Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Αποπληρωμή Δανείου

"Mαγική" συνταγή για την ομαλή αποπληρωμή ενός δανείου

 Ερώτηση : Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου μία Οικογένεια ή Επιχείρηση βρίσκεται σε αδυναμία να αποπληρώσει ομαλά κάποιο δάνειο που της έχει χορηγηθεί κατά το παρελθόν .Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει «μαγική συνταγή» για την ομαλή αποπληρωμή ενός δανείου ;
 

Απάντηση : Μαγική συνταγή δεν υπάρχει , υπάρχουν όμως δύο κανόνες - κριτήρια που εάν ακολουθούσε εξ'αρχής κάθε δανειοδοτούμενος θα θωράκιζε την Οικογένεια του ή την επιχείρηση του από τις δυσάρεστες συνέπειες που πάντα έχει η μη ομαλή εξυπηρέτηση ενός δανείου .

Συνέπειες που μπορεί να φτάσουν και ως την Οικονομική δυσπραγία - δυσχέρεια ή και «αυτοκτονία» της Οικογένειας ή της Επιχείρησης .

Τα δύο αυτά κριτήρια είναι :

1o . Το ποσό των εκάστοτε καταβολών (οι δόσεις που πληρώνουμε δηλαδή...) ενός δανείου θα πρέπει να εξοικονομείτε από «πηγές άντλησης ή εξοικονόμησης εισοδήματος» εκτός των δαπανών που προορίζονται να καλύψουν «βασικές ανάγκες» μίας Οικογένειας ή Επιχείρησης.

....Kαι αφού κατά κανόνα ....ένα Δάνειο προορίζεται να καλύψει κάποια "ανάγκη" =ωφέλεια ...... προκύπτει ο 2ος κανόνας ...

2ο Η διάρκεια αποπληρωμής ενός Δανείου θα πρέπει να είναι ΑΝΑΛΟΓΗ με την διάρκεια της ωφέλειας που θα δημιουργήσει η τοποθέτηση / ανάλωση του Δανείου .

Εάν ακολουθηθούν και οι 2 κανόνες , μόνο εξωτερικοί και έντονα δυσμενείς παράγοντες ως προς το περιβάλλον της Οικογένειας ή της Επιχείρησης , θα μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ομαλή αποπληρωμή ενός δανείου .

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ως πρώτο κανόνα θέσαμε ότι ..... τα χρήματα για την πληρωμή των δόσεων ενός δανείου δεν πρέπει να προέρχονται από μείωση των δαπανών που προορίζονται για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών «βασικών αναγκών- διαβίωσης» .

Μπορούμε να θέσουμε μία σειρά προτεραιότητας για το πως θα πρέπει να καλυφθεί το απαιτούμενο ποσό των δόσεων ενός δανείου ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Το ποσό των εκάστοτε καταβολών (οι δόσεις που πληρώνουμε δηλαδή...) για την αποπληρωμή ενός δανείου της Οικογένειας ή της Επιχείρησης θα πρέπει να προέρχεται κατά σειρά προτεραιότητας :
   (Παράδειγμα : έστω ότι η μηνιαία δόση για το Στεγαστικό σας Δάνειο «είναι -πρέπει» 500 ευρώ )

Α. Αρχικά... Από τα τυχόν έξοδα που θα εξοικονομήσει η Οικογένεια ή η Επιχείρηση ή και τα εισοδήματα που δημιουργηθούν μεταγενέστερα από την «ανάλωση-τοποθέτηση» του Δανείου (και τα οποία θα εκτιμηθούν εξαιρετικά αυστηρά και συντηρητικά για να μην εκτροχιαστούμε από το πλάνο που έχουμε σχεδιάσει για την πληρωμή των δόσεων) .
   (Παράδειγμα : με το Στεγαστικό σας Δάνειο «θα γλιτώνετε το ενοίκιο» που πληρώνατε των 200 ευρώ ή η επιχείρηση με τον νέο εξοπλισμό που θα αγοράσει θα «κερδίζει» - εκτιμά συντηρητικά- ... 200 ευρώ μηνιαίως , απομένουν δηλαδή να ευρεθούν ακόμα 300 ευρώ για την κάλυψη των δόσεων )

...... Και σε περίπτωση (συνηθέστερη..) που δεν επαρκούν τα ανωτέρω...

Β. Μετέπειτα... από το διαθέσιμο προς «αποταμίευση» εισόδημα της Οικογένειας ή της επιχείρησης (εισόδημα δηλαδή που ήδη ... και πραγματικά «περίσσευε..» πριν την δανειοδότηση ..)
        (Παράδειγμα : έστω ότι από τα μηνιαία εισοδήματα της Οικογένειας ή της Επιχείρησης « περίσσευαν» 100 ευρώ και τα οποία αποταμίευε ...)

