Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Δάνεια

 Η Εταιρία μας μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών σας προτείνει πάντα σίγουρα χορηγητικά προιόντα που εξασφαλίζουν οικονομική ρευστότητα της επιχείρησής σας, παρέχοντας μια ευέλικτη και δυναμική μορφή χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης, που να καλύπτει τις σύγχρονες επιχειρηματικές σας απαιτήσεις όπως:

 • Ευέλικτα ανταγωνιστικά επιτόκια που διαμορφώνονται ανάλογα με τις τάσεις της αγοράς και εξετάζονται κατά περίπτωση, για να σας δίνουν δυνατότητα μείωσης του κόστους χρηματοδότησης.
   
 • Διάρκεια ορίου προσαρμοσμένη «στα μέτρα της επιχείρησής σας», για να εξυπηρετούμε με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες σας.
   
 • Δυνατότητα χρηματοδότησης και σε συνάλλαγμα, για να διευκολύνουμε τις συναλλαγές σας στο εξωτερικό.
   
 • Ευελιξία στους όρους χρηματοδότησης με δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης, ώστε να αξιοποιούνται τα ειδικά προνόμια των τραπεζών που αφορούν τις μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες τους.
   
 • Καθοδήγηση από έμπειρους χρηματοοικονομικούς συμβούλους που είναι κοντά σας για να διαμορφώνουν μαζί σας ολοκληρωμένες λύσεις «προσαρμοσμένες στα μέτρα σας».


  Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας και θα σας βοηθήσουμε
  να επιλέξετε το κατάλληλο δάνειο για την Επιχείρησή σας


  ΚΑΝΤΕ CLICK ΕΔΩ

 

Δείτε επίσης