Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Καταναλωτικά Δάνεια

Τα Καταναλωτικά  Δάνεια, με τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επιτόκια και τις χαμηλές δόσεις, δημιουργήθηκαν για να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Μέσα από την Εταιρία μας και τις συνεργαζόμενες Τράπεζες, βρείτε το καταναλωτικό δάνειο που ταιριάζει στις δικές σας ιδιαίτερες ανάγκες.

Τα καταναλωτικά δάνεια αρχικά κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το σκοπό χορήγησής τους. 

Προσωπικά Δάνεια

Χορηγούνται για γενικές προσωπικές (έκτακτες) ανάγκες, καθώς και για εξόφληση άλλων οφειλών, όπως υπόλοιπα πιστωτικών καρτών. Τα προσωπικά δάνεια είναι από τα καταναλωτικά δάνεια με τα υψηλότερα επιτόκια.

Δάνεια Αγοράς Αυτοκινήτου

Συνήθως χορηγούνται με τη μεσολάβηση της αντιπροσωπείας από την οποία γίνεται η αγορά του αυτοκινήτου. Συχνά ο αγοραστής δε χρειάζεται να κάνει αίτηση δανείου στην τράπεζα. Τα δάνεια αγοράς αυτοκινήτου προσφέρουν επιτόκια κατά κανόνα χαμηλότερα από τα υπόλοιπα καταναλωτικά δάνεια, δεδομένου ότι η κυριότητα του αυτοκινήτου παραμένει στην τράπεζα μέχρι την εξόφλησή τους. Το επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρυνθείτε μπορεί να είναι ακόμη χαμηλότερο, εάν η χρηματοδότηση του αυτοκινήτου γίνει με τη μεσολάβηση της αντιπροσωπίας απ’όπου αγοράζεται. Καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου το αυτοκίνητο καλύπτεται από μεικτή ασφάλεια, καθώς και από πρόσθετες ασφαλιστικές καλύψεις όπως έναντι πυρός και κλοπής.

Δάνεια Διακοπών ή Διακοποδάνεια

Δάνεια Σκαφών Αναψυχής

Δάνεια Οικιακού Εξοπλισμού

Δάνεια Γάμου

Δάνεια για Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου

Τα δάνεια αυτά απαιτούν την προσκόμιση βεβαίωσης από μηχανικό μετά το πέρας της εγκατάστασης.

Δάνεια Μεταφοράς Οφειλών

Χορηγούνται με σκοπό την εξόφληση διαφόρων άλλων ειδών οφειλών, όπως υπόλοιπα πιστωτικών καρτών και άλλα καταναλωτικά δάνεια. Τα δάνεια συγκέντρωσης οφειλών προτιμούνται λόγω των ευνοϊκότερων όρων αποπληρωμής που προσφέρουν στους πελάτες συγκριτικά με τις υπάρχουσες οφειλές τους.

Ανοιχτό Δάνειο

Το ανοιχτό δάνειο είναι μία κατηγορία προσωπικού δανείου στο οποίο ο δανειολήπτης μπορεί να εκταμιεύει τμηματικά το ποσό που του έχει χορηγηθεί. Ο τόκος υπολογίζεται μόνο επί του ποσού που έχει εκταμιευθεί. Οι πληρωμές που πραγματοποιεί ο δανειολήπτης (μείον των τόκων) προστίθενται στο διαθέσιμο υπόλοιπό του (το οποίο μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί), μέχρι του εγκεκριμένου ποσού, γι αυτό και ονομάζονται και δάνεια ανακυκλούμενης πίστωσης. Τα δάνεια αυτά συνήθως συνοδεύονται από μία κάρτα η οποία επιτρέπει την ανάληψη ποσών από το διαθέσιμο υπόλοιπο κεφάλαιο, αλλά και την εξόφληση των δόσεων μέσω ATM 24 ώρες το 24ωρο.

Overdraft / Υπερανάληψη

Πρόκειται για μία έμμεση μορφή δανείου. Η τράπεζα στην οποία διατηρείτε λογαριασμό καταθέσεων σας παρέχει τη δυνατότητα υπερανάληψης ενός συγκεκριμένου ποσού εάν εξαντληθούν τα μετρητά στο λογαριασμό σας. Το ποσό της υπερανάληψης επιβαρύνεται με τόκο από τη στιγμή της ανάληψής του, μέχρι τη στιγμή της αποπληρωμής του. Αυτή η μορφή δανεισμού δεν υπόκειται σε πάγιες δόσεις.

Δάνεια Εξόφλησης Οφειλών προς το Δημόσιο ή Φοροδάνεια

Χορηγούνται για την κάλυψη οφειλών στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και το ύψος τους μπορεί να ανέλθει μέχρι και στο 100% της οφειλής. Τα δάνεια αυτά απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες, όσο και σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Φοιτητικά Δάνεια / Δάνεια Σπουδών

Δάνεια τα οποία αποσκοπούν στη χρηματοδότηση εξόδων σχετικών με σπουδές, όπως δίδακτρα, αλλά και έξοδα διαβίωσης.