... Και όταν τα τυχόν έξοδα που θα εξοικονομηθούν από το Δάνειο μαζί με το διαθέσιμο προς «αποταμίευση» εισόδημα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις καταβολές για την εξόφληση ενός δανείου ....
     (Παράδειγμα :Όπως παραπάνω ... όπου 200 ευρώ « λιγότερα έξοδα» + 100 ευρώ «οικονομίες-αποταμίευση» =300 < 500 ευρώ δόση του δανείου , απομένουν δηλαδή να ευρεθούν ακόμα 200 ευρώ για την κάλυψη των δόσεων)

Γ. Από την μερική εξοικονόμηση - «οικονομία» ΔΑΠΑΝΩΝ της Οικογένειας ή της Επιχείρησης που δεν χαρακτηρίζονται ως «ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ» , εξοικονόμηση δηλαδή από ΔΑΠΑΝΕΣ «ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ» (αγαθά και υπηρεσίες που στην Οικονομική επιστήμη διέπονται από εισοδηματική ελαστικότητα άνω της μονάδος)
       (Παράδειγμα : Μηνιαία η Οικογένεια ή η Επιχείρηση από τις συνολικές ΔΑΠΑΝΕΣ της , έστω ποσού 300 ευρώ που ξοδεύονται σε δαπάνες «ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ» θα περικόψει δαπάνες ποσού 200 ευρώ για να συμπληρώσει την απαιτούμενη δόση ...και θα τις απομείνουν ποσό 100 ευρώ για να συνεχίσει να δαπανά για αγαθά «πολυτελείας» )

ΕΡΩΤΗΣΗ : Τι γίνεται όμως όταν το συνολικό ποσό των ΔΑΠΑΝΩΝ για αγαθά «ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ» είναι σε τέτοιο ύψος , έτσι ώστε ακόμα και εάν περικοπούν ΟΛΕΣ αυτές οι δαπάνες να μην επαρκούν για να καλύψουν το υπόλοιπο που απαιτείται για την ομαλή αποπληρωμή των «δόσεων» του Δανείου ?
    (Παράδειγμα : Μηνιαία η Οικογένεια ή η Επιχείρηση έχει μόνο συνολικές ΔΑΠΑΝΕΣ «ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ» έστω ποσού 100 ευρώ .... άρα .... θα πρέπει και να περικόψει ΟΛΕΣ τις δαπάνες πολυτέλειας και να της απομένουν ακόμα και να "ψάξει" να βρει ακόμα 100 ευρώ για να συμπληρώσει την απαιτούμενη δόση ........ ) ,

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Στην περίπτωση εκείνη (όχι σπάνια..) που ακόμα και εάν η περικοπή του συνόλου των Δαπανών για "αγαθά πολυτελείας" δεν επαρκεί για να "συμπληρώσουμε" (προσθέτοντας την στις παραπάνω άλλες δύο πηγές) το απαιτούμενο ποσό για την πληρωμή των δόσεων , η Οικογένεια ή η Επιχείρηση ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ θα έχει να επιλέξει μεταξύ δύο λύσεων :

1. είτε ... Να περικόψει κατά το ποσό που της υπολείπεται τις «ανελαστικές» δαπάνες , δαπάνες δηλαδή για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών «πρώτης ανάγκης» - «διαβίωσης» «βασικών αναγκών» (πχ τρόφιμα , ύδρευση , ηλεκτρισμός , φάρμακα , στέγαση , βασική και απαραίτητη ένδυση κ.λ.π)
(Παράδειγμα : Μηνιαία η Οικογένεια ή η Επιχείρηση τα 100 ευρώ που απομένουν για να συμπληρώσει την απαιτούμενη δόση θα πρέπει να τα εξοικονομήσει από Δαπάνες διαβίωσης ) ,

Όπου ...εάν δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί ή δεν αντέξει διαχρονικά (συνηθέστερη περίπτωση) την περικοπή δαπανών που καλύπτουν βασικές ανάγκες ......

2. είτε ... Θα σταματήσει η Οικογένεια ή η Επιχείρηση να αποπληρώνει ομαλά το Δάνειο της με τις όποιες συνέπειες μπορεί να υπάρξουν μελλοντικά . Θα αφήνει δηλαδή απλήρωτο ποσό σε κάθε δόση την διαφορά της "απαιτούμενης δόσης" (π.χ 500 ευρώ) μείον τα εισοδήματα-πόροι που έχει επιτύχει να εξοικονομήσει , όπως κατά σειρά προτεραιότητας αναφέραμε (200 + 100 + 100 = 400) δηλαδή 100 ευρώ απλήρωτα σε κάθε δόση .
     (Στο Παράδειγμα : θα αφήνει δηλαδή σε κάθε δόση των 500 ευρώ , 100 ευρώ απλήρωτα ....άρα σε περίπου 2.5 έτη θα οδηγηθεί σε δικαστική εμπλοκή το δάνειο επειδή θα έχει αφήσει «απλήρωτους τόκους για ένα εξάμηνο» ....)

