Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Υπηρεσίες Μας
Η virvilis financial solutions είναι ο πιο έγκυρος συνεργάτης, με γνώσεις του διεθνή τραπεζικού συστήματος και των σχετικών κανονισμών και απαιτήσεων των διαφόρων τραπεζών, καθώς διαθέτει και την οικοδόμηση σχέσεων με τις τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
 
Όταν είστε έτοιμοι να προχωρήσετε στο άνοιγμα ενός διεθνή τραπεζικού λογαριασμού, η διαδικασία μπορεί να απλοποιηθεί όταν έχετε έναν έμπιστο συνεργάτη-σύμβουλο όπως εμάς, που μπορούμε να σας βοηθήσουμε με τις διαδικασίες σύστασής σας με την τράπεζα.
 
Χρησιμοποιώντας έναν επαγγελματία σύμβουλο όπως η virvilis financial solutions ως διαμεσολαβητή με τη διεθνή τράπεζα της επιλογής σας, η διαδικασία ανοίγματος ενός τραπεζικού λογαριασμού θα μπορέσει να γίνει για εσάς γρηγορότερα και ευκολότερα και με απόλυτη εχεμύθεια.
 
Η σημαντικότερη υπηρεσία που προσφέρουμε στους πελάτες μας είναι η σωστή καθοδήγηση και συμβουλευτική σχετικά με:

α) ποια τράπεζα είναι περισσότερο αρμόδια για εσάς κατά την επιλογή σας ώστε να ανοίξετε το λογαριασμό σας,

β) τον τύπο του τραπεζικού λογαριασμού που θα πρέπει να ανοίξετε και

γ) ποιες επιπρόσθετες τραπεζικές υπηρεσίες είναι απαραίτητες για εσάς.


Η virvilis financial solutions είναι μια εταιρία που εξειδικεύεται και στο άνοιγμα διεθνών τραπεζικών λογαριασμών. Αποτελεί τον πλέον εξειδικευμένο και αξιόπιστο σύμβουλο-συνεργάτη σας στην απόφασή σας για το άνοιγμα λογαριασμού σε μια χώρα του εξωτερικού, ενώ τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σε κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται.
 
Ο κύριος στόχος μας, είναι να παρέχουμε σε ιδιώτες σε ολόκληρη την Ελλάδα τη δυνατότητα ευκολίας στη διαδικασία ανοίγματος ενός λογαριασμού σε κάποιο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό κέντρο/διεθνή τράπεζα.
 
Η virvilis financial solutions συνεργάζεται με ένα μέρος διεθνών τραπεζών, πλήρως αναγνωρισμένων και φερέγγυων σε κάθε υπηρεσία που προσφέρουν. Στην αντίστοιχη ενότητα της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να δείτε τις τράπεζες αυτές και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν ώστε να έχετε μια εικόνα πριν πάρετε την τελική σας απόφαση.
 
Σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας, θα αναλάβουμε για εσάς το κομμάτι της σύστασής σας στο διεθνές τραπεζικό ίδρυμα που θα επιλέξετε, την πλήρη κάλυψη συμβουλών για το ποια διεθνή τράπεζα αρμόζει στις ανάγκες σας, καθώς και την πλήρη ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών μέχρι το άνοιγμα του λογαριασμού σας.
 
Η virvilis financial solutions προσφέρει όλες αυτές τις tailor-made συμβουλές για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και αναλαμβάνει την αρχική σύσταση του πελάτη προς την τράπεζα. Επίσης, θα αναλάβει τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων, τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις από την τράπεζα ώστε η αίτησή σας να περάσει από επεξεργασία και να προχωρήσει με τον πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Συμπληρώστε on line αίτηση