. την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του Ιατρού για σωματικές βλάβες ή θάνατο που τυχόν προξενήσουν σε τρίτους-ασθενείς τους και οφείλονται σε πράξη ή παράλειψη κατά τη διάρκεια της νόμιμης άσκησης των καθηκόντων τους, εντός της Ελληνικής Επικράτειας 
2. την Αστική Ευθύνη για ζημιές που τυχόν προξενηθούν σε τρίτους εντός του χώρου ιατρείου, για τις οποίες επέχει ευθύνη ο ασφαλισμένος Ιατρός 
3. Προσωπικό Ατύχημα του Ιατρού (Θάνατος, Μόνιμη Ολική ή Μόνιμη Μερική Ανικανότητα, Ιατροφαρμακευτικά έξοδα) 
 
Ειδική Προσφορά 
4. Ασφάλιση της μόνιμης κατοικίας του Ιατρού σε Α΄Kίνδυνο (κτίριο και περιεχόμενο) 
 
 
 
 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
* ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΟΥ 
 
Α΄ ΕΠΙΛΟΓΗ : Κεφάλαιο € 100.000 ανά περιστατικό και ετησίως 
Β΄ ΕΠΙΛΟΓΗ : Κεφάλαιο € 200.000 ανά περιστατικό και ετησίως 
Γ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ : Κεφάλαιο € 300.000 ανά περιστατικό και ετησίως 
Δ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ : Κεφάλαιο € 400.000 ανά περιστατικό και ετησίως 
 
* ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 
 
Σωματικές Βλάβες ανά άτομο € 30.000 
Υλικές Ζημιές € 10.000 
Σύνολο Ευθύνης Εταιρείας € 50.000 
 
 
* ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΙΑΤΡΟΥ 
 
Θάνατος από ατύχημα € 50.000 
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα € 50.000 
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (ποσοστό ως πίνακας όρων ασφάλισης) 
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα έως € 1.000 
 

ΟΛΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ : 

Α΄ ΕΠΙΛΟΓΗ € 170 
Β΄ ΕΠΙΛΟΓΗ € 200 
Γ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ € 280 
Δ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ € 320 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ) 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ (ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΕ Α΄ΚΙΝΔΥΝΟ) 
Πυρκαγιά – Κεραυνός 
Πυρκαγιά από Δάσος 
Ζημιές Πυρόσβεσης 
Ζημιές από Καπνό 
Ευρεία Έκρηξη 
Πρόσκρουση Οχήματος 
Πτώση Αεροσκαφών 
Κλοπή Περιεχομένου (απαλλαγή 10% σε κάθε ζημιά, με ελάχιστο ποσό € 450) 
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Οικοδομής € 60.000 
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Περιεχομένου € 12.000 
ΟΛΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ : € 30 
 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, ελπίζοντας ότι το νέο πρόγραμμα ασφάλισης θα έχει θετική ανταπόκριση από εσάς, καθώς συνδυάζει ολοκληρωμένη ασφαλιστική προστασία με εξαιρετική σχέση παροχών και ασφαλίστρου.

Για να λάβετε προσφορά ασφάλισης πατήστε εδώ


Υπεύθυνη Επικοινωνίας:

κα Γκλέζου Ελπίδα &
κα Βασιλείου Εύη