ΕΡΩΤΗΣΗ Σε αυτή την σειρά προτεραιότητας που αναφέραμε , ποια είναι ας πούμε... η «κόκκινη γραμμή» που δεν πρέπει να ξεπεραστεί ... ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το σημείο που δεν πρέπει να ξεπεραστεί είναι η μερική περικοπή των δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες «πολυτελείας» .

Αποδεκτή μπορεί να είναι μόνο η ΜΕΡΙΚΗ περικοπή τους προκειμένου να πληρώνουμε την δόση ενός δανείου .

Η εξ ολοκλήρου περικοπή των δαπανών αυτών (δώρα , κοινωνικές υποχρεώσεις , διασκέδαση , εκδρομές , τσιγάρα , ακριβά ρούχα , αρώματα κ.λ.π) οδηγεί , είτε σε ψυχοσυναισθηματική κόπωση είτε σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο και μη κοινωνικά φυσιολογικό ομαλό βίο της Οικογένειας ή της Επιχείρησης .

Αναλογιστείτε την «κόπωση» που θα συσσωρευτεί σε περιπτώσεις μακροχρόνιων δανείων όπως πχ είναι τα Στεγαστικά για μία Οικογένεια (και τα οποία συνάπτονται σε μία ευαίσθητη ηλικία ..περί των 30+) ή τα Επενδυτικά - μακροχρόνια κατά κανόνα δάνεια - για μία επιχείρηση .

Η κόπωση αυτή μπορεί να εντείνει τις όποιες πιέσεις για την «διάλυση» ..... γκρίνιες ...παράπονα ..... αμφισβητήσεις ...αμφιβολίες κ.λ.π εντός της Οικογένειας ή της επιχείρησης
Δέκτης της ψυχολογικής βίας έως και απόρριψης γίνεται πάντα ο "αρχηγός" ...αυτός που κατά κανόνα πήρε την τελική απόφαση για την δανειοδότηση .

Η ομαλή έστω και στερημένη διαβίωση - λειτουργία μίας Οικογένειας ή επιχείρησης σίγουρα μπορεί να συνδυαστεί με έντονα στερημένη "ζωή" από τις "απολαύσεις πολυτελείας" (που καμία φορά δεν είναι και τόσο πολυτελείας) ΑΛΛΑ σίγουρα δεν μπορεί να συνδυαστεί με μία ΚΑΘΟΛΙΚΗ στέρηση των "απολαύσεων" αυτών ...που καμία φορά.... λαμβάνουμε χαρακτήρα ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (π.χ δώρα) ή και αναγκαίας ψυχολογικής ισορροπίας (π.χ ένα ταξιδάκι 2-3 ημέρες σε ένα νησί ...κάθε 5-6 χρόνια .... ενώ χρωστάτε το Στεγαστικό σας δάνειο...) )

ΕΡΩΤΗΣΗ : Σε αυτόν τον πρώτο κανόνα ... υπάρχουν εξαιρέσεις ή ειδικές περιπτώσεις στις όποιες αξίζει να αναφέρουμε ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Εκτός από τις ανωτέρω πηγές άντλησης πόρων που κατά προτεραιότητα αναφέραμε προκειμένου να καλυφτεί η δόση που πρέπει να πληρώνουμε στην Τράπεζα .

Υπάρχουν οι κάτωθι ειδικές περιπτώσεις :

Α. Να υπάρχουν πηγές εισοδήματος που μπορούν να αντληθούν «εφάπαξ»
      (Παράδειγμα : Δώρο από τους γονείς 3.000 ευρώ , πώληση κάποιου αγρού 6.000 ευρώ , αναδρομικά από την εργασία μας 1000 ευρώ κ.λ.π )

Σε μία τέτοια περίπτωση τα εισοδήματα αυτά συνεκτιμούνται στα ανωτέρω , με την προϋπόθεση ότι θα αξιολογηθούν ΑΥΣΤΗΡΑ ως προς την πιθανότητα πραγματοποίησης - άντλησης αλλά και ως προς το τελικό ποσό που θα αντλήσουμε ΕΦΑΠΑΞ
   (Παράδειγμα : μήπως τα αναδρομικά από την εργασία μας δεν είναι 1000 ευρώ αλλά 500 ευρώ ? κ.λ.π)

