Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Παιδί

Ασφάλεια παιδιούΤι πιο σημαντικό από την υγεία του παιδιού σας...


Βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων είναι :
 

Ισόβια κάλυψη
Από 500.000€ έως 2.000.000€ κάλυψη ανά νοσηλεία.
Απαλλαγή από 0€ έως 10.000€
Ελεύθερη επιλογή μέχρι Α θέση νοσηλείας
100% κάλυψη μετά από 6 μήνες εκτός ευρωπαϊκής ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Καναδά
Διαγνωστικές εξετάσεις με συμμετοχή 10% (προαιρετικό)
Πρόσβαση σε γιατρούς του δικτύου (προαιρετικό)
1 check up τον χρόνο δωρεάν σε συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο (προαιρετικό)
Κάλυψη επείγουσας μεταφοράς και αερομεταφοράς
Δυνατότητα εξάμηνης, τρίμηνης ή μηνιαίας καταβολής των ασφαλίστρων.


Η Εταιρία μας προσφέρει:

Ένα πρόγραμμα βασικής ασφάλισης ζωής περιοδικών καταβολών, που ανήκει στην κατηγορία των ασφαλιστηρίων τύπου Unit-Linked. Ετσι οι αποταμιεύσεις σας αξιοποιούνται...           

και

Ένα κατ' εξοχήν ασφαλιστικό πρόγραμμα αποταμιευτικού χαρακτήρα που παρέχει στον ασφαλισμένο την εγγύηση ενός κεφαλαίου μετά από χρονικό διάστημα που αυτός θα καθορίσει...
Για να λάβετε προσφορά ασφάλισης πατήστε εδώ

 

Δείτε επίσης