Μετοχοδάνεια

Δάνεια τα οποία οι τράπεζες παρέχουν με ενέχυρο μετοχές που διαπραγμετεύονται στο ΧΑΑ, ή τίτλων όπως τα ομόλογα Δημοσίου. Ο σκοπός τους μπορεί να είναι η αγορά ενός χαρτοφυλακίου μετοχών ή η χρησιμοποιήση ενός υπάρχοντος χαρτοφυλακίου για την απόκτηση ρευστότητας. Το ύψος τους συνήθως τους κυμαίνεται στο 50% της αποτιμούμενης αξίας του εκάστοτε χαρτοφυλακίου και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 45.000€. 
 

Εκτός από τους παραπάνω τύπους δανείων, οι τράπεζες κατά καιρούς προσφέρουν και άλλους, ακόμη πιο εξειδικευμένους τύπους καταναλωτικών δανείων, όπως για παράδειγμα τα εορτοδάνεια τα οποία αποσκοπούν στην κάλυψη των αυξημένων δαπανών των καταναλωτών κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. 
Τα βασικά πλεονεκτήματα των καταναλωτικών δανείων είναι τα εξής:

  • Παρέχουν στους καταναλωτές μία βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη πίστωση / ρευστότητα.
  • Το επιτόκιό τους είναι κατά κανόνα χαμηλότερο από αυτό που χρεώνουν οι πιστωτικές κάρτες.
  • Το όριο των αγορών που μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω καταναλωτικών δανείων είναι κατά κανόνα μεγαλύτερο και σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. δάνειο για αγορά αυτοκινήτου) πολύ μεγαλύτερο από το όριο αγορών που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω πιστωτικών καρτών.
  • Λόγω της μεγάλης προσφοράς για καταναλωτικά δάνεια, ο υποψήφιος δανειολήπτης έχει μεγάλες πιθανότητες να βρει το δάνειο που ανταποκρίνεται στο είδος της αγοράς που επιθυμεί να πραγματοποιήσει, και στις λοιπές εξατομικευμένες του ανάγκες.
  • Προνόμια όπως η ασφάλιση των αγοραζόμενων προϊόντων, και η χορήγηση πιστωτικών καρτών χωρίς συνδρομή.

 

Τα βασικά μειονεκτήματα των καταναλωτικών δανείων είναι:

  • Επιβάρυνση της τιμής των εκάστοτε αγορών που πραγματοποιούνται μέσω του δανείου με το επιτόκιο δανεισμού και τα λοιπά έξοδα χορήγησης του δανείου
  • Συχνά παρέχουν αίσθηση προσωρινής ευμάρειας, η οποία μπορεί να αποβεί εις βάρος της μελλοντικής ευμάρειας του δανειολήπτη, όταν αυτός κληθεί να καταβάλει τις δόσεις αποπληρωμής τους.
  • Η κατάχρηση καταναλωτικών δανείων και άλλων μορφών δανεισμού όπως πιστωτικών καρτών, μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία εξόφλησής τους και σε συσσώρευση σημαντικού ποσού χρεών. Η καταφυγή σε νέα δάνεια προς εξόφληση των παλαιών συχνά διαιωνίζει το συσσωρευμένο χρέος και ο καταναλωτής βρίσκεται στη μέση ενός φαύλου κύκλου από τον οποίο είναι δύσκολο να απεμπλακεί. 

 

Tα παραπάνω μειονεκτήματα δε θα πρέπει να αποθαρρύνουν τους καταναλωτές από τη λήψη καταναλωτικών δανείων, απλά να τους υπενθυμίζουν πως η λήψη ενός δανείου είναι μία απόφαση που πρέπει να λαμβάνεται με σύνεση και μετά από σχετική διερεύνηση όλων των διαθέσιμων εναλλακτικών. 

Επιπλέον, τα καταναλωτικά (όπως ακριβώς και τα στεγαστικά) δάνεια μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση το επιτόκιο που προσφέρουν σε δάνεια σταθερού και σε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου.

Καταναλωτικό Δάνειο με Σταθερό Επιτόκιο

Σας προσφέρει επιτόκιο σταθερό για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, συνήθως έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο για το υπόλοιπο της διάρκειας. 
 

Καταναλωτικό Δάνειο με Κυμαινόμενο Επιτόκιο

Το επιτόκιο μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του δανείου και κατά κανόνα όταν τα επιτόκια αυξάνονται, οι τόκοι που καταβάλλετε αυξάνονται. Το αντίθετο συμβαίνει όταν τα επιτόκια μειώνονται οπότε και οι τόκοι σας θα είναι λιγότεροι.

Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας και θα σας βοηθήσουμε
να επιλέξετε το κατάλληλο δάνειο για τις ανάγκες σας

ΚΑΝΤΕ CLICK ΕΔΩ

 

Δείτε επίσης