Β. Συνεισφορά από παράλληλη και «τακτική» απόκτηση εισοδημάτων από πηγές εκτός της κύριας εργασίας μας .
      (Παράδειγμα : Ενοίκιο από Κατάστημα 500 ευρώ , σύνταξη του γονέα που διαμένει μαζί μας.... 500 ευρώ , δεύτερη παράλληλη εργασία 300 ευρώ , εργασία μέλους Οικογένειας 600 ευρώ κ.λ.π )

...Και σε αυτή την περίπτωση τα εισοδήματα αυτά συνεκτιμούνται στα ανωτέρω , επίσης με την προϋπόθεση ότι θα αξιολογηθούν ΑΥΣΤΗΡΑ ιδιαίτερα ως προς την «πιθανότητα» ακατάπαυστης άντλησης τους
    (Παράδειγμα : το Κατάστημα παραμένει ανοίκιαστο , η δεύτερη παράλληλη εργασία σταμάτησε... , το μέλος της Οικογένειας εργάζεται ΕΠΟΧΙΑΚΑ , το επίδομα που παίρνεται θα είναι ακόμα για 5 έτη από τα 15 που θα διαρκέσει το δάνειο σας.... κ.λ.π )

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :

Στο αγωνιώδες ερώτημα "πως θα πληρώσω-καλύψω την δόση του Δανείου μου ? " η απάντηση πρέπει να είναι μία .....

Εκτιμώντας (συντηρητικά) και συνυπολογίζοντας , κατά αυστηρή σειρά προτεραιότητας , αρχικά τα όποια "έξοδα που εξοικονομούνται , εάν εξοικονομούνται από την ανάλωση του δανείου " ή ακόμα και τα τυχόν εισοδήματα που δημιουργούνται με την ανάλωση του δανείου .... προσθέτοντας σε αυτά ... τα όποια εισοδήματα "αποταμιεύονταν" πριν την σύναψη του Δανείου .

Σε περίπτωση που το σύνολο τους (ως συνήθως) δεν επαρκεί για να καλύψουμε την δόση του Δανείου .... θα εξετάσουμε σε τι ποσό μπορούμε να περικόψουμε ΜΕΡΙΚΩΣ και μόνο τις δαπάνες μας για αγορά αγαθών - υπηρεσιών "πολυτελείας" . (το ποσοστό περικοπής εξαρτάται από τις διαχρονικές "αντοχές" της Οικογένειας ή της Επιχείρησης)

Εάν με το ποσό της περικοπής των δαπανών για αγαθά πολυτελείας συμπληρώνουμε το απαιτούμενο ποσό για την δόση του δανείου ΜΟΝΟ τότε θα προχωρήσουμε στην σύναψη του Δανείου .

Στην αντίθετη περίπτωση , θα περικόψουμε το αρχικό ποσό του Δανείου (σε τέτοιο ποσό που η "νέα" αναγκαία δόση μας θα μπορεί να καλυφθεί με τις πηγές που αναφέραμε παραπάνω και πάντα με την μερική και μόνο περικοπή δαπανών για αγαθά πολυτελείας) .

Η περικοπή του αρχικού ποσού του δανείου (κατά Χ ποσό) που χρειαζόμαστε μπορεί να πραγματοποιηθεί ή μειώνοντας τις απαιτήσεις μας πχ αγοράζουμε πιο φτηνό σπίτι ή αναβάλλοντας χρονικά την σύναψη του Δανείου μέχρι εκείνο το σημείου όπου συγκεντρώσουμε το απαιτούμενο ποσό (Χ ποσό = αναγκαία περικοπή δανείου ) από τις "Οικονομίες" μας .

Στα ανωτέρω θα συνυπολογίζουμε εξαιρετικά αυστηρά τις εξαιρέσεις ή και τις ειδικές περιπτώσεις που αναφέραμε (δηλ εισοδημάτων που μπορούμε να αντλήσουμε είτε εφάπαξ είτε κατά τακτά και συνεχή διαστήματα ) .

Εύχομαι να μην διαπιστώσετε εκ των υστέρων την αναγκαιότητα τήρησης της παραπάνω σειράς προτεραιότητας , εύχομαι να δείτε έγκαιρα την "κόκκινη γραμμή" που δεν πρέπει να ξεπεράσετε ... εύχομαι εάν έχετε κάποιο φίλο-συγγενή να τον ενημερώσετε για το υφιστάμενο "άρθρο" σε περίπτωση που το κρίνεται "αναγκαίο" .....Εμείς από την πλευρά μας φροντίζουμε οι πελάτες μας να είναι ενημερωμένοι για τη σημασία και τη σπουδαιότητα της "σειράς προτεραιότητας" ώστε να απολαύσουν το απόκτημα της χρηματοδότησης χωρίς κανένα πρόβλημα στη εξέλιξη  της ζωής τους και της οικογένειάς τους.

Περισσότερες συμβουλές για αποπληρωμή δανείου σας κλικ ΕΔΩ